Điện lực Mỹ Tho

16/8/2020 (7h00-14h30): Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Anh Giác, Nguyễn Huỳnh Đức, Trần Nguyên Hãn, Lê Văn Nghề thuộc phường 3, 8, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho

16/8/2020 (7h00-15h00): Đường Thái Sanh Hạnh, một phần đường Học Lạc, Trần Nguyên Hãn thuộc phường 8, 9, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho

17/8/2020 (7h30-12h00): Một phần đường Lê Việt Thắng thuộc phường 5, TP. Mỹ Tho

17/8/2020 (7h30-14h00): Một phần xã Thới Sơn, TP. Mỹ Tho

18/8/2020 (7h30-13h30): Một phần xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

18/8/2020 (7h30-15h00): Một phần xã Thới Sơn, TP. Mỹ Tho

18/8/2020 (14h00-16h30): Một phần phường 6, TP. Mỹ Tho

19/8/2020 (7h30-15h00): Một phần đường Lý Thường Kiệt, Trần Ngọc Giải thuộc phường 5, 6, TP. Mỹ Tho

21/8/2020 (7h30-14h00): Một phần lộ Cầu Chẹt thuộc xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho

21/8/2020 (7h30-15h30): Một phần đường huyện 35 thuộc xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành

Điện lực Gò Công Đông

18/8/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông

20/8/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Lò Gạch TT Tân Hòa; Ấp Hiệp Trị, Ruộng Cạn, xã Bình Nghị; Xóm Đen, xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

16/8/2020 (8h00-16h00): Một phần phường 3, xã Long Thuận, Long Hưng, thị xã Gò Công

16/8/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Bình Xuân, Long Chánh, Tân Trung, toàn bộ xã Bình Đông

18/8/2020 (8h00-16h00): Một phần phường 2, 5 thị xã Gò Công

20/8/2020 (13h30-17h00): Một phần phường 1, 3 thị xã Gò Công

21/8/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Long Hưng, thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

16/8/2020 (8h00-13h30): Một phần ấp Thới Hòa, xã Long Bình

16/8/2020 (8h00-13h30): Một phần ấp Thới An A, một phần ấp Vĩnh Quới, xã Long Vĩnh

18/8/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Long Thới, xã Long Bình

19/8/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Thới Hòa, Long Thới, xã Long Bình

20/8/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp Hòa Bình, Thạnh Lạc, Lợi An và toàn phần ấp Hòa Thạnh, xã Đồng Thạnh. Một phần ấp Bình Hưng và toàn phần ấp Bình Lạc, xã Thành Công. Toàn phần ấp Bình Khánh, Bình Phú, Bình Ninh và một phần ấp Thọ Khương, xã Bình Phú

21/8/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp Thạnh An và toàn phần ấp Thạnh Hòa Tây, Thạnh Hòa Đông, xã Thạnh Trị. Một phần ấp Ninh Quới, xã Long Bình

Điện lực Cai Lậy

19/8/2020 (8h00-13h00): Cắt FCO 47156-7

19/8/2020 (13h30-17h00): Cắt LBFCO 47342-7

20/8/2020 (7h30-16h00): Cắt FCO trạm Trương Văn Sai

20/8/2020 (8h00-16h00): Cắt FCO trạm Kênh 10 - MTB 28

21/8/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Tam Bình, huyện Cai Lậy

Điện lực Chợ Gạo

15/8/2020 (8h00-16h00): Ấp Bình Hạnh, xã Long Bình Điền

16/8/2020 (8h00-14h00): Ấp Bình Long, Bình Phú, xã Thanh Bình

17/8/2020 (7h00-11h30): Ấp Bình Hòa, xã Long Bình Điền

19/8/2020 (7h00-11h30): Một phần ấp Hòa Thành, xã Hòa Định

19/8/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp An Cư, xã Hòa Định

21/8/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Bình Hưng, xã Bình Phan

21/8/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp Thạnh Kiết, xã An Thạnh Thủy

Điện lực Châu Thành

16/8/2020 (7h00-17h00): Toàn phần thị trấn Tân Hiệp, một phần các xã Thân Cửu Nghĩa, Tân Lý Tây, huyện Châu Thành; Một phần các ấp Hòa Ninh, Hòa Bình, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo

17/8/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành; Một phần các ấp Tân Lợi, ấp 1, xã Tân Hòa Thành, một phần ấp 5, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước

17/8/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp Tân Lược 1, xã Tân Lý Đông; Một phần xã Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành

19/8/2020 (7h30-11h00): Một phần xã Bàn Long

19/8/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Tịnh Mỹ, Mỹ Thọ, Mỹ Trường, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo

19/8/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Nhị Bình

21/8/2020 (8h00-11h30): Một phần các ấp Tân Hòa, Tân Thới, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành

21/8/2020 (14h00-17h00): Một phần ấp Trung Hòa, xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo

Điện lực Cái Bè

15/8/2020 (7h00-17h00): Xã An Thái Trung, An Hữu, Hòa Hưng, Mỹ Lương, An Thái Đông, Mỹ Đức Tây, Mỹ Đức Đông, Thiện Trí, Hòa Khánh, Thiện Trung

17/8/2020 (7h00-17h00): Một phần xã An Thái Trung

18/8/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Mỹ Tân, Mỹ Trung. Một phần ấp 4 xã Phú An

20/8/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Phú An, Đông Hòa Hiệp

20/8/2020 (15h00-16h30): Một phần xã Tân Thanh

21/8/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Thiện trí, Mỹ Đức Đông

Điện lực Tân Phú Đông

18/8/2020 (8h30-11h00): Một phần ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông

18/8/2020 (13h30-15h30): Một phần ấp Tân Định, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông