Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

12/3/2023

8:00 - 15:00

Một phần bên trái đường số 1 KCN Đông Xuyên thuộc phường Rạch Dừa

13/3/2023

8:00 - 11:30

Một phần đường Lê Hồng Phong, Huyền Trân Công Chúa, 2/9 thuộc phường 7; Một phần đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai thuộc phường 8

13/3/2023

11:30 - 13:30

Một phần đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Châu Văn Biếc thuộc phường Thắng Tam

14/3/2023

8:00 - 9:30

Một phần đường 30/4, Lê Văn Lộc, Nguyễn An Ninh thuộc phường 9, phường Thắng Nhì

14/3/2023

8:00 - 11:30

Một phần đường Nguyễn Du thuộc phường 1; Một phần đường Lê Ngọc Hân, Lê Lợi, Bà Triệu, Thủ Khoa Huân, Hoàng Diệu thuộc phường 1, phường 4; Một phần đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học thuộc phường 7

   

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

12/3/2023

8:00 - 16:00

Trạm T1 Công ty TNHH Đông Phong - KW02307, T2 Công ty TNHH Đông Phong - KW09999

13/3/2023

8:00 - 12:00

Công ty CP Latexpro

13/3/2023

14:00 - 17:00

Công ty TNHH vận tải mua bán vật liệu xây dựng Lê Gia

14/3/2023

8:00 - 13:00

Cty TNHH TM DV Đức Toàn Thắng; Công ty TNHH Vinh Đại Phát

14/3/2023

14:00 - 17:00

Công ty TNHH Hải Tín

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

13/3/2023

8:00 - 16:00

Ấp Sơn Tân, xã Xuân Sơn

14/3/2023

8:00 - 9:30

Một phần ấp Đường Cùng, TT Ngãi Giao

14/3/2023

10:00 - 11:30

Một phần ấp Đường Cùng, xã Bàu Chinh

14/3/2023

13:30 - 16:00

Một phần tổ 60, Kim Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

13/3/2023

7:30 - 16:00

Một phần ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu

13/3/2023

7:30 - 16:30

Một phần ấp Thạnh Sơn, xã Phước Thuận

13/3/2023

8:00 - 15:00

Một phần ấp Nhân Hòa, xã Xuyên Mộc

14/3/2023

7:30 - 16:00

Một phần ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu

14/3/2023

8:00 - 15:00

Một phần ấp Phú Quý, xã Hòa Hiệp