Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Dầu Một

28/2/2023

7:00 - 15:00

KV đường Nguyễn Văn Thành đường dây trung hạ thế NR Hoàng Trường Hưng, phường Định Hòa (TDM)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dĩ An

26/2/2023

7:00 - 9:00

KV bên trái đường DT 743 từ cầu Bà Hiệp đến ngã 3 Tân Vạn, phường Bình An; KV ngã 3 Tân Vạn đến cầu Tân Vạn, phường Bình Thắng; KV QL 1 A từ ngã 3 Tân Vạn đến cầu Đồng Nai phường Bình Thắng; KV KDC Bình An, phường Bình An; KV dọc bên phải đường DT 743 từ cầu Bà Hiệp đến ngã 3 Tân Vạn, phường Bình Thắng; KV bên phải QL 1A từ ngã 3 Tân Vạn đến khu vực ký túc xá Đại học quốc gia TPHCM, phường Đông Hòa; KV ký túc xá Đại học quốc gia TPHCM phường Đông Hòa (Dĩ An)

26/2/2023

7:00 - 17:00

KV bên trái đường DT 743 từ cầu Bà Hiệp đến ngã 3 Tân Vạn, phường Bình An; KV ngã 3 Tân Vạn đến cầu Tân Vạn, phường Bình Thắng; KV QL 1A từ ngã 3 Tân Vạn đến cầu Đồng Nai, phường Bình Thắng; KV KDC Bình An, phường Bình An; KV bên phải đường DT 743 từ cầu Bà Hiệp đến ngã 3 Tân Vạn, phường Bình Thắng; KV bên phải QL 1A từ ngã 3 Tân Vạn đến khu vực ký túc xá Đại học quốc gia TPHCM, phường Đông Hòa; KV ký túc xá Đại học quốc gia TPHCM, phường Đông Hòa (Dĩ An)

27/2/2023

8:00 - 16:00

KV đường Nguyễn An Ninh từ cổng xe lửa 16 đến ngã 3 Cây Điệp, phường Dĩ An, TP Dĩ An

28/2/2023

8:00 - 16:00

KV đình Thần Dĩ An, phường Dĩ An, TP Dĩ An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cát

26/2/2023

5:00 - 6:00

Khách hàng 2 bên đường DT 748 từ vòng xoay An Điền đến ngã 3 chú Lường, từ ngã 3 Chú Lường đến ngã tư Thùng Thơ (Bến Cát)

26/2/2023

5:00 - 6:00

Khách hàng dọc bên phải đường từ cổng KCN Mỹ Phước 3 đến cổng KCN Mỹ Phước 1 (Bến Cát)

26/2/2023

5:00 - 6:00

Một phần khách hàng thuộc KCN MP2, nhánh rẽ NA3; Một phần khách hàng thuộc KCN MP2, gồm đường NA4 (Bến Cát)

26/2/2023

6:00 - 7:00

Một phần khách hàng thuộc KDC Mỹ Phước 2 và khách hàng sản xuất thuộc KCN Mỹ Phước 2, nhánh rẽ NA 1 (Bến Cát)

26/2/2023

6:00 - 18:00

Một phần khách hàng thuộc KCN Mỹ Phước 1 và KDC Mỹ Phước 1 thuộc phường Mỹ Phước, phường Thới Hòa (Bến Cát)

26/2/2023

11:00 - 15:00

Nhánh rẽ đường Paster; Nhánh rẽ đường số 08B KCN An Tây

26/2/2023

17:30 - 18:30

Một phần khách hàng thuộc KDC Mỹ Phước 2 và khách hàng sản xuất thuộc KCN Mỹ Phước 2, nhánh rẽ NA 1 (Bến Cát)

26/2/2023

17:30 - 18:30

Khách hàng 2 bên đường DT 748 từ vòng xoay An Điền đến ngã 3 chú Lường, từ ngã 3 Chú Lường đến ngã tư Thùng Thơ (Bến Cát)

26/2/2023

17:30 - 18:30

Khách hàng dọc bên phải đường từ cổng KCN Mỹ Phước 3 đến cổng KCN Mỹ Phước 1 (Bến Cát)

26/2/2023

17:30 - 18:30

Một phần khách hàng thuộc KCN MP2, nhánh rẽ NA3; Một phần khách hàng thuộc KCN MP2, gồm đường NA4 (Bến Cát)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dầu Tiếng

27/2/2023

8:00 - 12:00

Ấp Hòa Thành, xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

27/2/2023

8:00 - 16:00

Ấp Hàng Nù, xã An Lập (Dầu Tiếng)

27/2/2023

8:00 - 16:30

Ấp Đồng Bé, xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

27/2/2023

8:30 - 15:30

Ấp Hiệp Phước, xã Định Hiệp (Dầu Tiếng)

27/2/2023

13:00 - 17:00

Ấp Hòa Thành, xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

28/2/2023

8:00 - 16:00

Ấp Hố Đá, xã Long Tân (Dầu Tiếng)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Uyên

26/2/2023

8:00 - 16:00

Khu vực Cty CP Tập đoàn Gia Định (Tân Uyên)

27/2/2023

8:00 - 13:00

KV trạm cây số 19, phường Khánh Bình; KV trạm ấp 3 Khánh Bình 2, phường Khánh Bình; KV trạm ấp 3 Khánh Bình 3, phường Khánh Bình (Tân Uyên)

27/2/2023

8:00 - 16:00

KV trạm bơm Long Hội 5, Cty Đại Dương, HKD Thuận Mỹ, phường Thái Hòa (Tân Uyên)

27/2/2023

13:00 - 17:00

KV trạm Xóm Sông, phường Thạnh Phước; KV trạm Cầu Sắt, phường Thạnh Phước (Tân Uyên)

28/2/2023

8:00 - 17:00

KV trạm KNO Lê Phong-Bình Chuẩn T1, T2, T3, phường Bình Chuẩn (Thuận An)

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bàu Bàng

27/2/2023

8:00 - 12:30

KV nhà ở công nhân lô 5D35 KCN Bàu Bàng, TT Lai Uyên

27/2/2023

8:00 - 15:30

KV nhà ở công nhân lô G5, G6 KCN Bàu Bàng, xã Lai Hưng

27/2/2023

8:00 - 16:30

KV nhà ở công nhân lô G7, lô G10, lô G11, lô G13, lô G19, lô G26, lô G29 KCN Bàu Bàng, xã Lai Hưng; KV TBA 10 KDC ấp 5 Lai Uyên, TT Lai Uyên; Một phần ấp 5 Long Nguyên, xã Long Nguyên; Nhà ở an sinh xã hội, xã Lai Hưng (Bàu Bàng)

28/2/2023

8:00 - 16:30

KV nhà ở công nhân lô A51, lô A52, lô A53, lô B30, lô B37, lô B40, lô B24, lô B29, lô F40 đến F105 TT Lai Uyên; KV nhà ở công nhân Thành Tuấn đường D3B, TT Lai Uyên; KV TBA 12 đường N17 KDC ấp 5 Lai Uyên, TT Lai Uyên; KV TBA 05 KDC ấp 5 Lai Uyên 16, TT Lai Uyên (Bàu Bàng)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bắc Tân Uyên

26/2/2023

8:00 - 16:00

Lưới hạ áp trạm ấp 3 Tân Thành, TT Tân Thành; Lưới hạ áp trạm ấp 3 Chợ Tân Thành, TT Tân Thành; Lưới hạ áp trạm Trường THCS Tân Thành, TT Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên

27/2/2023

8:00 - 15:00

KV Trại gà Thanh Tân (trại gà thanh niên xung phong), TT Thượng Công Thành, TT Cao Thái Hoàng, TT KKD Trần Đình Trọng thuộc xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên