Điện lực Mỹ Tho

10/8/2020 (8h00-10h00): Một phần lộ Cầu Cháng Chiến thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

10/8/2020 (13h30-15h30): Lộ Xóm Vông thuộc xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành và xã Trung An, TP Mỹ Tho

10/8/2020 (15h30-17h00): Lộ Ấp Đồng xã Trung An, TP Mỹ Tho

11/8/2020 (8h00-11h30): Lộ Tân Thuận, Lộ Miếu Hội, Giáp Nước thuộc xã Bình Đức, Thạnh Phú, huyện Châu Thành

13/8/2020 (7h30-12h00): Một phần ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh

13/8/2020 (13h30-16h00): Một phần đường Lê Việt Thắng, phường 5, TP Mỹ Tho

Điện lực thị xã Gò Công

14/8/2020 (8h00-11h00): Một phần phường 4 thị xã Gò Công

14/8/2020 (13h30-17h00): Một phần phường 2 thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

13/8/2020 (8h00-11h30; 13h30-17h00): Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Bình Tân

Điện lực Cai Lậy

12/8/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy

13/8/2020 (8h00-16h00): Một phần phường 3, phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy

14/8/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy

Điện lực Tân Phước

12/8/2020 (8h00-16h00): Một phần các xã Hưng Thạnh, Phú Mỹ, Tân Hoà Đông, Thạnh Mỹ, Phước Lập, Tân Lập 2

Điện lực Chợ Gạo

9/8/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Hoà Phú, xã Bình Ninh

9/8/2020 (10h00-12h00): Ấp Hoà Phú, xã Bình Ninh

12/8/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định

14/8/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Tân Thắng, xã Tân Thuận Bình

14/8/2020 (15h00-17h00): Một phần ấp Bình Khương, xã Bình Phục Nhứt

Điện lực Châu Thành

11/8/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Nhị Bình

11/8/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Tân Thuận, xã Tân Hương, huyện Châu Thành

11/8/2020 (14h00-17h00): Một phần ấp Phú Lợi C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo

13/8/2020 (8h00-15h00): Xã Hữu Đạo; một phần xã Bàn Long

14/8/2020 (8h00-16h00): Một phần các xã Trung Hòa, Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo

Điện lực Cái Bè

10/8/2020 (8h00-14h00): Một phần xã An Cư

12/8/2020 (7h00-17h00): Một phần xã An Thái Trung

14/8/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp An Ninh, An Hòa, xã Đông Hòa Hiệp; Khu 3 thị trấn Cái Bè

Điện lực Tân Phú Đông

10/8/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Bà Tiên 1, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông

10/8/2020 (10h30-11h30): Một phần ấp Lý Quàn 1, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông

10/8/2020 (13h30-14h30): Một phần ấp Tân Ninh, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông