Điện lực Xuyên Mộc

1/6/2020 (8h00-15h00): Xã Phước Thuận

3/6/2020 (8h00-15h30): Xã Phước Tân

3/6/2020 (13h30-16h00): Làng bè

4/6/2020 (8h00-15h00): Ấp Phú Vinh

5/6/2020 (8h00-15h00): Nhân Nghĩa

5/6/2020 (8h00-11h30): Tổ 8 ấp Suối Lê, xã Tân Lâm

5/6/2020 (8h00-16h30): Một phần ấp 4 xã Hòa Hội

5/6/2020 (13h30-15h30): Tổ 8 ấp Suối Lê, xã Tân Lâm

Điện lực Đất Đỏ

2/6/2020 (7h30-16h30): Ấp Tân Hội xã Phước Hội; Ấp An Hòa, An Hải, An Bình, An Điền xã Lộc An, huyện Đất Đỏ

3/6/2020 (8h00-10h00): KP Hải An, Hải Lạc, Hải Phúc, TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ

4/6/2020 (8h00-10h00): KP Hải Tân, Hải Sơn, TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ

5/6/2020 (8h00-10h00): KP Hải Tân, Hải Sơn, TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

1/6/2020 (8h00-16h00): Một phần đường Lê Quang Định, Trần Anh Tông, Trần Nguyên Đán, Võ Văn Tần thuộc phường Thắng Nhất. Hẻm 1410 đường 30/4 thuộc phường 12

2/6/2020 (8h00-16h00): Đường Chi Lăng, Phước Thắng, Phước Nguyên, đường Ven Biển thuộc phường 12

3/6/2020 (8h00-16h00): Hẻm 1216 đường 30/4, một phần hẻm 155 Đô Lương, hẻm 58 Nguyễn Gia Thiều, một phần đường Võ Nguyên Giáp (từ vòng xoay Cửa Lấp đến Ẹo Ông Từ) thuộc phường 12

4/6/2020 (8h00-16h00): Đường Bắc Sơn thuộc phường 11

Điện lực Long Điền

2/6/2020 (7h40-12h00): Ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng

4/6/2020 (7h40-12h00): Ấp Phước Thắng, xã Phước Tỉnh

Điện lực thị xã Phú Mỹ

31/5/2020 (8h00-16h30): Một phần KCN Mỹ Xuân

2/6/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Long Sơn

3/6/2020 (8h00-12h00): Một phần Xã Long Sơn

3/6/2020 (9h00-11h00): KDC Tam Thắng ấp Phú Thạnh, xã Mỹ Xuân

4/6/2020 (8h00-16h30): Tổ 15, Tân Phú phường Phú Mỹ

4/6/2020 (10h30-14h30): Một phần thôn Quảng Phú

5/6/2020 (8h00-12h00): Phước Tấn, Phước Thành xã Tân Hòa

Điện lực Châu Đức

2/6/2020 (8h00-11h30): Khu vực Liên Hiệp, xã Xà Bang

2/6/2020 (13h30-16h00): Một phần khu vực Liên Hiệp, xã Xà Bang

5/6/2020 (8h00-11h30): Một phần khu vực ấp Hưng Long, Kim Long, Bàu Chinh