Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

20/3/2023

7:30 - 12:00

Một phần hẻm 772 đường 21/8, từ đầu đường Bác Ái đến tháp Pôklông Garai, KP 2 phường Đô Vinh

20/3/2023

8:10 - 9:55

Hẻm 56, 66 đường Lê Lợi; hẻm 643 đường Thống Nhất, KP 1, 6, 7 phường Kinh Dinh

20/3/2023

10:15 - 11:50

Công ty TNHH dịch vụ MCSC

20/3/2023

14:00 - 15:30

Trung đoàn 937; Viễn thông Ninh Thuận

20/3/2023

15:45 - 17:15

Khách hàng Trương Thanh Bình

21/3/2023

7:45 - 16:00

Đường Hàm Nghi, Đào Duy Từ, KP 3, 5 phường Phước Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

20/3/2023

7:50 - 9:00

Khách hàng Phạm Thị Trượng

20/3/2023

9:10 - 10:15

Khách hàng Lê Thi Út

20/3/2023

10:20 - 11:45

Ban XD năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận

20/3/2023

14:00 - 15:15

Công ty TNHH muối Khánh Tường

20/3/2023

15:30 - 17:00

Trường tiểu học Văn Hải 2

21/3/2023

7:45 - 9:00

Công ty CP muối và thương mại Ninh Thuận

21/3/2023

9:10 - 10:15

Khách hàng Nguyễn Thị Lan Anh

21/3/2023

10:20 - 11:30

Khách hàng Lê Thị Bích Uyên

21/3/2023

14:00 - 15:20

Công ty TNHH giống thủy sản Thành Vũ

21/3/2023

15:30 - 17:00

Công ty TNHH thủy sản Hùng Tú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

20/3/2023

13:45 - 17:00

Đội 15 thôn Thạch Hà, xã Quảng Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

19/3/2023

7:30 - 12:00

Một phần KP 2, 4, 5 thị trấn Phước Dân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

20/3/2023

8:00 - 15:00

Một phần thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh

21/3/2023

7:30 - 12:00

Một phần thôn Sơn Hải 2; thôn Sơn Hải 1, Vĩnh Trường, xã Phước Dinh