Điện lực Mỹ Tho

25/8/2020 (7h30-15h30): Một phần đường huyện 93 (Lộ Miếu Cây Vông) thuộc xã Trung An, TP. Mỹ Tho

26/8/2020 (7h30-13h30): Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh nối dài thuộc phường 9, TP. Mỹ Tho

26/8/2020 (7h30-9h30): Một phần đường Lý Thường Kiệt, Tết Mậu Thân, Đống Đa, thuộc phường 4, TP. Mỹ Tho

26/8/2020 (9h30-11h30): Một phần đường Ấp Bắc, Đống Đa, thuộc phường 4, TP. Mỹ Tho

27/8/2020 (8h00-11h00): Khách hàng Cimen 406 và trạm kho K38, ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành

Điện lực Gò Công Đông

25/8/2020 (8h00-15h00): Một phần khu phố 2 thị trấn Vàm Láng; Ấp Đôi Ma, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông

27/8/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Thanh Nhung 1, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

24/8/2020 (7h30-11h30; 13h30-17h00): Một phần phường 4, thị xã Gò Công

25/8/2020 (7h30-11h30; 13h30-17h00): Một phần phường 4, thị xã Gò Công

26/8/2020 (7h30-11h30): Một phần phường 4, thị xã Gò Công

26/8/2020 (13h30-17h00): Một phần xã Long Chánh, thị xã Gò Công

27/8/2020 (7h30-11h30; 13h30-17h00): Một phần xã Long Chánh, thị xã Gò Công

27/8/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Bình Xuân, thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

23/8/2020 (11h00-14h00): Một phần ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì. Toàn phần xã Đồng Sơn. Một phần ấp Hòa Bình, Thạnh Lạc, Thạnh Hưng, toàn phần ấp Thạnh Phú, Lợi An, xã Đồng Thạnh. Một phần ấp Thọ Khương, xã Bình Phú

25/8/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Thuận Trị, xã Bình Tân

26/8/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Thạnh Thới, xã Vĩnh Hựu

28/8/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Thuận Trị, toàn phần ấp Lợi An, xã Bình Tân

Điện lực Cai Lậy

22/8/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tam Bình, huyện Cai Lậy

25/8/2020 (8h00-16h00): Một phần phường 4, phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy

26/8/2020 (8h00-16h00): Xã Phú Quý, một phần xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy. Xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy

27/8/2020 (8h00-15h00): Một phần phường 4, phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy

Điện lực Chợ Gạo

22/8/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Tân Bình 2B, xã Tân Thuận Bình

24/8/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp Bình Hòa, xã Long Bình Điền

25/8/2020 (8h00-11h30): Ấp Quang Ninh, xã Quơn Long

25/8/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp Bình Quới, xã Bình Phục Nhứt

Điện lực Châu Thành

23/8/2020 (8h00-15h00): Một phần KCN Tân Hương (các khách hàng nhận điện tuyến 472TH) thuộc xã Tân Hương, huyện Châu Thành

25/8/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo

27/8/2020 (8h00-12h00): Một phần nhỏ xã Kim Sơn

Điện lực Cái Bè

25/8/2020 (8h00-11h30; 13h30-17h00): Một phần xã Mỹ Lợi B

26/8/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Mỹ Lợi B, An Thái Trung

27/8/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Đông Hòa Hiệp

27/8/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Hậu Mỹ Phú

27/8/2020 (8h00-14h00): Một phần xã An Thái Đông

28/8/2020 (9h00-11h00): Một phần xã An Cư, cụm công nghiệp An Thạnh

28/8/2020 (9h00-15h00): Một phần cụm công nghiệp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp

Điện lực Tân Phú Đông

24/8/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp Lý Quàn 2, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông

26/8/2020 (11h00-12h30): Một phần ấp Tân Lập, toàn phần ấp Tân Thành 1, Tân Thành 2, Tân Bình, Tân Đông, xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông

28/8/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp Bà Tiên 1, Lý Quàn 1, xã Phú Đông. Một phần ấp Bà Từ, Pháo Đài, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông