Điện lực Mỹ Tho

1/9/2020 (8h00-15h30): Một phần ấp Long Thới, xã Long Hưng, huyện Châu Thành

3/9/2020 (8h00-15h30): Một phần xã Long Hưng, huyện Châu Thành

4/9/2020 (7h30-14h30): Một phần tỉnh lộ 870 thuộc xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho

4/9/2020 (7h30-14h30): Xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành

4/9/2020 (7h30-13h30): Đường Lê Văn Phẩm, Hồ Bé, Trần Ngọc Giải, Phan Lương Trực, thuộc phường 5, 6, TP. Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Đông

4/9/2020 (8h00-16h00): Ấp 9, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

30/8/2020 (7h30-17h00): Một phần phường 3, xã Long Hưng, Long Thuận, thị xã Gò Công

Điện lực Cai Lậy

4/9/2020 (8h00-16h00): Một phần phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy

4/9/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy

Điện lực Tân Phước

4/9/2020 (8h00-16h00): Một phần thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước

Điện lực Chợ Gạo

3/9/2020 (8h00-12h00): Ấp Bình Hạnh, xã Long Bình Điền

3/9/2020 (13h30-17h00): Ấp Bình Hiệp, xã Song Bình

Điện lực Châu Thành

1/9/2020 (7h30-12h00): Các khách hàng thuộc trạm Tân Trang 27, xã Đông Hòa

4/9/2020 (7h30-15h30): Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành

4/9/2020 (7h30-15h30): Một phần xã Hòa Tịnh, Mỹ Tịnh An, Trung Hòa, huyện Chợ Gạo

4/9/2020 (9h00-13h00): Một phần xã Vĩnh Kim

Điện lực Cái Bè

31/8/2020 (13h30-17h00): Một phần xã Mỹ Đức Tây

3/9/2020 (8h00-11h30): Một phần xã An Thái Trung

Điện lực Tân Phú Đông

1/9/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Bãi Bùn, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

1/9/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp Lý Quàn 1, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông

1/9/2020 (13h30-15h30): Toàn phần trạm cấp nước Tân Thới