Điện lực Mỹ Tho

12/9/2020 (7h00-7h45; 14h30-15h30): Một phần phường 3, TP. Mỹ Tho

13/9/2020 (7h00-12h00): Một phần tỉnh lộ 864 thuộc xã Trung An. Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, Đoàn Thị Nghiệp thuộc phường 6, TP. Mỹ Tho

13/9/2020 (7h00-11h30): Một phần phường 1, TP. Mỹ Tho

13/9/2020 (7h00-11h30): Một phần đường Đốc Binh Kiều, Đinh Bộ Lĩnh thuộc phường 3, 8

13/9/2020 (13h00-17h00): Một phần đường Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Huỳnh Đức thuộc phường 3, 8

13/9/2020 (13h00-17h00): Một phần đường Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, phường 7

14/9/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp Long Hòa, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho

15/9/2020 (7h30-13h30): Một phần xã Thới Sơn (cồn Thới Sơn), TP. Mỹ Tho

16/9/2020 (7h30-12h00): Một phần phường 6, TP. Mỹ Tho

16/9/2020 (7h30-13h00): Một xã Trung An, TP. Mỹ Tho

16/9/2020 (13h30-15h30): Một phần lộ Cầu Chùa, thuộc xã Trung An, TP. Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Đông

15/9/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Tân Phú, Cầu Muống, Cây Bàng, Đèn Đỏ, Vàm Kinh, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông

17/9/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Giá Trên, Giá Dưới, Xóm Mới, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

15/9/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Bình Đông, thị xã Gò Công

16/9/2020 (7h30-11h30): Một phần phường 1, 2 thị xã Gò Công

16/9/2020 (13h30-17h00): Một phần phường 2, 5 thị xã Gò Công

17/9/2020 (7h30-16h00): Một phần xã Bình Xuân, thị xã Gò Công

17/9/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Long Hưng, Long Thuận, thị xã Gò Công

18/9/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Trung, thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

14/9/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Thạnh Thới, xã Vĩnh Hựu. Một phần ấp Thọ Khương, xã Bình Phú

15/9/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Thới An A, Hưng Hòa, xã Long Vĩnh

Điện lực Cai Lậy

14/9/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy. Một phần xã Phú Cường, huyện Cai Lậy

14/9/2020 (13h30-17h00): Một phần xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy

15/9/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Bình Phú, huyện Cai Lậy

16/9/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy. Một phần phường 3 thị xã Cai Lậy

17/9/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Bình Phú, Phú Nhuận, huyện Cai Lậy

17/9/2020 (8h00-17h00): Một phần phường 4, phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy

18/9/2020 (8h00-11h30; 13h30-17h00): Một phần xã Long Tiên, huyện Cai Lậy

18/9/2020 (8h00-16h00): Xã Tân Phú, Mỹ Hạnh Đông, một phần xã Tân Hội, Mỹ Phước Tây, phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy. Một phần xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước. Một phần xã Điềm Hy, huyện Châu Thành

Điện lực Chợ Gạo

15/9/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Tân Tỉnh, xã Song Bình

15/9/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp Bình Khương, xã Bình Phục Nhứt

16/9/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh

16/9/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền

17/9/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh

Điện lực Châu Thành

13/9/2020 (7h00-17h00): Toàn phần thị trấn Tân Hiệp và xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành. Một phần xã Tân Hương, Tân Hội Đông, Tân Lý Tây, Thân Cửu Nghĩa, Long An, huyện Châu Thành. Một phần xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo. Một phần xã Tân Lập 1, Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước

15/9/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Hương, Tân Hội Đông, huyện Châu Thành.

16/9/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Kim

Điện lực Cái Bè

12/9/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Phú An, huyện Cai Lậy. Xã An Cư, Mỹ Hội, Đông Hòa Hiệp, Hòa Khánh, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè

16/9/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Mỹ Hội

Điện lực Tân Phú Đông

17/9/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp Tân Quý, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

17/9/2020 (9h00-13h00): Một phần ấp Tân Hiệp, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông