Điện lực Hải Châu

30/6/2020 (8h00-12h30): Trạm Văn Cao; Chiêu Ứng

2/7/2020 (8h00-13h00): Trạm Kiệt 12 Hoàng Diệu

2/7/2020 (13h30-17h30): Trạm Kiệt 6 Hoàng Diệu 2

Điện lực Liên Chiểu

28/6/2020 (7h00-16h00): Trạm Điện tử Việt Hoa T1

28/6/2020 (8h00-15h30): Trạm MP Pack

28/6/2020 (14h00-17h30): Trạm CP Cao su ĐN

29/6/2020 (8h00-18h00): Trạm TDTT SHB

30/6/2020 (6h30-10h30): Trạm Ngã Ba Huế 5

30/6/2020 (13h00-15h30): Trạm Hút Bụi + Oxy 1

1/7/2020 (6h30-10h30): Trạm KDC Hoà Minh T9

1/7/2020 (14h00-17h30): Trạm KDC Hòa Minh 2 T1

Điện lực Sơn Trà

27/6/2020 (7h00-17h00): Trạm DVHC Cảng địa phương

29/6/2020 (6h30-10h30): Trạm Khu làng đá mỹ nghệ Non Nước T2

29/6/2020 (8h00-12h00): Trạm Viện nghiên cứu công nghệ mới

30/6/2020 (5h00-11h00): Trạm Riverview Complex; Condotel Ngô Quyền

30/6/2020 (6h30-10h30): Trạm A20

30/6/2020 (7h00-16h00): Trạm BTL Hải Quân; Trạm xử lý nước vùng 3

30/6/2020 (7h30-11h30): Trạm Hoà Quý 2 - T3

1/7/2020 (6h30-10h30): Trạm An Trung T3

Điện lực Cẩm Lệ

29/6/2020 (9h30-11h30): Trạm Gỗ Thủy Sản

30/6/2020 (7h00-11h30): Trạm Đội 10.2 Phong Bắc

1/7/2020 (7h00-11h30): Trạm T5 bên trái đường Võ Chí Công

2/7/2020 (7h00-11h30): Trạm Đông Hoà

Điện lực Thanh Khê

27/6/2020 (7h30-10h30): Trạm E290

27/6/2020 (13h00-17h00): Trạm CN TCT Trực thăng VN tại Đà Nẵng