Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

3/3/2023

8:00 - 16:30

Ấp Mỹ Hiệp 3, Thạnh Hòa 2, xã Tân Tiến, TP Vị Thanh

5/3/2023

7:00 - 12:00

Phường I; III; KV 5, 6 phường IV (đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt); KV 5, một phần KV 2 phường V (đường Ba tháng hai, kênh Vị Bình); KV 4 phường VII (đường Trần Hưng Đạo, KDC 586). Ấp 2, 2A, 3, 4, 5, một phần ấp 6 xã Vị Tân, TP Vị Thanh

   

Ngày

Giờ

Điện lực Vị Thủy

4/3/2023

8:00 - 12:00

Ấp 9 xã Vị Thắng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

3/3/2023

8:00 - 14:00

Ấp Tân Quới, xã Tân Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

3/3/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp 3 xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ