Điện lực Hải Châu

4/7/2020 (6h00-10h00): Trạm Trưng Nữ Vương 5; Ngã tư Quân khu

4/7/2020 (8h00-19h00): Trạm Ngã tư Quân khu

7/7/2020 (6h00-10h00): Trạm Tuyên Sơn 2

8/7/2020 (6h00-10h00): Trạm Mai Am

9/7/2020 (6h00-10h00): Trạm Đa Phước

Điện lực Liên Chiểu

5/7/2020 (5h00-10h00): Trạm Phú Mỹ Hòa; Cẩm Phát; Cẩm Phát T2

5/7/2020 (6h30-8h30): Trạm Gạch Quảng Thắng; Việt Khang

5/7/2020 (7h30-14h30): Trạm XN Thi công cơ giới

5/7/2020 (7h30-9h30): Trạm Cán sắt Thành Tín T1; Cán sắt Thành Tín T3 

5/7/2020 (8h00-10h00): Trạm Acecook

5/7/2020 (8h30-10h00): Trạm XN Vật tư Đường sắt

6/7/2020 (6h00-10h00): Trạm Khu Gia đình 532

8/7/2020 (6h00-10h00): Trạm TĐC Thanh Vinh 2; XDHK Liên Chiểu

9/7/2020 (6h00-10h00): Trạm KDC Trung Nghĩa T3; Kho XD K83

Điện lực Sơn Trà

7/7/2020 (6h00-10h00): Trạm Tân Trà 2; Hoà Hải T1

7/7/2020 (11h00-13h00): Trạm Trường Chính trị TP. ĐN

8/7/2020 (6h00-10h00): Trạm Thoát nước SPS-9; DNTN Thanh Huyền

8/7/2020 (7h00-11h00): Trạm Phục vụ thi công khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Hoàng Cường

9/7/2020 (6h00-10h00): Trạm Khái Tây 2; Tân Trà 3

Điện lực Cẩm Lệ

4/7/2020 (7h00-9h00): Trạm Hồ Nguyên Trừng T3

5/7/2020 (7h30-15h30): Trạm Công ty Zonezawa VN T1

Điện lực Hòa Vang

5/7/2020 (8h00-11h00): Trạm Phú Nam An

6/7/2020 (6h00-10h00): Trạm La Châu 2

7/7/2020 (6h00-10h00): Trạm Thôn Hoà Phát

Điện lực Thanh Khê

4/7/2020 (5h00-10h00): Trạm KDC Thanh Lộc Đán 2

6/7/2020 (5h00-10h00): Trạm Nguyễn Văn Huề

7/7/2020 (5h00-10h00): Trạm KDC Thanh Lộc Đán 3

8/7/2020 (5h00-10h00): Trạm Thanh Khê 1

9/7/2020 (5h00-10h00): Trạm Thanh Khê Tây