Điện lực Long Xuyên

9/6/2020 (7h30-13h30): Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực đường số 1 cầu Tôn Đức Thắng), TP. Long Xuyên

11/6/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực bến đò Ô Môi), TP. Long Xuyên

11/6/2020 (8h00-10h00): Một phần phường Mỹ Thạnh (khu vực từ cầu Cái Sao đến Cái Dung) phía bên phải QL 91, TP. Long Xuyên

11/6/2020 (10h00-12h00): Một phần phường Mỹ Thạnh (khu vực từ cổng kho Điện lực đến ngã 3 Vàm Cống, bên phải QL 91), TP. Long Xuyên

Điện lực Châu Thành

9/6/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Vĩnh Hanh, xã Vĩnh Nhuận (khu vực từ cầu Kênh Đào đến cầu chung xây), huyện Châu Thành

10/6/2020 (7h30-17h00): Khu vực TB Trà Nốp, xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành

10/6/2020 (7h30-17h00): Khu vực TB Núi Chóc Năng Gù, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành

12/6/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Vĩnh Thành (khu vực 6 Dương), huyện Châu Thành

12/6/2020 (10h00-17h00): Một phần xã Vĩnh Thành (khu vực Chùa Miên), huyện Châu Thành

12/6/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Vĩnh Thành (khu vực Chín Liền), huyện Châu Thành

Điện lực Chợ Mới

10/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Kiến Thành (từ cầu Cái Xoài đến cầu bà Tường); Nhơn Mỹ (từ xã Đội Nhơn Mỹ đến cầu Mương Khai), huyện Chợ Mới

Điện lực Châu Đốc

7/6/2020 (7h30-17h00): Công ty may Việt Mỹ, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc

9/6/2020 (8h00-17h00): Đường Đống Đa, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc

Điện lực Tân Châu

9/6/2020 (8h00-17h00): Xã Vĩnh Xương - Tân Châu

9/6/2020 (8h00-17h00): Xã Vĩnh Lộc - An Phú

9/6/2020 (8h00-17h00): Xã Tân An - Tân Châu

9/6/2020 (8h00-17h00): Xã Tân Thạnh - Tân Châu 

11/6/2020 (8h00-17h00): Phường Long Phú - Tân Châu 

11/6/2020 (8h00-17h00): Xã Phú Long - Phú Tân

11/6/2020 (8h00-17h00): Xã Long Hòa - Phú Tân

11/6/2020 (8h00-17h00): Xã Lê Chánh - Tân Châu

11/6/2020 (8h00-17h00): Xã Phú Vĩnh - Tân Châu

12/6/2020 (8h00-17h00): Xã Vĩnh Lộc - An Phú 

12/6/2020 (8h00-17h00): Xã Vĩnh Hậu - An Phú 

12/6/2020 (8h00-17h00): Phường Long Phú - Tân Châu

12/6/2020 (8h00-17h00): Xã Phú Long - Phú Tân

Điện lực Thoại Sơn

6/6/2020 (8h00-16h00): Khu vực lộ tẻ xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

9/6/2020 (7h30-15h30): Ấp Mỹ Giang - xã Thoại Giang, Vọng Đông, Mỹ Phú Đông, Tây Phú, Trung Phú 4, 6 Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn

9/6/2020 (7h30-10h30): Xã Thoại Giang (trừ ấp Mỹ Giang), Vọng Đông, huyện Thoại Sơn

Điện lực Phú Tân

10/6/2020 (8h00-17h00): Xã Phú Bình, một phần xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân

11/6/2020 (8h00-17h00): Xã Phú Xuân, Phú Thành, Hòa Lạc, Phú Long, huyện Phú Tân

12/6/2020 (13h00-17h00): Xã Phú Thọ, Phú An, huyện Phú Tân

12/6/2020 (13h00-17h00): Một phần xã Phú Thọ, một phần xã Phú Xuân, huyện Phú Tân

Điện lực Tri Tôn

9/6/2020 (7h00-17h00): Xã An Tức, huyện Tri Tôn