Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

13/6/2023

8:00 - 11:30

Một phần xã Bình Đức, huyện Châu Thành

13/6/2023

13:30 - 17:00

Một phần ấp 5 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

14/6/2023

7:30 - 12:00

Một phần ấp Thuận Phong, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

15/6/2023

7:30 - 12:00

Một phần ấp 5 xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

15/6/2023

13:30 - 17:00

Một phần ấp Long Hòa A, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Đông

13/6/2023

7:00 - 17:00

Một phần ấp 2 xã Tân Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

13/6/2023

7:30 - 13:00

Một phần ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Trị

13/6/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Khương Ninh, Phú Trung, toàn phần ấp Thới Hòa, Long Thới, Ninh Quới, xã Long Bình; Một phần ấp Thới An B, toàn phần ấp Vinh Quới, Thới An A, xã Long Vĩnh

13/6/2023

10:30 - 17:00

Một phần ấp Thạnh Phú, xã Đồng Thạnh

14/6/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp Hòa Bình, xã Đồng Thạnh

15/6/2023

7:30 - 16:00

Một phần KP 3 thị trấn Vĩnh Bình; Một phần ấp Phú Qúi, Bình An, xã Vĩnh Hựu; Một phần ấp Bình Trung, xã Thạnh Nhựt

15/6/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Thạnh Thới, xã Vĩnh Hựu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

13/6/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Phú Cường, huyện Cai Lậy

13/6/2023

7:30 - 11:30

Một phần phường 4, TX Cai Lậy

13/6/2023

13:30 - 17:00

Một phần phường 1, TX Cai Lậy

14/6/2023

7:30 - 16:00

Một phần phường 4, TX Cai Lậy

14/6/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy

15/6/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Phú Cường, huyện Cai Lậy

15/6/2023

7:30 - 11:30

Một phần phường 1; phường 2, TX Cai Lậy

15/6/2023

13:30 - 17:00

Một phần phường 1; phường 4, TX Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

13/6/2023

7:30 - 17:00

Một phần TT Mỹ Phước

14/6/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Phước Lập; Tân Lập 2

15/6/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Thạnh Mỹ; Thạnh Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

14/6/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Bình An, xã Đăng Hưng Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

14/6/2023

7:30 - 16:30

Một phần xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành

15/6/2023

7:30 - 16:30

Một phần xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

14/6/2023

7:00 - 18:00

Một phần xã Hậu Thành; Hòa Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

13/6/2023

7:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Ninh, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

13/6/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Gảnh, Bà Tiên, Lý Quàn, xã Phú Đông; Một phần ấp Cả Thu, Tân Phú, Kinh Nhiếm, xã Phú Thạnh; Một phần ấp Tân Hiệp, xã Tân Thới; Một phần ấp Tân Đông, xã Tân Thạnh; Một phần ấp Tân Ninh, xã Tân Phú

14/6/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Hiệp, Tân Hưng, Tân Quý, xã Tân Thới; Một phần ấp Tân Xuân, Tân Thành, xã Tân Phú

15/6/2023

7:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Hòa, xã Tân Thạnh; Một phần ấp Lý Quàn, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông

15/6/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Phú, Bãi Bùn, Giồng Keo, xã Phú Thạnh; Một phần ấp Tân Xuân, Tân Thành, xã Tân Phú; Một phần ấp Bà Từ, xã Phú Đông; Một phần ấp Cồn Cống, xã Phú Tân