Điện lực thành phố Vĩnh Long

10/9/2020 (8h00-8h30; 16h30-17h00): Ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

11/9/2020 (8h00-11h00): Ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

11/9/2020 (8h00-8h40): Ấp Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

11/9/2020 (9h00-9h40; 10h00-10h40): Ấp Phước Lợi, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

11/9/2020 (11h00-11h40): Ấp Phú Thạnh, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

11/9/2020 (13h30-17h00): Đường Phạm Hùng, khóm 1, phường 9, TP. Vĩnh Long

11/9/2020 (13h30-14h20): Ấp Phú Thịnh, huyện Tam Bình. Ấp Phú An, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

11/9/2020 (14h40-15h30): Ấp Hòa Thạnh, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ

Điện lực Trà Ôn

8/9/2020 (9h00-11h30): Ấp Phú Thạnh, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn

9/9/2020 (7h30-16h30): Ấp Hiệp Lợi, Kinh Mới, Hiệp Thuận, Hiệp Hòa, Tân Hòa, Kênh Số 1, xã Hòa Bình, Nhơn Bình, huyện Trà Ôn

11/9/2020 (8h00-13h00): Ấp Tường Nghĩa, Tường Tín, Tường Hưng, Tường Thọ, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn

Điện lực Tam Bình

9/9/2020 (7h30-11h00): Ấp Mỹ Phú Tân, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình

9/9/2020 (8h00-17h00): Trạm Mỹ Lộc 2; Ấp Cái Sơn, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình

9/9/2020 (13h00-17h00): Trạm 2 Mỹ Phú 3; Ấp Mỹ Phú 3, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình

10/9/2020 (7h30-11h30): Ấp 4, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình

10/9/2020 (7h30-17h00): Ấp Hòa An, xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình

10/9/2020 (8h00-17h00): Trạm Mỹ Lộc 6; Ấp 6, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình

10/9/2020 (13h00-17h00): Trạm 15 Phú Lộc; Ấp 3A, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình

11/9/2020 (7h30-11h00): Ấp Mỹ Phú 3, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình

11/9/2020 (8h00-17h00): Trạm 11 Phú Lộc; Ấp 3A, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình

11/9/2020 (13h00-17h00): Ấp 6B, xã Long Phú, huyện Tam Bình

Điện lực Bình Minh

9/9/2020 (8h00-10h20): Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, TX. Bình Minh

9/9/2020 (10h40-11h30; 13h00-14h30): Ấp Mỹ Thới 2, xã Mỹ Hòa, TX. Bình Minh

10/9/2020 (7h30-11h30): Ấp Thuận Tân A, Thuận Tân B, xã Thuận An, TX. Bình Minh

10/9/2020 (8h00-8h50): Ấp Đông Thạnh B, xã Đông Thạnh, TX. Bình Minh

10/9/2020 (9h00-9h45): Ấp Thạnh Lý, Thạnh Hòa, xã Đông Thạnh, TX. Bình Minh

10/9/2020 (9h55-10h45): Ấp Thạnh Lý, xã Đông Thạnh, TX. Bình Minh

10/9/2020 (13h00-15h30): Khóm 5 phường Cái Vồn; Khóm 5 phường Thành Phước; Ấp Thuận Tân A, Thuận Tân B, xã Thuận An, TX. Bình Minh

11/9/2020 (8h00-11h30): Trạm Khu văn Hóa 1 thuộc khóm 4, phường Cái Vồn, TX. Bình Minh

11/9/2020 (9h00-11h00): Trạm UB xã Đông Thành 1 thuộc ấp Đông Hòa 1, ấp Đông Hòa 2, xã Đông Thành, TX. Bình Minh

11/9/2020 (13h00-16h30): Trạm Phú Yên 5 thuộc ấp Phú Long, xã Tân Phú, huyện Tam Bình

Điện lực Vũng Liêm

8/9/2020 (8h30-9h30): Ấp Tân Xuân, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm.

8/9/2020 (9h45-10h45): Ấp Xuân Lộc, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm

8/9/2020 (11h00-12h00): Ấp An Điền 2, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

8/9/2020 (13h00-14h00): Ấp An Thành Đông, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

8/9/2020 (14h15-15h15): Ấp Hiếu Hòa A, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm

8/9/2020 (15h45-16h45): Ấp Hiếu Liên, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm.

9/9/2020 (8h30-9h00): Ấp Thanh Khê, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm.

9/9/2020 (9h15-9h45): Ấp Thái Bình, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm

9/9/2020 (10h00-10h30): Ấp Thanh Phong, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm

9/9/2020 (10h45-11h15): Ấp Thông Lưu, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm

9/9/2020 (13h00-13h30): Ấp Thanh Lương, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm

9/9/2020 (13h45-14h15): Ấp Phước Bình, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm

9/9/2020 (14h30-15h00; 15h15-15h45): Ấp Phước Thạnh, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm.

Điện lực Long Hồ

8/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Phong 2, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít

9/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Tiến, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít

10/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Gò Nhum, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít

Điện lực Mang Thít

6/9/2020 (7h00-16h00): Ấp Phước Lợi, Phước Trinh, Phước Thọ, xã Bình Phước, huyện Mang Thít

Điện Lực Bình Tân

9/9/2020 (8h30-17h00): Ấp Hòa Bình, Hòa An, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân

10/9/2020 (8h00-9h00): Ấp An Thới, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân

10/9/2020 (9h30-10h30; 11h00-12h00): Ấp An Thạnh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân

10/9/2020 (13h30-14h30; 15h00-16h00): Ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân

11/9/2020 (9h00-17h00): Ấp Hòa Thuận, Hòa Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân