Điện lực thành phố Vĩnh Long

22/8/2020 (7h30-17h00): Từ vòng xoay Tân Hạnh đến vòng xoay Trường An, ấp Tân Bình, Tân Hưng, Tân Hiệp, Tân Thạnh, Tân Nhơn, Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. Khóm Tân Quới Hưng, Tân Quới Tây, phường Trường An. Khóm Tân Vĩnh Phú, Vĩnh Bình, Tân Quới Tây, phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long

22/8/2020 (7h30-17h00): Từ vòng xoay Tân Hạnh đến TT Bảo trợ xã hội, ấp Tân Bình, Tân Hưng, Phước Hiệp, Phước Bình, KDC An Hiệp, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

22/8/2020 (7h30-17h00): Ấp Phước Hiệp, Phước Bình, KDC An Hiệp, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

22/8/2020 (8h00-13h00; 8h00-17h00): Ấp Phước Yên, Phú Long, Phú Thạnh, Phước Lợi, xã Phú Quới; Ấp Hòa Thạnh, Cường Nga, Cả Chinh, Bầu Gốc, Phú Lợi, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ

23/8/2020 (8h00-14h30): Khu làm việc Kyungshin VN, KCN Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

25/8/2020 (7h30-14h00): Một phần đường Nguyễn Huệ, hẻm 95, một phần đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP. Vĩnh Long

27/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Thới, Tân Thuận, Tân An, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

28/8/2020 (8h00-11h30): Khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long

28/8/2020 (13h30-16h00): Đường Phó Cơ Điều, Cao Thắng, Phan Đình Phùng, Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP. Vĩnh Long

Điện lực Trà Ôn

22/8/2020 (7h30-8h30; 16h00-17h00): Ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn

22/8/2020 (8h00-16h30): Trạm phế liệu Vân Hảo

23/8/2020 (7h30-17h00): Ấp Vĩnh Hội, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn

24/8/2020 (7h30-17h00): Ấp Vĩnh Hòa, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn

25/8/2020 (7h30-17h00): Ấp Kinh số 1, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn

26/8/2020 (8h30-14h00; 10h30-11h30): Ấp Kênh Đào, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn

27/8/2020 (8h00-16h30): Ấp Nhơn Ngãi, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn

Điện lực Tam Bình

23/8/2020 (7h30-17h00): Ấp Phú Hữu Yên, xã Song Phú, huyện Tam Bình

25/8/2020 (7h30-17h00): Ấp Phú Hữu Yên, xã Song Phú, huyện Tam Bình

Điện lực Bình Minh

22/8/2020 (7h00-11h00): Khóm 2, 4 phường Cái Vồn, TX. Bình Minh

26/8/2020 (8h00-11h00): Ấp Thuận Nghĩa, xã Thuận An, TX. Bình Minh

28/8/2020 (7h00-9h00): Ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Hòa, TX. Bình Minh

28/8/2020 (8h00-11h30): Ấp Phú Thành, Phú Yên, xã Tân Phú, huyện Tam Bình

28/8/2020 (13h00-14h30): Ấp Đông Thạnh A, xã Đông Thạnh, TX. Bình Minh

Điện lực Vũng Liêm

27/8/2020 (8h30-17h00): Xã Trung Hiệp, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm

27/8/2020 (8h30-9h00): Ấp Tân Trung, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

27/8/2020 (9h00-16h00): Ấp Hiệp Trường, Quang Bình, Quang Hòa, Quang Minh, xã Trung Quới An; Toàn xã Trung Hiệp, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm

27/8/2020 (9h15-9h45): Ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

27/8/2020 (10h00-10h30): Ấp Tân Đông, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm

27/8/2020 (10h45-11h15; 11h30-12h00): Ấp Nhứt, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm

27/8/2020 (13h00-13h30): Ấp Tân Quới, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm

27/8/2020 (14h00-14h30; 14h45-15h15): Ấp Hiếu Ngãi, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm

27/8/2020 (15h45-16h15): Ấp An Phước, xã Trung An, huyện Vũng Liêm

28/8/2020 (8h30-9h30): Ấp Hiếu Xuân, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm

28/8/2020 (10h00-11h00): Ấp Hiếu Xuân Tây, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm

28/8/2020 (13h00-15h00): Ấp 7, ấp 8 xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm

Điện lực Long Hồ

25/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Phong 1, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít

25/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Gò Nhum, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít

26/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Thanh Phong, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít

27/8/2020 (8h00-17h00): Khóm 1 thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ

27/8/2020 (8h00-17h00): Xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít

28/8/2020 (8h00-10h00): Ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

28/8/2020 (11h30-13h30): Xã Long An, một phần khóm 2, khóm 3 thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ

28/8/2020 (11h30-15h00): Ấp Hậu Thành, xã Long An, huyện Long Hồ

Điện lực Bình Tân

24/8/2020 (8h00-16h00): Khóm Thành Tâm, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân

25/8/2020 (8h00-17h00): Khóm Tân Thuận, Tân Hữu, Thành Khương, thị trấn Tân Quới, xã Tân Thành, huyện Bình Tân

26/8/2020 (8h30-10h00): Xã Tân Bình, Tân Lược, Tân Hưng, Tân An Thanh, huyện Bình Tân

28/8/2020 (9h00-17h00): Ấp Hòa An, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân