Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

24/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần khóm Cái Da Nhỏ, một phần khóm Mỹ Phú, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long. Một phần ấp Phước Long, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ; Một phần ấp Phú Thạnh, xã Phú Quới, huyện Long Hồ; KDC dịch vụ Phước Yên, ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

25/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Hiệp, Tân Nhơn, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

24/5/2023

8:30 - 9:30

Khách hàng trạm Vĩnh Tiến 2: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn; Khách hàng trạm Ninh Thuận 1: Ấp Ninh Thuận, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn

24/5/2023

10:00 - 11:00

Khách hàng trạm Vĩnh Tiến 3: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn; Khách hàng trạm Ninh Thuận 2: Ấp Ninh Thuận, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn

24/5/2023

11:30 - 12:30

Khách hàng trạm Vĩnh Tiến 4: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn; Khách hàng trạm Tường Thịnh 1: Ấp Tường Thịnh, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn

25/5/2023

9:00 - 10:00

Khách hàng trạm NM XX Trương Thị Bân

25/5/2023

10:30 - 11:30

Khách hàng trạm NM XX Nguyễn Văn Hiền

25/5/2023

13:00 - 14:00

Khách hàng trạm Bánh xếp Thanh Tuyền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Bình

24/5/2023

7:30 - 17:00

Ấp 3 xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình

24/5/2023

8:00 - 10:00

Khóm 3 TT Tam Bình, huyện Tam Bình

24/5/2023

8:30 - 11:00

Khóm 3 TT Tam Bình, huyện Tam Bình

24/5/2023

10:00 - 13:00

Khóm 2 TT Tam Bình, huyện Tam Bình

25/5/2023

7:30 - 17:00

Ấp Hòa An, xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình

25/5/2023

8:00 - 10:00

Ấp Mỹ Phú Tân, Mỹ Trung 2, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình

25/5/2023

8:30 - 11:30

Ấp Mỹ Thành, Mỹ Phú Tân, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình

25/5/2023

9:00 - 13:00

Ấp Mỹ Thành, Mỹ Phú Tân, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình

25/5/2023

9:30 - 13:30

Ấp Mỹ Phú 2, Mỹ Phú Tân, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

24/5/2023

8:30 - 12:30

Ấp Thuận Tiến A, xã Thuận An, TX Bình Minh

24/5/2023

13:00 - 15:00

Ấp Thuận Tiến A, xã Thuận An, TX Bình Minh

25/5/2023

7:30 - 16:30

Ấp Thuận Phú A, Thuận Phú B, Thuận Phú C, Thuận Tiến C, xã Thuận An, TX Bình Minh

25/5/2023

8:00 - 10:30

Ấp Thuận Thới, Thuận Phú A, Thuận Tiến A, xã Thuận An

25/5/2023

10:30 - 12:00

Ấp Thuận Tiến C, xã Thuận An, TX Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

25/5/2023

8:00 - 9:00

Ấp 4 xã Trung Hiệp; Ấp An Lạc 2, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

25/5/2023

9:30 - 10:30

Ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp; Ấp An Lạc 2, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

25/5/2023

11:00 - 12:00

Ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp; Ấp An Lạc 2, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

24/5/2023

8:30 - 17:00

Ấp Hòa Phú, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

24/5/2023

7:00 - 17:00

Ấp Đồng Bé, xã Tân Long, huyện Mang Thít

24/5/2023

7:30 - 17:00

Ấp Định Thới, xã An Phước; Ấp Tân Mỹ A, B, C xã Chánh An, huyện Mang Thít

25/5/2023

7:00 - 17:00

Ấp Phước Thới B, Phước Lộc A, Phước Lộc B, Phước Trinh A, Phước Tường A, Phước Thượng, xã Bình Phước; Ấp Nhì B, Chánh Thuận, xã Chánh Hội; Ấp Tân Qui 1, Tân Qui 2, xã Tân An Hội; Ấp Thủy Thuận, xã An Phước, huyện Mang Thít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

25/5/2023

8:00 - 10:00

Ấp Tân Trung, xã Tân Bình, huyện Bình Tân

25/5/2023

9:00 - 12:00

Khóm Tân Thuận, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân