Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

17/3/2023

8:00 - 12:00

Một phần phường Bình Đức (KV từ doanh trại Mê Linh đến bê tông ly tâm cũ), TP Long Xuyên

17/3/2023

13:00 - 17:00

Một phần phường Bình Khánh (ASSH KV ngã 3 cầu Rạch Dầu), TP Long Xuyên

18/3/2023

7:00 - 18:00

Một phần xã Mỹ Khánh (KV Cái Chiêng, Rạch Nín, Mương Tường, Mương Sầm), TP Long Xuyên

18/3/2023

7:30 - 11:00

Một phần phường Bình Khánh (KV dân cư Sao Mai), TP Long Xuyên

18/3/2023

8:00 - 14:30

Một phần phường Mỹ Long (KV từ Cty xây lắp đến cầu Cái Sơn phía bên trái), TP Long Xuyên

19/3/2023

7:00 - 18:00

Một phần phường Bình Đức (KV làng cá bè Xếp Bà Lý, bến đò lò gạch Nam Phương), TP. Long Xuyên; Xã Mỹ Hòa Hưng (trừ KV cồn Phó Ba), TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

17/3/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Bình Hòa (KV UBND xã Bình Hòa), huyện Châu Thành

18/3/2023

17:00 - 17:30

Một phần TT Vĩnh Bình; xã Tân Phú; xã Vĩnh An (KV tỉnh lộ 941 từ trường THPT Vĩnh Bình đến cầu số 10), huyện Châu Thành

19/3/2023

12:30 - 13:00

Một phần TT Vĩnh Bình; xã Tân Phú; xã Vĩnh An (KV tỉnh lộ 941 từ trường THPT Vĩnh Bình đến cầu số 10), huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

19/3/2023

7:30 - 11:00

Công ty TNHH Kỷ An, đường Châu Long, phường Vĩnh Mỹ; Công ty TNHH Khiêm Nhường, đường Châu Long, phường Vĩnh Mỹ. Tự dùng TBA 220kV Châu Đốc, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc

19/3/2023

11:00 - 13:00

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc

19/3/2023

13:00 - 17:00

Chi cục thuế khu vực Châu Phú - Châu Đốc, đường Phan Đình Phùng, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc

19/3/2023

13:00 - 17:00

Trạm khách hàng Nguyễn Thị Mỹ Châu (cà phê Hai Nhánh), phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

17/3/2023

8:00 - 17:00

Xã Vĩnh Lộc; Phú Hữu, huyện An Phú

18/3/2023

7:30 - 17:00

Xã Tân An; Tân Thạnh; Vĩnh Hòa, TX Tân Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

17/3/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp Phú Bình, xã An Bình, huyện Thoại Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Phú

17/3/2023

8:00 - 17:00

TBA NTTS Huỳnh Thị Bé Nhỏ 2, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú

17/3/2023

8:00 - 17:00

TBA Âu Thị Cẩm Lền, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú

17/3/2023

8:00 - 17:00

TBA Nguyễn Văn Tâm, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú

17/3/2023

8:00 - 17:00

TBA La Thị Bạch Mai, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú

17/3/2023

8:00 - 17:00

TBA Dương Văn Nhựt, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú

17/3/2023

8:00 - 17:00

TBA chăn nuôi thủy sản Khánh Lợi 2, xã Khánh Hòa

17/3/2023

8:00 - 17:00

TBA chăn nuôi thủy sản Khánh Lợi 1, xã Khánh Hòa

17/3/2023

8:00 - 17:00

TBA Nguyễn Hoàng Nam, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú

17/3/2023

8:00 - 17:00

TBA DNTN Hoàng Linh, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú

17/3/2023

8:00 - 17:00

TBA Huỳnh Minh Thiện, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú

17/3/2023

8:00 - 17:00

TBA Hàng Văn Quảng, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú

17/3/2023

8:00 - 17:00

TBA Huỳnh Thanh Tùng, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú

17/3/2023

9:00 - 12:00

TBA NMNĐ Phúc Lộc, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú

17/3/2023

12:00 - 16:00

TBA Cty TNHH SX TM Gia Bảo, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tri Tôn

19/3/2023

6:00 - 11:00

Toàn huyện Tri Tôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tịnh Biên

19/3/2023

6:00 - 6:30

Một phần TT Chi Lăng; xã An Hảo; Tân Lợi, huyện Tịnh Biên

19/3/2023

6:00 - 11:00

Một phần xã Tân Lập (ấp Tân Thành, ấp Tân An đoạn cặp kênh Vịnh Tre), huyện Tịnh Biên

19/3/2023

17:00 - 17:30

Một phần TT Chi Lăng; xã An Hảo; Tân Lợi, huyện Tịnh Biên