Điện lực thành phố Vĩnh Long

12/8/2020 (7h00-16h00): Ấp Phước Hiệp, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

12/8/2020 (10h10-11h10): Ấp Hòa Thạnh, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ

12/8/2020 (13h30-17h00): Đường Mậu Thân từ hẻm Vườn Ổi đến trường Tiểu học Ngô Quyền và hẻm Lò Rèn, phường 3, phường 4, TP Vĩnh Long

13/8/2020 (7h00-16h00): Ấp Phước Hiệp, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

13/8/2020 (8h00-11h30): Đường 14/9 từ cầu Thiềng Đức đến nhà thờ Đình Khao, phường 5, TP Vĩnh Long

13/8/2020 (8h00-15h30): Hẻm Cầu Kinh Cát, đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long

14/8/2020 (8h00-8h45): Khu làm việc của Hoàng Gia Đức Phát, đường Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long

14/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Hòa Thạnh, ấp Vườn Xoài, KDC Hòa Thạnh, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ

14/8/2020 (9h00-9h40): Khu làm việc của Trại gà Nguyễn Văn Tươi, ấp Thanh Mỹ, xã Thạnh Đức, huyện Long Hồ

14/8/2020 (9h50-10h30): Khu làm việc của CK Anh Trung, ấp Thanh Mỹ, xã Thạnh Đức, huyện Long Hồ

14/8/2020 (10h45-11h30): Khu làm việc của Hàn Tiện Mỹ, ấp Thanh Mỹ, xã Thạnh Đức, huyện Long Hồ

14/8/2020 (13h00-13h45): Đường Võ Văn Kiệt, phường 2, TP Vĩnh Long

14/8/2020 (13h55-14h35): Khu vực ĐĐ 2/9-1 phường 9, TP Vĩnh Long

14/8/2020 (14h50-15h30): Khu làm việc của Lò Nem Sáu Xệ Con, ấp Tân Nhơn, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

14/8/2020 (16h00-16h45): Khu làm việc của XX Trần Hoàng Ân, ấp Phước Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

Điện lực Trà Ôn

11/8/2020 (8h00-13h00; 13h30-17h00): Ấp Đìa Gừa, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn

12/8/2020 (10h00-11h30): Ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn

13/8/2020 (8h00-16h30): Ấp Đìa Gừa, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn

14/8/2020 (8h00-16h30): Ấp Hồi Trinh, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn

Điện lực Tam Bình

14/8/2020 (8h00-13h00): Ấp Mỹ Phú 5, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình

14/8/2020 (13h30-17h00): Ấp Tường Nhơn A, Tường Nhơn B, Tường Lễ, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình

Điện lực Bình Minh

12/8/2020 (8h40-9h40): Ấp Phú Hưng, Phú Hữu Tây, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

12/8/2020 (10h10-11h10): Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh

12/8/2020 (13h10-14h10): Ấp Đông Thạnh A, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh

12/8/2020 (14h30-15h30): Ấp Hóa Thành 1, Hóa Thành 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh

12/8/2020 (14h30-15h30): Ấp Phú Nghĩa, Phú Trường, Phú Thọ, xã Song Phú, huyện Tam Bình

14/8/2020 (7h00-11h00): Ấp Mỹ Phước 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh

14/8/2020 (8h00-11h30): Ấp Mỹ Khánh 1, 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh

14/8/2020 (8h00-11h00): Ấp Đông Hòa 1, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh

14/8/2020 (13h30-17h00): Ấp Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh

Điện lực Vũng Liêm

14/8/2020 (8h30-12h00): Ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

Điện lực Long Hồ

9/8/2020 (9h00-11h00): Ấp Thuận Long, xã Đồng Phú

11/8/2020 (8h30-11h30): Ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ

11/8/2020 (13h00-17h00): Ấp Phú An 2, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ

11/8/2020 (13h00-17h00): Ấp Phú Thạnh, Phú Thạnh 1, Phú Thạnh 3, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ

12/8/2020 (9h00-11h30): Ấp An Hưng, An Thới, xã An Bình, huyện Long Hồ

12/8/2020 (13h00-17h00): Ấp Hòa Lợi, Hòa Thuận, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

13/8/2020 (9h00-11h30): Ấp Phước Định 1, Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ

13/8/2020 (13h00-17h00): Ấp Phú An 2, Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ

13/8/2020 (13h00-17h00): Ấp Bình Thuận, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

14/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Long, Phước Tân, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

14/8/2020 (8h00-17h00): Ấp An Lương A, xã Long An, huyện Long Hồ

14/8/2020 (8h00-17h00): Khóm 4, khóm 5, khóm 6 thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ

14/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ

Điện lực Bình Tân

14/8/2020 (10h00-17h00): Ấp Tân Lập, Tân Yên, xã Tân Thành, huyện Bình Tân