Điện lực Phong Điền

21/6/2020 (8h00-16h00): Ấp Nhơn Lộc 2, một phần ấp Thị Tứ, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền

22/6/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp: Nhơn Khánh, Nhơn Thành, Thị Tứ Vàm Xáng, Nhơn Phú 1, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền

23/6/2020 (8h00-9h15): Một phần ấp Nhơn Phú, một phần ấp Nhơn Phú A, xã Nhơn Nghĩa; Một phần ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền

23/6/2020 (9h20-10h35): Một phần ấp Tân Thuận, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền

23/6/2020 (9h20-10h20): Một phần ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền

23/6/2020 (10h30-11h30): Một phần ấp: Nhơn Thọ 2, Nhơn Thọ 2A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền

23/6/2020 (10h40-11h50): Một phần ấp Nhơn Thuận 1, một phần ấp Nhơn Thuận 2, một phần ấp Tân Thuận, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền

23/6/2020 (12h30-14h00): Một phần ấp Nhơn Bình, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền

23/6/2020 (12h30-13h30; 13h40-14h40): Một phần ấp Nhơn Thọ 2A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền

23/6/2020 (14h10-15h40): Một phần ấp Nhơn Phú, một phần ấp Nhơn Bình, xã Nhơn Ái, Phong Điền

23/6/2020 (14h50-16h00): Một phần ấp: Nhơn Bình, Nhơn Thọ 2A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền

24/6/2020 (8h00-16h00): Ấp Tân Long, Tân Long A, Tân Lợi, Trường Đông, Trường Đông A, Trường Đông B, xã Tân Thới; Ấp Nhơn Thọ 1, Nhơn Thọ 1A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền

26/6/2020 (8h00-9h15): Một phần ấp Nhơn Phú 1, một phần ấp Nhơn Thành, xã Nhơn Nghĩa. Một phần ấp: Trường Ninh, Trường Thọ A, xã Trường Long, huyện Phong Điền

26/6/2020 (9h20-10h35): Một phần ấp Nhơn Phú 1, một phần ấp Nhơn Thuận, một phần ấp Tân Thuận, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền

26/6/2020 (9h20-10h20): Một phần ấp Trường Ninh, xã Trường Long, huyện Phong Điền

26/6/2020 (10h30-11h30): Một phần ấp: Trường Thuận, Trường Thọ A, Trường Thọ 1, xã Trường Long, huyện Phong Điền

26/6/2020 (10h40-11h50; 12h30-14h00): Một phần ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Nghĩa, Phong Điền

26/6/2020 (12h30-13h30): Một phần ấp Trường Thọ 1, xã Trường Long, huyện Phong Điền

26/6/2020 (13h40-14h40): Một phần ấp: Trường Thuận, Trường Thuận A, xã Trường Long, huyện Phong Điền

26/6/2020 (14h10-15h40): Một phần ấp Tân Thuận, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền

26/6/2020 (14h50-16h00): Một phần ấp: Trường Phú 2, Trường Phú B, xã Trường Long, Phong Điền

Điện lực Thới Lai

25/6/2020 (8h00-13h00): Ấp Đông Hòa, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai

25/6/2020 (8h30-11h30): XX Đạt Thành 2

25/6/2020 (13h30-16h30): Công ty Thái Dương

25/6/2020 (14h00-16h00): Xã Thới Tân, huyện Thới Lai

26/6/2020 (8h30-11h00): Một phần ấp Định Thành, xã Định Môn, huyện Thới Lai

Điện lực Cờ Đỏ

25/6/2020 (8h30-11h00; 11h30-14h00): Một phần ấp Thới Trung, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ

26/6/2020 (8h30-11h30): Một phần xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ

Điện lực Ninh Kiều

21/6/2020 (7h00-15h00): Đường 3/2 phía bên trái từ đường Lê Bình đến cầu Cái Răng, Đường 30/4 từ hẻm 69 đến cầu Đầu Sấu (phạm vi mất điện của cả tuyến)

21/6/2020 (7h00-13h00): Đường Trần Văn Hoài, Vinmex, Vincom Xuân Khánh, Đường 30/4 từ Trần Ngọc Quế đến chợ Xuân Khánh, Trần Khánh Dư, Một phần đường Nguyễn Thị Minh Khai từ cầu Quang Trung đến chợ Xuân Khánh, Mậu Thân, Nguyễn Việt Hồng, Phan Văn Trị, Lê Lai, ĐHCT Khu 3, Bảo Hiểm Bảo Minh, ST Nguyễn Kim

23/6/2020 (8h00-15h00): Một phần Trần Hoàng Na, Tầm Vu, quận Ninh Kiều

23/6/2020 (8h00-9h00): DNTN Tấn Phát, tỉnh lộ 923, quận Ninh Kiều

23/6/2020 (9h30-10h30): KDC Hồng Phát, quận Ninh Kiều

23/6/2020 (11h00-12h00): NH Quân Đội đường Điện Biên Phủ, quận Ninh Kiều

23/6/2020 (13h30-14h30): Bia Cần Thơ đường 30/4, quận Ninh Kiều

24/6/2020 (8h00-15h00): Một phần KV TT BV Đa khoa TW, quận Ninh Kiều

24/6/2020 (8h00-9h00): Trạm SAVICO đường Trần Văn Khéo, quận Ninh Kiều

24/6/2020 (9h30-10h00): Trạm SAVICO khu vực Cồn Khương, quận Ninh Kiều

24/6/2020 (10h30-11h30): Trạm Dược phẩm Việt Phúc đường Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều

24/6/2020 (13h30-14h30): Trạm DNTN Vạn Đức Thành (Hai Ly), quận Ninh Kiều 

26/6/2020 (8h00-11h00): Một phần các đường: Nguyễn Tri Phương, Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Chú, quận Ninh Kiều

Điện lực Cái Răng

20/6/2020 (8h00-12h00): Một phần KV Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh

21/6/2020 (7h00-15h00): Phường Lê Bình, Thường Thạnh, Ba Láng, một phần phường Phú Thứ, Tân Phú

22/6/2020 (8h00-15h00): Một phần KV Thạnh Hưng, Yên Hạ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng

23/6/2020 (8h00-15h00): Một phần KV Phú Thạnh, phường Tân Phú; KV Thạnh Phú, phường Phú Thứ, quận Cái Răng

24/6/2020 (8h00-15h00): Từ cầu Cái Nai đến rạch Ngã Bát KV6, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng

24/6/2020 (8h00-8h45): Trạm TT Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn trụ 4/62/1/5-479HP, phường Tân Phú, quận Cái Răng

24/6/2020 (8h00-9h30): Trung Đoàn Bộ Binh 932, phường Thường Thạnh

24/6/2020 (9h00-9h45): Trạm Ban QLDA ĐTXD CT KC HT GT (T3 Chiếu sáng trụ 33/1-477HP), phường Tân Phú, quận Cái Răng

24/6/2020 (10h00-11h30): Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa số 10, phường Ba Láng

24/6/2020 (10h15-11h00): Trạm Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Cần Thơ (CTCP Cảng Cần Thơ) trụ 75/5-479HP, phường Tân Phú, quận Cái Răng

24/6/2020 (13h00-13h45): Trạm Công ty TNHH Khánh Cường trụ 74/7/1-479HP, phường Tân Phú, quận Cái Răng

24/6/2020 (13h00-15h00): Trạm Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Cần Thơ, phường Lê Bình

24/6/2020 (15h15-16h45): KV thị trấn cặp cầu Cái Răng đến Chi cục thuế cũ thuộc KV Yên Hoà, Yên Bình, phường Lê Bình

25/6/2020 (9h00-9h45): Trạm Công ty TNHH Thuốc thú y Á Châu trụ 131/7-472CT, phường Ba Láng, quận Cái Răng

25/6/2020 (10h00-10h45): Trạm DNTN Trung Anh 1 (3x15 kVA) trụ 58/6-472CT

26/6/2020 (8h00-11h00): Rạch Vong - KV 10, phường Hưng Phú; một phần KV 1 phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng

26/6/2020 (8h00-11h00): Một phần KV Thạnh Thắng, Thạnh Hưng, Thạnh Phú, phường Phú Thứ, quận Cái Răng

26/6/2020 (13h30-16h30): Dọc sông Cần Thơ - một phần KV 6, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng

Điện lực Ô Môn

24/6/2020 (9h00-10h30): Một phần KV 5 phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn

Điện lực Bình Thủy

20/6/2020 (7h00-9h00): Tỉnh lộ 918 phường Long Tuyền, quận Bình Thủy

20/6/2020 (9h00-15h00): Quốc lộ 91b đường Nguyễn Văn Linh

Điện lực Vĩnh Thạnh

23/6/2020 (10h00-10h45): KDC số 10, một phần ấp Vĩnh Quới, TT. Vĩnh Thạnh

24/6/2020 (8h15-10h15; 15h00-15h30): Xã Thạnh Tiến, Thạnh An, Thạnh Thắng, Thạnh Lợi, TT Thạnh An

24/6/2020 (9h00-10h10): Một phần ấp Tân Hưng, xã Thạnh Lộc

24/6/2020 (10h40-11h50): Một phần ấp Thạnh Quới 2, xã Thạnh Lộc; Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình

24/6/2020 (12h20-13h30): Một phần ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình

24/6/2020 (14h00-15h00): Một phần ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh Tiến

24/6/2020 (15h30-16h30): Khu vực chợ Kinh F, một phần ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh Tiến

25/6/2020 (9h00-10h30): Một phần ấp Đất Mới, xã Thạnh Mỹ

25/6/2020 (12h00-13h30): Kinh T1  ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh