Điện lực Cái Răng

26/8/2020 (8h00-11h00): Một phần KV 5, 6 phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng

Điện lực Ô Môn

24/8/2020 (8h00-14h00): Một phần KV Thới Bình, Thới Ngươn A, Thới Ngươn B, phường Phước Thới, quận Ô Môn

24/8/2020 (8h00-14h00): Một phần KV 10, 11 phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn

25/8/2020 (8h00-14h00): Một phần KV Trường Hòa, Trường Hưng, phường Trường Lạc, quận Ô Môn

25/8/2020 (8h00-14h00): Một phần KV Thới Trinh C, Thới Thuận, Thới Hòa A, phường Thới An, quận Ô Môn

25/8/2020 (8h30-10h00): Trạm CN TCT Truyền tải điện quốc gia - Công ty TTĐ4 (tự dùng 2), phường Phước Thới, quận Ô Môn

25/8/2020 (12h00-14h00): Một phần KV Thới Phong, Thới Phong A, phường Thới An, quận Ô Môn

26/8/2020 (8h00-14h00; 8h00-16h00): Một phần KV Trường Hưng, Trường Hòa, Trường Trung, phường Trường Lạc, quận Ô Môn

26/8/2020 (8h00-11h00): Một phần KV 5 phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn

27/8/2020 (8h00-13h00): Một phần KV 10 phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn

28/8/2020 (8h00-14h00): Một phần KV Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn

Điện lực Thốt Nốt

22/8/2020 (8h00-16h00): Phường Trung Nhứt; Xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh

24/8/2020 (8h00-8h30): BĐ Thốt Nốt; Cơ sở Vĩnh Phát

24/8/2020 (9h00-9h30): Công ty TNHH TMDV Phùng Hưng; Công ty LT Bạc Liêu

24/8/2020 (10h00-11h00): Công ty CP TS Hải Sáng

24/8/2020 (13h00-13h30): Cơ sở nước đá Lâm Tấn Khởi; Trường THPT Thuận Hưng

25/8/2020 (8h00-11h00): NTTS Đỗ Thành Long

25/8/2020 (9h00-14h00): Một phần KV Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên

26/8/2020 (8h00-11h00): DNTN Bé Tư

26/8/2020 (9h00-14h00): Một phần KV Tân Phước 1, phường Thuận Hưng

26/8/2020 (9h00-14h00): Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Trung Kiên

26/8/2020 (13h00-16h00): Công ty CP CBNS Thạnh Hưng

28/8/2020 (9h00-15h00): Một phần KV Tân Phước 1, phường Thuận Hưng

Điện lực Bình Thủy

22/8/2020 (8h00-16h00): Phường Thới An Đông, quận Bình Thủy

24/8/2020 (8h00-16h00): Một phần rạch Cam Nhỏ, rạch Ngã Cái, phường Long Hòa, quận Bình Thủy

25/8/2020 (8h00-11h00): Xóm Lưới, chợ Bình Thủy, hẻm 8, hẻm 8A đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy

26/8/2020 (8h00-16h00): Một phần KV Bình Yên B, phường Long Hòa, quận Bình Thủy

28/8/2020 (8h00-16h00): Cuối ngọn rạch Chanh, KV Bình Yên A, phường Long Hòa

Điện lực Vĩnh Thạnh

26/8/2020 (8h30-11h00): Một phần ấp Thắng Lợi, Tân An, xã Thạnh Lộc

26/8/2020 (8h30-11h00): Một phần ấp Vĩnh Quới, TT. Vĩnh Thạnh

28/8/2020 (8h00-11h00): KDCVL TT. Thạnh An. Một phần ấp Phụng Quới A, TT. Thạnh An

Điện lực Thới Lai

25/8/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai

26/8/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Đông Hiển, Đông Thành, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai

27/8/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Trường Khương B, xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai

28/8/2020 (8h30-14h00): Một phần ấp Đông Giang, xã Đông Bình, huyện Thới Lai

Điện lực Cờ Đỏ

26/8/2020 (8h00-16h30): Một phần ấp 7 xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ

27/8/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp 7 xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ

28/8/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp 2 xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ