Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Kiều

1/4/2023

8:00 - 17:00

Đoàn 30, Nhà công vụ CA TPCT, một phần đường Nguyễn Trãi từ hẻm 38 đến chân cầu Nguyễn Trãi rẽ qua đường Hoàng Văn Thụ đến cầu Xô Viết Nghệ Tĩnh, một phần đường Nguyễn Bỉnh Khiêm từ đầu đường Nguyễn Trãi đến đầu đường Ung Văn Khiêm, quận Ninh Kiều

1/4/2023

10:30 - 11:30

Một phần đường Nguyễn Trãi từ đầu đường Nguyễn Đình Chiểu đến hẻm 73, đến quán phở Vân, hẻm 73; một phần hẻm 1 Hoàng Văn Thụ, phường An Cư, quận Ninh Kiều

  

Ngày

Giờ

Điện lực Ô Môn

31/3/2023

7:45 - 14:15

Trạm khách hàng Tự Dùng 2; Dự án NMNĐ Ô Môn Tespco, phường Phước Thới, quận Ô Môn

31/3/2023

15:00 - 16:30

KV Thới Ngươn A, Thới Ngươn B, Thới Bình, phường Phước Thới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thốt Nốt

31/3/2023

8:00 - 9:00

Một phần KV Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt

31/3/2023

9:30 - 10:30

Một phần KV Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt

31/3/2023

11:00 - 12:00

Một phần KV Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt

31/3/2023

13:00 - 14:00

Một phần KV Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Thủy

31/3/2023

8:30 - 9:30

Tổ 1, 2, 10 KV Thới Long, đường Phạm Thị Ban, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy

31/3/2023

10:00 - 11:00

Tổ 13, 14, 15 KV Thới Thuận, phường Thới An Đông

31/3/2023

12:00 - 13:00

Tổ 15, 16, 17 KV Thới Thuận, phường Thới An Đông

31/3/2023

13:20 - 14:20

Tổ 8 KV Thới Hưng; Tổ 8 KV Thới Thạnh, phường Thới An Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thạnh

31/3/2023

9:30 - 15:00

Một phần ấp Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phong Điền

31/3/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân Hưng, Thới Hưng, xã Giai Xuân; Ấp Tân Nhơn, xã Tân Thới, huyện Phong Điền

1/4/2023

8:00 - 8:30

Ấp Thị Tứ Vàm Xáng, Nhơn Thuận 1, Nhơn Thuận 2, Nhơn Phú, Nhơn Phú 1, Nhơn Thuận, Tân Thuận, xã Nhơn Nghĩa; Ấp Nhơn Bình, Nhơn Bình A, Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền

1/4/2023

8:00 - 14:00

Ấp Nhơn Phú, Nhơn Phú 1, Thị Tứ Vàm Xáng, Nhơn Thành, Nhơn Khánh A, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền

1/4/2023

13:30 - 14:00

Ấp Thị Tứ Vàm Xáng, Nhơn Thuận 1, Nhơn Thuận 2, Nhơn Phú, Nhơn Phú 1, Nhơn Thuận, Tân Thuận, xã Nhơn Nghĩa; Ấp Nhơn Bình, Nhơn Bình A, Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thới Lai

31/3/2023

8:30 - 9:45

Một phần ấp Thới Thuận A, TT Thới Lai, huyện Thới Lai

31/3/2023

10:00 - 11:30

Một phần ấp Trường Hòa, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai

31/3/2023

13:00 - 13:45

Một phần ấp Trường Thắng, xã Trường Thành, huyện Thới Lai

31/3/2023

14:00 - 15:30

Một phần ấp Trường Thắng, xã Trường Thành, huyện Thới Lai