Điện lực thành phố Vĩnh Long

7/8/2020 (9h05-9h45): Khu làm việc của Cơ sở Nem Sáu Xệ, khóm Tân Quới Hưng, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

7/8/2020 (10h00-10h35): Khu Cơ sở Tân Vĩnh, khóm Tân Vĩnh, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

7/8/2020 (10h45-11h20): Khu làm việc của Tiệm ăn Trưng Vương, khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

7/8/2020 (13h00-13h45): Khu làm việc của TT Khí tượng Thủy văn, khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

7/8/2020 (14h05-15h05): Khu làm việc của Công ty TNHH MTV TM DV Nguyên Thành, khóm Tân Thạnh, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

7/8/2020 (15h25-16h10): Khu làm việc của HKD Hải Hà, khóm Tân Quới Đông, phường Trường An, TP Vĩnh Long

7/8/2020 (16h20-17h00): Khu làm việc của Karaoke Dạ Khúc, khóm Tân Quới Đông, phường Trường An, TP Vĩnh Long

Điện lực Trà Ôn

4/8/2020 (8h00-16h30): Ấp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn

6/8/2020 (8h00-16h30): Ấp Hồi Trinh, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn

7/8/2020 (8h00-16h30): Ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn

Điện lực Bình Minh

3/8/2020 (7h00-16h00): Khóm 1, 2 phường Thành Phước, thị xã Bình Minh

4/8/2020 (7h00-11h00): Ấp Phú Mỹ, xã Tân Phú, huyện Tam Bình

4/8/2020 (7h00-16h00): Khóm 1, 2 phường Thành Phước, thị xã Bình Minh

6/8/2020 (7h00-16h00): Ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân

7/8/2020 (7h00-9h00): Ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh

Điện lực Vũng Liêm

3/8/2020 (8h00-16h00): Ấp Rạch Ngay, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm

3/8/2020 (8h30-14h00): Ấp Hiệp Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

4/8/2020 (8h00-16h00): Ấp 7 xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm

4/8/2020 (8h30-14h00): Ấp Nhất, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

6/8/2020 (8h00-14h00): Ấp Hiếu Hiệp, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm

6/8/2020 (9h00-15h00): Ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

Điện lực Long Hồ

4/8/2020 (8h00-14h00): Ấp An Phú C, ấp Hậu Thành, ấp Long Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ

6/8/2020 (9h00-12h00): Ấp An Hưng, ấp An Thuận, ấp An Hòa, xã An Bình, huyện Long Hồ

6/8/2020 (13h00-17h00): Ấp An Thới, ấp An Long, xã An Bình, huyện Long Hồ

7/8/2020 (8h00-11h30): Ấp Long Phước, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít

7/8/2020 (8h00-11h30; 13h00-17h00): Ấp Long Hòa, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít

7/8/2020 (13h00-17h00): Ấp Phước Hanh A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ 

Điện lực Mang Thít

6/8/2020 (7h00-16h00): Ấp Phú Thuận A, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít

Điện lực Bình Tân

4/8/2020 (9h00-17h00): Khóm Thành Tâm, Thành Trí, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân

6/8/2020 (9h00-17h00): Ấp Hòa Thuận, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân

7/8/2020 (8h00-17h00): Nhánh rẽ khách hàng Công ty Dương Đông