Điện lực thành phố Vĩnh Long

29/8/2020 (8h00-17h00): Đường Nguyễn Văn Đáng, Nguyễn Văn Lâu, phường 8, TP. Vĩnh Long

30/8/2020 (11h00-14h00): Một phần ấp Tân An, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

30/8/2020 (11h00-14h00): K/h Huỳnh Dạt, Khánh Vy, đường Lộ Bờ Gòn, phường 9, TP. Vĩnh Long

1/9/2020 (8h00-10h00): Cụm DC Cổ Chiên, ấp Thanh Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

3/9/2020 (8h00-9h00): Đường 14/9, phường 5, TP. Vĩnh Long

3/9/2020 (9h30-11h30): Ấp Thanh Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

3/9/2020 (13h30-16h00): Đường Phó Cơ Điều, phường 3, TP. Vĩnh Long

4/9/2020 (8h00-11h30): Ấp Phước Hiệp, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

4/9/2020 (11h00-14h00): Đường Mậu Thân từ Trường tiểu học Lê Lợi đến Khách sạn Tài Nguyên, phường 3, TP. Vĩnh Long

4/9/2020 (13h30-17h00): Ấp Phước Lợi, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ

Điện lực Tam Bình

4/9/2020 (7h30-11h00): Ấp Mỹ Trung 2, Mỹ Thành, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình

4/9/2020 (8h00-17h00): Trạm 11 Phú Lộc; Ấp 3A, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình

4/9/2020 (13h00-15h30): Ấp Mỹ Phú 2, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình

Điện lực Bình Minh

30/8/2020 (8h00-16h00): Ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh

1/9/2020 (8h10-9h40; 10h00-11h30): Ấp Phú Trường, Phú Trường Yên, Phú Ninh, xã Song Phú, huyện Tam Bình

1/9/2020 (8h30-11h30): Khóm 2, 3 Cái Vồn, thị xã Bình Minh

1/9/2020 (13h00-14h30): Ấp Phú Hòa, Phú An, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

3/9/2020 (8h10-8h50; 9h10-9h50): Ấp Phú Tân, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

3/9/2020 (8h20-9h00; 9h20-10h00): Ấp Phú Bình, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

3/9/2020 (13h00-16h00): Ấp Thuận Tiến, xã Thuận An, thị xã Bình Minh

3/9/2020 (13h00-16h00): Ấp Đông Bình B, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh

4/9/2020 (8h00-8h50): Ấp Phú Nghĩa, xã Tân Phú, huyện Tam Bình

4/9/2020 (9h10-10h30; 10h45-12h15): Ấp Phú Hữu Đông, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

4/9/2020 (13h15-14h35): Ấp Phú Thuận, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

Điện lực Vũng Liêm

31/8/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Trung, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

Điện lực Long Hồ

30/8/2020 (7h30-17h00): Ấp Long Thuận, xã Long Phước, huyện Long Hồ

30/8/2020 (7h30-11h00): Khóm 4, khóm 5, khóm 6, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ

30/8/2020 (7h30-11h00): Ấp Long Thuận, xã Long Phước, huyện Long Hồ

30/8/2020 (7h30-11h00): Một phần xã Phú Đức, huyện Long Hồ

30/8/2020 (9h00-13h00): Ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

3/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Phong 1, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít

4/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Tiến, Tân Qui, Tân Phong, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít

Điện lực Mang Thít

30/8/2020 (7h00-16h00): Xã An Phước, huyện Mang Thít

4/9/2020 (7h00-13h00): Ấp Thanh Bình, xã Tân Long, huyện Mang Thít

Điện lực Bình Tân

3/9/2020 (8h00-9h00): Ấp Tân Lộc, xã Tân Lược, huyện Bình Tân

3/9/2020 (9h30-10h30): Ấp Tân Phước, xã Tân Bình, huyện Bình Tân

3/9/2020 (11h00-12h00): Ấp Tân Minh, xã Tân Lược, huyện Bình Tân

3/9/2020 (13h30-14h30): Ấp Tân Hậu, xã Tân Bình, huyện Bình Tân

3/9/2020 (15h00-16h00): Ấp Tân Hậu, xã Tân Bình, huyện Bình Tân