Điện lực Phong Điền

30/6/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Nhơn Khánh, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền

1/7/2020 (8h00-9h00): Một phần các ấp Nhơn Thuận 1, Nhơn Thuận 2, Tân Thuận, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền

1/7/2020 (8h00-9h15): Một phần ấp Nhơn Lộc 1, TT Phong Điền, huyện Phong Điền

1/7/2020 (9h15-10h15): Một phần các ấp Nhơn Thuận 1, Nhơn Thuận 2, xã Nhơn Nghĩa

1/7/2020 (9h20-10h20): Một phần các ấp Nhơn Lộc 1, Nhơn Lộc 1A, TT Phong Điền

1/7/2020 (10h30-11h30): Một phần ấp Nhơn Thuận 2, xã Nhơn Nghĩa; Một phần ấp Nhơn Lộc 1A, TT Phong Điền, huyện Phong Điền

1/7/2020 (12h30-13h30): Một phần các ấp Nhơn Bình A, Nhơn Bình, xã Nhơn Ái; Một phần ấp Nhơn Lộc 1, TT Phong Điền; Một phần ấp Thới Thạnh, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền

1/7/2020 (13h40-14h40): Một phần ấp Nhơn Lộc 1, TT Phong Điền, huyện Phong Điền

1/7/2020 (13h45-14h45): Một phần ấp Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền

1/7/2020 (14h50-16h00): Một phần ấp Nhơn Lộc 1, TT Phong Điền; Một phần ấp Thới Thạnh, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền

1/7/2020 (15h00-16h00): Một phần các ấp Nhơn Bình A, Nhơn Bình, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền

3/7/2020 (8h00-9h15): Một phần ấp Nhơn Lộc 1, TT Phong Điền; Một phần ấp Mỹ Hoà, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền

3/7/2020 (9h20-10h20): Một phần ấp Mỹ Hoà, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền

3/7/2020 (10h30-11h30): Một phần các ấp Mỹ Hoà, Mỹ Long, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền

3/7/2020 (12h30-13h30): Một phần các ấp Mỹ Hoà, Mỹ Long, Mỹ Phụng, xã Mỹ Khánh

3/7/2020 (13h40-14h40): Một phần ấp Nhơn Lộc 1, TT Phong Điền; Một phần các ấp Mỹ Long, Mỹ Phụng, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền

3/7/2020 (14h50-16h00): Một phần ấp Nhơn Lộc 2, TT Phong Điền, huyện Phong Điền

Điện lực Thới Lai

2/7/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Trường Ninh 1, xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai

2/7/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Thới Thuận A, thị trấn Thới Lai

2/7/2020 (8h00-11h45): Ấp Trường Phú B, xã Thới Tân, huyện Thới Lai

2/7/2020 (11h00-13h00): Một phần ấp Trung Thành, xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai

Điện lực Cờ Đỏ

2/7/2020 (8h00-10h00; 10h30-12h30; 13h00-15h00): Một phần xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ

3/7/2020 (12h30-14h30): Một phần xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ

Điện lực Ninh Kiều

29/6/2020 (8h00-11h00; 8h00-8h30): Một phần Tầm Vu từ cầu Hưng Lợi đến chợ Tầm Vu

29/6/2020 (13h30-15h00): Đường Trương Định, một phần Ngô Quyền

30/6/2020 (8h00-14h30): Một phần Nguyễn Đệ từ hẻm 69 đến hẻm 113

30/6/2020 (8h00-11h00): TT Phần mềm, Vincom Hùng Vương

1/7/2020 (8h00-15h30): Đường 30/4 từ Trần Ngọc Quế đến KS Vũ Bình

2/7/2020 (8h00-11h00): ST Lottemart

2/7/2020 (13h00-15h30): Đài PTTH TP Cần Thơ

3/7/2020 (8h00-11h00): TP Miền Tây

3/7/2020 (13h00-15h30): CTCP Thành Lợi

Điện lực Cái Răng

29/6/2020 (13h30-15h00): Một phần KV Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng

30/6/2020 (8h00-16h00): KV chợ Cái Chanh, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng

1/7/2020 (8h00-11h00): Đường Nhật Tảo, Nguyễn Việt Dũng, Võ Tánh, một phần KV Yên Thuận, Yên Thượng, Yên Bình, phường Lê Bình

1/7/2020 (13h30-15h00): Từ đường Nguyễn Việt Dũng đến VLXD Yến Oanh thuộc KV Yên Thượng; Một phần KV Yên Hòa, phường Lê Bình

2/7/2020 (8h00-9h30): KV An Phú, phường Phú Thứ, Rạch Mù U - KV Thạnh Lợi, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng

2/7/2020 (9h15-11h15): Rạch Bà Vèn, Rạch Ngã Bát - KV Yên Hạ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng

3/7/2020 (8h00-8h30): Một phần KV Phú Thuận, phường Tân Phú, quận Cái Răng

3/7/2020 (9h00-11h00): Một phần KV Phú Thuận, phường Tân Phú, quận Cái Răng

Điện lực Ô Môn

29/6/2020 (8h00-10h00): KV Thới Bình A, phường Thới An, quận Ô Môn

30/6/2020 (8h00-16h00): KV: Thới Lợi, Thới Lợi A, Thới Phong, Thới Phong A, phường Thới An, quận Ô Môn

2/7/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai

Điện lực Thốt Nốt

29/6/2020 (8h00-11h00): Một phần KV Thới Hòa, phường Thới Thuận

29/6/2020 (13h00-16h00): Một phần Qui Thạnh 2, phường Trung Kiên

30/6/2020 (8h00-8h30): Trạm Tiểu đoàn 308 trụ 14/1 - 476TT

30/6/2020 (9h00-12h00): Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Trung Kiên; Một phần KV Tân Phước 1, phường Thuận Hưng

30/6/2020 (11h00-11h30): Trạm La Quốc Lượng trụ 61/14/1 - 471TN

30/6/2020 (11h00-11h30): Trạm Tiểu đoàn 308 trụ 68 - 473TN

30/6/2020 (12h00-12h30): Trạm UBND quận Thốt Nốt trụ 27 - 471TN

30/6/2020 (14h00-14h30): Trạm Công ty TNHH MTV Ba Khía trụ 31/6 - 471TN - 473TN

1/7/2020 (8h00-8h30): Trạm Gỗ Kim Hương

1/7/2020 (8h00-11h00): Một phần KV Bà Nga, phường Thuận Hưng

1/7/2020 (9h00-13h00): Một phần KV Thới An 4 - Chùa Miên, phường Thuận An

1/7/2020 (12h00-14h00): KV Tân Lợi 1, phường Thuận Hưng

2/7/2020 (9h00-13h00): KV Đông Bình, Tân Mỹ, phường Tân Lộc

3/7/2020 (9h00-13h00): Một phần KV Tân Lợi 1, phường Thuận Hưng

Điện lực Bình Thủy

27/6/2020 (7h30-17h00): Một phần đường CMT8, phường Bình Thủy, phường Bùi Hữu Nghĩa, phường An Thới

Điện lực Vĩnh Thạnh

27/6/2020 (7h00-16h00; 9h00-16h30): Xã Thạnh Quới, xã Thạnh Tiến, xã Thạnh An, TT Vĩnh Thạnh, một phần xã Thạnh Mỹ

27/6/2020 (9h30-16h00): Xã Thạnh Lộc

1/7/2020 (9h00-10h10; 10h40-11h50): Một phần ấp H1 xã Thạnh An

1/7/2020 (12h20-13h30; 14h00-15h00): Một phần ấp H2 xã Thạnh An

1/7/2020 (15h30-16h30): Một phần ấp E1 xã Thạnh An

2/7/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp Tân Lập, xã Thạnh Lộc

2/7/2020 (9h00-10h10; 10h40-11h50): Một phần ấp H1 xã Thạnh An

2/7/2020 (12h20-13h30; 14h00-15h00): Một phần ấp H2 xã Thạnh An