Điện lực Xuyên Mộc

25/5/2020 (8h00-11h30): Ấp Nhân Hòa, Xuyên Mộc

25/5/2020 (13h30-15h30): Ấp Nhân Hòa, Xuyên Mộc

26/5/2020 (7h30-16h30): Xã Hòa Bình, Hòa Hưng, Bàu Lâm, Tân Lâm

27/5/2020 (7h30-11h30): Ấp Bà Rịa, Phước Tân

27/5/2020 (13h30-15h30): Thạnh Sơn 2A, Phước Tân

Điện lực Đất Đỏ

25/5/2020 (7h30-10h00): KP Hải Tân, Hải Lạc TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ

25/5/2020 (7h30-9h00): Ấp Tân Hội xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ

25/5/2020 (8h00-10h00): Ấp Mỹ Hòa xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ

26/5/2020 (7h30-16h30): Xã Láng Dài, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ.

27/5/2020 (8h00-10h00): KP Hải An TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ

29/5/2020 (7h30-16h00): KP Thanh Tân TT Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

29/5/2020 (7h30-16h30): TT Đất Đỏ, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

24/5/2020 (8h00-16h00): Một phần KCN Đông Xuyên (bên trái đường số 1) thuộc phường Rạch Dừa

25/5/2020 (8h00-16h00): Một phần đường Chi Lăng, Phước Thắng thuộc phường 12; Một phần đường Lê Quang Định, Phạm Văn Dinh, Tiền Cảng thuộc phường Thắng Nhất

26/5/2020 (8h00-16h00): Một phần đường Phan Chu Trinh, Phan Huy Ích, đường Bàu Sen 1, 3, 4, 7, Phan Huy Chú, Thái Văn Lung, Lương Văn Can thuộc phường 2

26/5/2020 (8h00-16h00): Một phần đường Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Hiền, hẻm 81 Thùy Vân thuộc phường 2

28/5/2020 (8h00-16h00): Khu căn cứ Sao mai Bến Đình thuộc phường Thắng Nhất

Điện lực Long Điền

28/5/2020 (7h40-12h00): Ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền

Điện lực thị xã Phú Mỹ

25/5/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Láng Cát

25/5/2020 (8h00-11h30; 13h30-16h30): Xã Tóc Tiên

26/5/2020 (8h00-16h30): Một phần xã Long Sơn

27/5/2020 (8h00-14h00): Một phần phường Phước Hòa

Điện lực Châu Đức

24/5/2020 (7h30-15h30): Một phần KCN Sonadezi Châu Đức

26/5/2020 (8h00-11h30): Ấp Liên Đức, xã Xà Bang

26/5/2020 (8h00-11h30): Khu vực TĐ20 Xuân Sơn

26/5/2020 (13h30-16h00): Ấp Liên Hiệp Sân Banh, xã Xà Bang

28/5/2020 (8h00-16h00): Thôn Đức Mỹ, xã Suối Nghệ

29/5/2020 (8h00-11h00; 13h30-16h00): Một phần ấp Tân Bang, xã Quảng Thành