Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Kiều

27/4/2023

8:00 - 12:00

Hẻm 102, hẻm 112 đường 3/2 và hẻm 68, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều

28/4/2023

8:00 - 11:00

KDC Lợi Dũ A, trục đường chính, đường B1, B2, A1, A2, A3, E1, E2 phường An Bình, quận Ninh Kiều

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Răng

27/4/2023

8:00 - 12:00

Một phần KV Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng

28/4/2023

8:00 - 9:30

Một phần KV 1 phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng

28/4/2023

10:00 - 11:30

Một phần KV 4 phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng

28/4/2023

13:00 - 14:30

Rạch Vong, KV 10 phường Hưng Phú, một phần KV 1 phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng

28/4/2023

15:00 - 16:30

Một phần KV 4 phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ô Môn

28/4/2023

8:00 - 9:30

KV Thới Thạnh, phường Thới An, quận Ô Môn

28/4/2023

10:00 - 11:30

KV Thới Thạnh, Thới Thạnh A, phường Thới An, quận Ô Môn

28/4/2023

13:00 - 14:30

KV Thới Thuận, Thới Thuận A, phường Thới An, quận Ô Môn

28/4/2023

15:00 - 16:30

KV Thới Thạnh, Thới Thạnh A, phường Thới An, quận Ô Môn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thốt Nốt

27/4/2023

8:00 - 9:00

Một phần KV Tân Lợi 2, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt

27/4/2023

9:30 - 10:30

Một phần KV Tân Lợi 2, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt

27/4/2023

11:00 - 12:00

Một phần KV Tân Lợi 2, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt

27/4/2023

13:00 - 14:00

Một phần KV Tân Lợi 2, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt

27/4/2023

14:30 - 15:30

Một phần KV Tân Lợi 2, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt

28/4/2023

8:00 - 11:00

Một phần KV Tràng Thọ A, phường Thốt Nốt; Tràng 2, 3, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt. Một phần xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh

28/4/2023

9:00 - 12:00

Một phần KV Tân An, Đông Bình, Tân Mỹ, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Thủy

27/4/2023

10:00 - 13:00

Tổ 8, 9 KV Bình Thường B - Đường Tô Vĩnh Diện, Rạch Cây Gừa, KTĐC Long Tuyền 1, KDC Cái Sơn Hàng Bàng, KV cầu Bà Chúa Kiểu, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy

27/4/2023

13:00 - 15:00

Tổ 8, 9 KV Bình Thường B - Đường Tô Vĩnh Diện, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thạnh

27/4/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp H1, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh

28/4/2023

8:30 - 10:30

Trạm bơm E-D đầu kinh Một phần ấp E1, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh

28/4/2023

9:00 - 12:00

Một phần ấp Tân Lập, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh

28/4/2023

9:30 - 14:00

Một phần ấp F1 xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh

28/4/2023

12:00 - 13:30

Trạm bơm D-C đầu kinh Một phần ấp E1, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh

28/4/2023

14:00 - 15:45

Trạm bơm C-B đầu kinh Một phần ấp E1, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh

  

Ngày

Giờ

Điện lực Thới Lai

28/4/2023

8:30 - 9:45

Một phần ấp Thới Thuận A, TT Thới Lai, huyện Thới Lai

28/4/2023

10:00 - 11:30

Một phần ấp Trường Hòa, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai

28/4/2023

13:00 - 14:30

Một phần ấp Trường Thắng, xã Trường Thành, huyện Thới Lai

28/4/2023

14:40 - 16:00

Một phần ấp Trường Thắng, xã Trường Thành, huyện Thới Lai

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cờ Đỏ

27/4/2023

8:00 - 16:00

Ấp 2 xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ

28/4/2023

8:00 - 16:30

Ấp 6, ấp 7 xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ