Điện lực Hải Châu

28/7/2020 (6h00-10h30): Trạm Ngô Chi Lan 2; KTT Công ty Điện lực 3

28/7/2020 (13h30-17h30): Trạm Trưng Nữ Vương 2

29/7/2020 (6h00-10h30): Trạm Hòa Cường 8

30/7/2020 (6h00-10h30): Trạm Bình An 2

Điện lực Liên Chiểu

26/7/2020 (6h30-9h00): Trạm Xuân Hưng; Whitex

26/7/2020 (7h00-16h00): Trạm Cao Su ĐN 1-2; Cao Su ĐN 1-1; Lilama 7; Cao Su ĐN 2-3-5; Cao Su ĐN 1-3; Dừng Hải Vân; XLNT KCN Liên Chiểu

26/7/2020 (7h30-11h30): Trạm SSLV

28/7/2020 (6h00-10h30): Trạm KDC Hoà Mỹ T1; KDC Hoà Mỹ T2; Ô tô Trường Hải

Điện lực Sơn Trà

28/7/2020 (6h00-10h30): Trạm Cầu Đen 2

29/7/2020 (6h00-10h30): Trạm Đông Hải 3

Điện lực Cẩm Lệ

25/7/2020 (7h00-10h00): Trạm Ánh sáng Phong Bắc

25/7/2020 (7h00-11h00): Trạm CTCP CĐ Miền Trung T2

27/7/2020 (7h00-9h30): Trạm Bình Hoà 3

27/7/2020 (15h30-17h00): Trạm Cẩm Nam 1

28/7/2020 (5h30-17h00): Trạm Khu TĐC Hòa Thọ - Hòa Nhơn

28/7/2020 (7h00-10h00): Trạm Khu A3 KDC Nam Cẩm Lệ

28/7/2020 (15h30-17h30): Trạm Bình Thái 1

29/7/2020 (6h00-10h30): Trạm Hòa Cầm 4

29/7/2020 (8h00-16h30): Trạm Metro Đà Nẵng T1+T2

29/7/2020 (15h30-17h30): Trạm Hòa Thọ Đông

30/7/2020 (6h00-10h30): Trạm Quan Châu 2

30/7/2020 (15h30-17h30): Trạm Khuê Trung T2

Điện lực Hòa Vang

26/7/2020 (6h00-11h00): Trạm TTHC huyện Hòa Vang

Điện lực Thanh Khê

27/7/2020 (6h00-10h30): Trạm Thuận An

28/7/2020 (5h30-10h30): Trạm Xuân Hòa 4

29/7/2020 (6h00-10h30): Trạm Bạch Hạc 4

30/7/2020 (6h00-10h30): Trạm KDC Bàu Thạc Gián 1