Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

23/4/2023

7:00 - 17:00

Từ vòng xoay Trường An đến cầu Cái Da Nhỏ, phường Tân Hòa, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

23/4/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của NM xử lý nước thải, ấp Phước Hòa, khu CNHP, ấp Phú Long, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

23/4/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của KNO Hoàng Hảo 3, ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

23/4/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của Cty CP Phú Long, ấp Phước Hòa, khu CNHP, ấp Phú Long, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

23/4/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của BV TP Vĩnh Long, đường Phạm Hùng, phường 9, TP Vĩnh Long; Một phần khu tập thể gạch ngói Thái Bình, đường Phạm Hùng, phường 9, TP Vĩnh Long

24/4/2023

8:00 - 9:00

Một phần đường Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long

24/4/2023

8:00 - 11:30

Ấp Tân Nhơn, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

24/4/2023

13:00 - 17:00

Ấp Tân Hiệp, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

22/4/2023

8:30 - 9:30

Khách hàng trạm Chùa Nhị Mỹ

22/4/2023

10:00 - 12:00

Khu 5 TT Trà Ôn, huyện Trà Ôn

22/4/2023

13:00 - 14:30

Trạm đóng tàu Quốc Dũng

22/4/2023

15:00 - 16:30

Trạm cơ khí Thành Đạt

23/4/2023

8:30 - 10:30

Trạm Vĩnh Tắc: Ấp Vĩnh Tắc, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn

23/4/2023

11:00 - 13:00

Trạm Vĩnh Lợi 5: Ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn

23/4/2023

14:00 - 15:00

Trạm Vĩnh Lợi 6: Ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

22/4/2023

7:00 - 18:00

Ấp Đông Bình B, xã Đông Bình; Khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận; Xã Thuận An; Ấp Đông Thạnh C, Đông Thạnh A, Đông Thạnh B, Đông Thạnh C, Thạnh Lý, Thạnh Hòa, Thạnh An, xã Đông Thạnh, TX Bình Minh. Ấp Phú Thành, Phú Yên, xã Tân Phú, huyện Tam Bình

24/4/2023

8:30 - 9:30

Ấp Đông Hưng 2, xã Đông Thành, TX Bình Minh

24/4/2023

9:30 - 10:30

Ấp Mỹ Thới 1, xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh

24/4/2023

10:30 - 11:30

Ấp Đông Lợi, xã Đông Bình, TX Bình Minh

24/4/2023

13:30 - 14:30

Ấp Đông Thạnh B, xã Đông Thạnh, TX Bình Minh

24/4/2023

14:30 - 15:30

Ấp Phù Ly 1, xã Đông Bình, TX Bình Minh

24/4/2023

15:30 - 16:30

Ấp Phù Ly 1, xã Đông Bình, TX Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

22/4/2023

8:00 - 10:00

Ấp Bình Lương, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm

22/4/2023

8:00 - 14:30

Ấp Rạch Vọp, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm

22/4/2023

15:00 - 17:00

Ấp Thanh Lương, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

22/4/2023

7:30 - 16:30

Ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

23/4/2023

8:00 - 15:00

Đường dây hạ thế trạm CNĐ Mang Thít trụ 471CC/146 - tuyến 471 Cổ Chiên, ấp Phước Thủy, xã An Phước, huyện Mang Thít

23/4/2023

8:00 - 15:00

Đường dây hạ thế trạm Chợ An Phước trụ 471CC/T117/1A - tuyến 471 Cổ Chiên, ấp Thanh Thủy, xã An Phước, huyện Mang Thít

24/4/2023

7:30 - 12:00

Ấp An Hương 1, xã Mỹ An, huyện Mang Thít