Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

30/5/2023

6:00 - 17:00

Xã Phú Quới; xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ. Một phần xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

30/5/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của CN Cty TNHH Jollibee Vĩnh Long, đường Nguyễn Huệ, phường 2, TP Vĩnh Long

30/5/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của chi nhánh Viettel Vĩnh Long, đường 3/2, phường 1, TP Vĩnh Long

30/5/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của TT tích hợp dữ liệu, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, TP Vĩnh Long

30/5/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của XN ôtô, đường Phó Cơ Điều, phường 3, TP Vĩnh Long

30/5/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của ĐĐ sông Cổ Chiên, khóm Tân Quới Hưng, phường Trường An, TP Vĩnh Long

30/5/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của Cty TNHH Phước Anh 3, đường Phan Văn Đáng, phường 9, TP Vĩnh Long

30/5/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của Cty Phước Thành 4, ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

31/5/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của DNTN Hồng Phượng, khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

31/5/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của Cụm thể thao 4 xã, khóm Tân Thạnh, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

31/5/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của DNTN Thanh Cường, khóm Tân Quới Đông, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

31/5/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của Cty TNHH giầy Vĩnh An, khóm Tân Quới Đông, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

31/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

1/6/2023

8:00 - 17:00

Đường Nguyễn Chí Thanh, khu tái định cư phường 5, TP Vĩnh Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

30/5/2023

7:30 - 17:00

Ấp Hiếu Ân, Hiếu Thảo, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm. Ấp Vĩnh Hựu, Vĩnh Thành, Trà Sơn, xã Hựu Thành; Ấp Phạm Thị Mến, xã Trà Côn, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Bình

30/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Mỹ Phú 5, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

30/5/2023

8:00 - 9:00

Ấp An Phước, xã Trung An, huyện Vũng Liêm; Ấp Quang Trường, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm

30/5/2023

9:30 - 10:30

Ấp An Phước, xã Trung An, huyện Vũng Liêm; Ấp Ngãi Chánh, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm

30/5/2023

11:00 - 12:00

Ấp An Hậu, xã Trung An, huyện Vũng Liêm; Ấp Hiếu Xuân Tây, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm

31/5/2023

10:00 - 13:00

Khu phố chợ - khóm 2 TT Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm

1/6/2023

8:00 - 9:00

Ấp Tân Quới, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm; Ấp Mướp Sát, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm

1/6/2023

9:30 - 10:30

Ấp 1 xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm; Ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm

1/6/2023

11:00 - 12:00

Ấp Tân Đông, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm; Ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

30/5/2023

7:00 - 17:00

Khóm 6 TT Cái Nhum; Ấp An Hương, xã Mỹ An, huyện Mang Thít

1/6/2023

6:00 - 7:00

Khóm 2 TT Cái Nhum, huyện Mang Thít

1/6/2023

17:00 - 17:40

Khóm 2 TT Cái Nhum, huyện Mang Thít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

30/5/2023

8:00 - 10:00

Ấp Tân Phú, Tân Mỹ, xã Tân Thành, huyện Bình Tân

30/5/2023

10:00 - 12:00

Ấp Tân Yên, Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Bình Tân

1/6/2023

8:00 - 10:00

Ấp Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Bình Tân

1/6/2023

10:00 - 12:00

Ấp Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Bình Tân