Điện lực thành phố Vĩnh Long

15/8/2020 (8h00-11h00): Nhà trọ 69 đường Võ Văn Kiệt, phường 2, TP. Vĩnh Long

17/8/2020 (8h00-8h45): Khóm Tân Nhơn, phường Tân Hòa, TP. Vĩnh Long

17/8/2020 (8h00-10h00): Khu làm việc của khu nhà ở khóm 3 phường 8, đường Đinh Tiên Hoàng, phường 8, TP. Vĩnh Long

17/8/2020 (9h10-9h45): Khu làm việc của sân bóng Ngôi Sao, đường Nguyễn Văn Lâu, phường 8, TP. Vĩnh Long

17/8/2020 (9h55-10h35): Khu làm việc Cầu Đường 717, ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

17/8/2020 (10h45-11h20): Khu làm việc của CK Trường Nhân, ấp Phước Hiệp, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

17/8/2020 (13h15-14h00): Ấp Hòa Thạnh, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ

17/8/2020 (14h20-15h00): Khu làm việc của Lộc Phát Đạt, ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

17/8/2020 (15h15-16h00): Khu làm việc của Phòng GD NH Công Thương, ấp Phước Long, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

18/8/2020 (8h30-17h00): Đường Nguyễn Chí Thanh, phường 5, TP. Vĩnh Long

19/8/2020 (8h00-17h00): Khu dân cư khóm 4, Trần Phú, phường 4, TP. Vĩnh Long

19/8/2020 (8h00-11h00): Khu làm việc Karaoke HiHi khóm 4, Trần Phú, phường 4, TP. Vĩnh Long

21/8/2020 (8h00-10h00): Ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

Điện lực Trà Ôn

18/8/2020 (8h30-13h00): Ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn

18/8/2020 (10h00-11h30): Ấp Tích Phú, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn

19/8/2020 (8h30-16h30): Ấp Tân Thuận, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn

20/8/2020 (8h30-16h30): Ấp Ông Tín, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn

21/8/2020 (8h00-16h30): Ấp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn

Điện lực Tam Bình

15/8/2020 (8h00-16h30): Ấp Giữa, Tổng Hưng, Bình Phú, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình

21/8/2020 (7h30-17h00): Ấp Phú Hữu Yên, xã Song Phú, huyện Tam Bình

Điện lực Bình Minh

15/8/2020 (7h00-16h00): Một phần phường Đông Thuận, TX. Bình Minh; Ấp Đông Bình B, C xã Đông Bình; Ấp Thuận Tiến A, B, C xã Thuận An; Ấp Đông Thạnh B, C, Thạnh Lý, Thạnh Hòa, Thạnh An xã Đông Thạnh, TX. Bình Minh

16/8/2020 (8h00-16h00): Công ty Bê tông 620 Châu Thới, Trạm cầu cảng Bình Minh thuộc ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, TX. Bình Minh

17/8/2020 (8h00-11h30; 13h30-17h00): Ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa, TX. Bình Minh

18/8/2020 (8h00-11h30): Ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa, TX. Bình Minh

18/8/2020 (13h30-17h00): Ấp Mỹ Thới 2, xã Mỹ Hòa, TX. Bình Minh

21/8/2020 (8h00-17h00): Khóm 5, phường Cái Vồn; Ấp Thuận Thới, xã Thuận An,TX Bình Minh

Điện lực Vũng Liêm

18/8/2020 (8h30-9h00): Ấp Quang Hiệp, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm

18/8/2020 (8h30-9h00; 9h30-10h00; 10h15-10h45): Ấp Hiếu Liên, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm

18/8/2020 (9h15-9h45): Ấp Rạch Đôi, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm

18/8/2020 (10h00-10h45): Ấp Cái Trôm, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm

18/8/2020 (11h00-11h30): Ấp Tân Qưới, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm

18/8/2020 (11h00-11h30): Ấp Hiếu Hậu, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm

18/8/2020 (13h00-13h30): Ấp Tân Đông, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm

18/8/2020 (13h00-13h30): Ấp Phú Cường, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm

18/8/2020 (13h45-14h15): Ấp Ngãi Thạnh, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm

18/8/2020 (14h00-14h30): Ấp Nhì, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm

18/8/2020 (14h30-15h00): Ấp Cây Gáo, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm

18/8/2020 (15h30-16h00): Ấp An Thành Tây, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

21/8/2020 (8h00-16h00): Ấp Hiệp Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

Điện lực Long Hồ

19/8/2020 (7h00-17h00): Ấp Phước Định, Phước Định 2, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ

20/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Định 2, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ

20/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Phú Thạnh, Phú Thạnh 3, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Phú Mỹ, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ

20/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Hòa Phú, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

20/8/2020 (8h00-17h00): Ấp An Thới, xã An Bình, huyện Long Hồ

21/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Gò Nhum, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít

21/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Long Thuận, Long Thuận A, Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ

21/8/2020 (8h00-17h00): Ấp An Thành, An Hưng, xã An Bình, huyện Long Hồ

Điện lực Mang Thít

15/8/2020 (7h00-16h00): Xã Bình Phước, huyện Mang Thít

16/8/2020 (7h00-16h00): Ấp Định Thới B, Phú Bình, xã An Phước, huyện Mang Thít

Điện lực Bình Tân

17/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Hòa An, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân

18/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Hòa Thuận, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân

21/8/2020 (9h00-17h00): Ấp An Thành, An Thạnh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân