Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

16/4/2023

7:00 - 17:00

Từ vòng xoay Trường An đến cầu Cái Da Nhỏ, phường Trường An, phường Tân Ngãi, phường Tân Hòa, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

16/4/2023

7:30 - 17:00

Ấp Phước Định, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

17/4/2023

7:30 - 11:30

Một phần đường Mậu Thân từ chùa Di Lặc đến ngã 3 Chiều Tím, phường 3, TP Vĩnh Long

17/4/2023

8:00 - 16:00

Đường Nguyễn Văn Lâu, phường 8, TP Vĩnh Long

17/4/2023

13:30 - 17:00

Một phần đường Mậu Thân từ chùa Di Lặc đến khách sạn Tài Nguyên, phường 3, TP Vĩnh Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

17/4/2023

8:30 - 9:30

Khách hàng trạm chăn nuôi Năm Lệ, ấp Cây Điệp, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn

17/4/2023

11:10 - 12:30

Khách hàng trạm Huyện đội, ấp Giồng Thanh Bạch, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn

17/4/2023

14:30 - 15:30

Khách hàng trạm NM nước Mỹ Lợi, ấp Mỹ Lợi, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

17/4/2023

8:00 - 12:00

Ấp Mỹ Thới, Mỹ Thới 1, Mỹ Phước 1, xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh

17/4/2023

13:00 - 17:00

Ấp Đông Hậu, xã Đông Bình; ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa; khóm Đông Bình A, Đông Thuận, phường Đông Thuận, TX Bình Minh

  

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

15/4/2023

7:30 - 16:30

Ấp Phước Hanh, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

17/4/2023

7:30 - 11:30

Đường dây hạ thế trạm Phú Thọ A - tuyến 473 Cổ Chiên, ấp Phú Thọ A, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít

17/4/2023

7:30 - 11:30

Đường dây hạ thế trạm Mỹ Điền - tuyến 473 Cổ Chiên ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít

17/4/2023

13:30 - 16:00

Đường dây hạ thế trạm Phước Thới A5 - tuyến 473 Cổ Chiên, ấp Phú Thới B, xã Bình Phước, huyện Mang Thít

17/4/2023

13:30 - 16:00

Đường dây hạ thế trạm Phước Thới B - tuyến 473 Cổ Chiên, ấp Phú Thới B, xã Bình Phước, huyện Mang Thít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

17/4/2023

8:00 - 10:00

Ấp An Phước, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân

17/4/2023

8:00 - 11:00

Ấp Hưng Lợi, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân

17/4/2023

10:00 - 13:00

Ấp Tân Biên, Tân Cương, Tân Yên, xã Tân Thành; Ấp Tân Tiến, Tân Định, xã Tân Lược; Ấp Hưng Phú, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân