Điện lực Xuyên Mộc

15/6/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Phú Hòa, xã Hòa Hiệp

16/6/2020 (8h00-15h00): Ấp Tân Rú, xã Phước Tân

18/6/2020 (8h00-11h30): Tổ 7, ấp 4 Bàu Lâm

18/6/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp 7, xã Hòa Hội

19/6/2020 (8h00-15h00): Môt phần ấp Nhân Nghĩa, xã Xuyên Mộc

19/6/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Láng Bè, xã Hòa Hội

Điện lực Đất Đỏ

15/6/2020 (8h00-10h00): KP Hải Lạc, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

14/6/2020 (8h00-16h00): Một phần đường Lê Lợi, hẻm 105 Lê Lợi thuộc phường Thắng Nhì

15/6/2020 (8h00-16h00): Một phần đường Phan Chu Trinh, Nguyễn Trường Tộ, Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo, Trương Công Định thuộc phường 2

16/6/2020 (8h00-16h00): Một phần đường 30/4 (từ nhà thờ Hải Xuân đến ngã 3 Đường Mới). Đường Phạm Cự Lạng, Trương Hán Siêu thuộc phường Rạch Dừa

19/6/2020 (8h00-16h00): Một phần đường 3/2, đường 2/9 thuộc phường 12

Điện lực Bà Rịa

17/6/2020 (7h40-14h30): KP Hương Điền, Hương Sơn, phường Long Hương

18/6/2020 (7h40-14h30): Khu Gò Cát, phường Long Tâm

Điện lực Côn Đảo

18/6/2020 (8h00-12h00): Đường đi Bến Đầm, Khu 10, Côn Đảo