Điện lực Mỹ Tho

7/9/2020 (7h00-11h30; 13h00-16h30): Một phần xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho

9/9/2020 (7h30-12h00): Một phần xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành

10/9/2020 (7h30-12h00): Một phần xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho

10/9/2020 (7h30-9h00): Lộ Phước Thuận, xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho

10/9/2020 (9h15-10h30): Lộ 870, lộ Bê tông Xóm Vông, xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho; xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành

10/9/2020 (10h40-12h00): Lộ Xóm Vông, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành; xã Trung An, TP. Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Đông

10/9/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Chợ Bến, Kinh Trên, Kinh Dưới, xã Bình Ân; Ấp Ông Gồng, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông

10/9/2020 (8h00-12h00): Một phần KP 3, KP 4 TT. Vàm Láng, huyện Gò Công Đông

10/9/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Bà Lãnh, Ông Gồng, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

8/9/2020 (7h30-14h00): Một phần phường 4, xã Long Chánh, thị xã Gò Công

8/9/2020 (14h30-17h00): Một phần xã Long Hòa, thị xã Gò Công

10/9/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Bình Xuân, thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

8/9/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Thới Hòa, xã Long Bình

8/9/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Phú Quới, Vĩnh Quới, xã Long Vĩnh

8/9/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Phú Quí, xã Vĩnh Hựu

9/9/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Phú Quới, xã Long Vĩnh

Điện lực Cai Lậy

9/9/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy

Điện lực Tân Phước

9/9/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Phước Lập

Điện lực Chợ Gạo

5/9/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Quơn Long; Ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn

5/9/2020 (11h30-13h30): Một phần xã Bình Phan

5/9/2020 (13h30-17h00): Một phần xã Tân Thuận Bình

11/9/2020 (8h00-11h30): Ấp Bình Phú Quới, xã Đăng Hưng Phước

Điện lực Châu Thành

8/9/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo

9/9/2020 (7h30-11h30; 13h30-15h00; 15h00-17h00): Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành

10/9/2020 (8h00-11h30): Trạm Ông Đợt

10/9/2020 (8h00-11h30): Trạm Gò Lũy 9

11/9/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Hữu Đạo

Điện lực Cái Bè

7/9/2020 (9h00-11h30): Một phần xã An Cư

8/9/2020 (8h00-11h30): Một phần xã An Hữu

8/9/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Hòa Khánh

8/9/2020 (13h30-16h30): Một phần xã Mỹ Đức Đông

9/9/2020 (8h00-14h00): Một phần xã An Cư, An Thái Đông, Đông Hòa Hiệp, khu 4 thị trấn Cái Bè

9/9/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Hậu Mỹ Phú, Hậu Mỹ Trinh, Mỹ Hội, Hậu Mỹ Bắc B

10/9/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Hậu Mỹ Bắc A, Mỹ Trung, Thiện Trung, Hậu Mỹ Phú

10/9/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Mỹ Lương

11/9/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Mỹ Lương

11/9/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Hậu Mỹ Phú, Hậu Mỹ Trinh, Hậu Mỹ Bắc A

Điện lực Tân Phú Đông

9/9/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Bà Tiên 1, Lý Quàn 1, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông. 

9/9/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Bà Từ, Pháo Đài, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

10/9/2020 (8h00-11h30; 13h00-16h30): Một phần ấp Giồng Keo, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông