Điện lực thành phố Vĩnh Long

28/7/2020 (8h30-17h00): Ấp Tân Thới, ấp Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

30/7/2020 (8h00-11h00): Khu tái định cư khóm 4 phường 4, TP Vĩnh Long

Điện lực Trà Ôn

28/7/2020 (8h00-16h30): Ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn

29/7/2020 (8h00-16h30): Ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn

Điện lực Tam Bình

25/7/2020 (7h00-7h10; 17h00-17h10): Ấp 8, ấp 9 xã Mỹ Lộc; Ấp Mỹ Hòa xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình

25/7/2020 (7h30-17h00): Ấp Mỹ Phú, ấp 8 xã Mỹ Lộc; Ấp 2, 3B xã Phú Lộc, huyện Tam Bình

28/7/2020 (7h30-17h00): Trạm 4 ấp 10 xã Mỹ Lộc; Ấp 10 xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình

29/7/2020 (7h30-17h00): Trạm Mỹ Lộc 4; Ấp 6A xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình

30/7/2020 (7h30-17h00): Trạm Mỹ Lộc 5; Ấp 6A xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình

Điện lực Bình Minh

26/7/2020 (7h30-14h00): Ấp Thuận Tiến A, Thuận Thới, Thuận Tân A, xã Thuận An; Khóm 5 phường Thành Phước; Khóm 2, 3, 4, 5 phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh

27/7/2020 (7h00-9h00): Ấp Đông Hậu, xã Đông Bình; Khóm Đông Thuận, Đông Bình A, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh

27/7/2020 (9h30-11h30): Ấp Đông Hậu, Phù Ly 1, xã Đông Bình; Khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh

27/7/2020 (13h00-14h00): Ấp Đông Bình B, Đông Bình C, xã Đông Bình; Khóm Đông Bình B, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh

27/7/2020 (14h15-17h00): Ấp Đông Thạnh C, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh

28/7/2020 (8h00-11h30): Khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh

28/7/2020 (13h30-15h30): Ấp Mỹ Hưng 1, Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh

29/7/2020 (8h00-11h30): Ấp Mỹ Thới 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh

Điện lực Vũng Liêm

28/7/2020 (8h00-17h00): Ấp An Quới, ấp Phước Trường, ấp Trường Định, ấp Phước Thọ, ấp Vàm An, ấp Nhứt - xã Quới An; Toàn xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

Điện lực Long Hồ

28/7/2020 (8h00-12h00): Ấp Phú Mỹ, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ

28/7/2020 (9h00-12h00): Ấp Phú Thạnh, Phú Thạnh 1, Phú Thạnh 4, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ

28/7/2020 (9h00-12h00): Ấp Thuận Long, ấp Phú Mỹ, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ

28/7/2020 (13h00-17h00): Ấp Phú Thạnh, Phú Thạnh 4, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ

29/7/2020 (8h00-17h00): Khóm 1 thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ; Xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít

Điện lực Mang Thít

26/7/2020 (7h00-12h00): Xã An Phước, huyện Mang Thít

30/7/2020 (8h00-15h00): Ấp Phước Thới A, xã Bình Phước, huyện Mang Thít

30/7/2020 (8h00-15h00): Ấp Phước Lợi, xã Bình Phước, huyện Mang Thít

30/7/2020 (8h00-15h00): Ấp Phước Thượng, xã Bình Phước, huyện Mang Thít

Điện lực Bình Tân

26/7/2020 (8h00-11h00): Ấp Hưng Lợi, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân

27/7/2020 (9h00-17h00): Ấp Hòa Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân

29/7/2020 (9h00-17h00): Ấp Hòa Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân