Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

26/3/2023

8:00 - 15:00

Một phần bên phải đường số 1 KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa

27/3/2023

8:00 - 15:00

Một phần đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu nhà ở Bình Minh thuộc phường 8

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bà Rịa

28/3/2023

7:40 - 15:30

Một phần phường Long Toàn

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

26/3/2023

8:00 - 11:00

KCN Phú Mỹ

26/3/2023

11:30 - 14:30

KCN Phú Mỹ

26/3/2023

14:30 - 17:00

CA TX Phú Mỹ

27/3/2023

8:00 - 16:00

Xã Sông Xoài

28/3/2023

8:00 - 12:00

Một phần phường Tân Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

28/3/2023

8:00 - 16:00

Một phần thôn Sông Xoài 3, xã Láng Lớn (dọc đường từ Cầu Đôi Láng Lớn đến khu vực UBND xã Láng Lớn)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

27/3/2023

7:30 - 16:30

Một phần ấp Tân An, xã Phước Tân

28/3/2023

7:30 - 16:30

Một phần KP Phước Tiến, KP Phước An, TT Phước Bửu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

27/3/2023

7:30 - 11:30

KP Hải Lạc, Hải Phúc, Hải An, Hải Trung, Phước Điền, Hải Tân, Hải Sơn, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ

28/3/2023

8:00 - 16:30

Ấp Hội Mỹ, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ