Điện lực Ninh Kiều

16/8/2020 (8h00-11h00): Ngân hàng Sacombank

Điện lực Cái Răng

15/8/2020 (8h00-13h00): KV thị trấn cặp cầu Cái Răng đến Chi cục thuế (cũ) thuộc KV Yên Hòa, Yên Bình, phường Lê Bình, quận Cái Răng

18/8/2020 (8h00-16h00): KDC Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng

19/8/2020 (8h00-10h00): Công ty CP TĐ Hoa Sen (chi nhánh số 2) trụ 88/1-479CT

19/8/2020 (10h15-11h45): Công ty TNHH SX TM Quang Phú trụ 105/14/1-479CT

19/8/2020 (13h30-15h00): Công ty CP phân bón Sài Gòn Mê Kong trụ 67/1/1-479HP

Điện lực Ô Môn

17/8/2020 (7h30-10h30): Trạm Công ty TNHH ADC, phường Phước Thới, quận Ô Môn

17/8/2020 (8h00-10h00): Một phần KV Tân Hòa, phường Thới Hòa, quận Ô Môn

17/8/2020 (8h00-10h00): Một phần KV Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn

17/8/2020 (13h00-15h30): Trạm Bệnh viện lao và bệnh phổi TP. Cần Thơ; Bệnh viện tâm thần TP. Cần Thơ, phường Phước Thới, quận Ô Môn

17/8/2020 (13h00-15h30): Trạm Phan Thành Tấn 1; Phan Thành Tấn 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn

18/8/2020 (8h00-10h00): Một phần KV Thới Đông, phường Phước Thới, quận Ô Môn

18/8/2020 (8h00-10h00): KV Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn

19/8/2020 (8h00-11h00): Một phần KV Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn

20/8/2020 (8h00-11h00): Một phần KV Thới Thuận, phường Phước Thới, quận Ô Môn

20/8/2020 (8h00-14h00): Một phần các KV Thới Hòa, Thới Hòa A, Thới Hòa B, Thới Hòa C, phường Thới An, quận Ô Môn

21/8/2020 (8h00-12h00): Một phần KV Bình Phước, phường Phước Thới, quận Ô Môn

21/8/2020 (8h00-15h00): KV 1, KV 2 phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn

Điện lực Thốt Nốt

15/8/2020 (8h00-16h00): Một phần KV Tràng 2, 3 phường Trung Nhứt; Một phần xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh

16/8/2020 (8h00-16h00): Một phần KV Qui 1, phường Trung Kiên

18/8/2020 (9h00-14h00): Một phần KV Thới Thạnh 1, Thới Bình, phường Thới Thuận

19/8/2020 (9h00-13h00): Một phần KV Tân Phước 1, phường Thuận Hưng

20/8/2020 (9h00-14h00): Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Trung Kiên

21/8/2020 (9h00-13h00): Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Trung Kiên

21/8/2020 (9h00-14h00): Một phần KV Tân Phước 1, phường Thuận Hưng

Điện lực Bình Thủy

15/8/2020 (8h00-16h00): Rạch Khoán Châu, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy

17/8/2020 (8h00-14h00): KDC Bình Phó, đường Nguyễn Văn Linh, phường Long Hòa, quận Bình Thủy

19/8/2020 (8h00-15h00): Rạch Mương Khai, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy

21/8/2020 (8h00-16h00): Rạch Cam Nhỏ, phường Long Hòa, quận Bình Thủy

Điện lực Phong Điền

19/8/2020 (8h00-9h00; 9h20-10h30; 10h40-11h40): Một phần ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền

19/8/2020 (9h20-10h30): Một phần ấp Nhơn Lộc 1, TT Phong Điền, huyện Phong Điền

19/8/2020 (10h40-11h40): Một phần ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền

19/8/2020 (10h40-11h40; 13h00-14h30; 14h40-16h00): Một phần ấp Mỹ Long, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền

Điện lực Thới Lai

19/8/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Đông Thắng, xã Đông Bình, huyện Thới Lai

20/8/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận; Ấp Đông Hòa B, xã Thới Tân, huyện Thới Lai

21/8/2020 (8h30-13h00): Một phần ấp Trường Phú, Trường Hưng, xã Trường Thắng; Ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai

Điện lực Cờ Đỏ

21/8/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ