Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

10/3/2023

8:00 - 16:00

Một phần phường Mỹ Thới (KV ngọn Cái Sao trên), TP Long Xuyên

10/3/2023

8:00 - 16:00

Một phần phường Mỹ Thạnh (KV ngọn Mương Thơm), TP Long Xuyên

12/3/2023

8:00 - 13:00

Khu vực Công ty Bảo Việt An Giang; Khối Cảnh sát Công an tỉnh; Khu vực Đài Viba

12/3/2023

10:00 - 15:00

Khu vực Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín; Khu vực Chi nhánh Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

10/3/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Hòa Bình Thạnh (kênh 3 HT5), huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

10/3/2023

8:00 - 17:00

Phường Long Sơn, TX Tân Châu. Xã Phú Lâm; xã Long Hòa, huyện Phú Tân

11/3/2023

7:30 - 17:00

Xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

10/3/2023

8:00 - 9:00

Trạm T3 Trung Sơn, TT Óc Eo

10/3/2023

8:00 - 15:00

Một phần ấp Mỹ Giang, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn

10/3/2023

9:00 - 10:00

TB kênh Thanh Niên, TT Óc Eo

10/3/2023

10:00 - 11:20

TB kênh tưới 400 Vọng Thê, xã Vọng Thê

10/3/2023

13:00 - 14:00

TB kênh Tân Vọng, xã Vọng Thê

10/3/2023

14:00 - 15:00

TB kênh Tân Hiệp, xã Vọng Thê

10/3/2023

15:00 - 16:00

TB kênh 1 bờ nam kênh Huệ Đức, xã Vọng Thê

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Phú

10/3/2023

8:00 - 17:00

TBA TB ranh ấp Tây K7, xã Ô Long Vỹ, huyện Châu Phú

10/3/2023

8:00 - 17:00

TBA NTTS và VSMT AG, xã Ô Long Vỹ, huyện Châu Phú

10/3/2023

8:00 - 17:00

TBA TB Chín Thanh, xã Ô Long Vỹ, huyện Châu Phú

10/3/2023

8:00 - 17:00

TBA Đức Tạo - 1x560kVA, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

10/3/2023

8:00 - 17:00

TBA T31 Bình Chơn - 2x37,5kVA, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

10/3/2023

8:00 - 17:00

TBA TB Mương Ranh, xã Ô Long Vỹ, huyện Châu Phú

10/3/2023

8:00 - 17:00

TBA T10A Ô Long Vỹ, xã Ô Long Vỹ, huyện Châu Phú

10/3/2023

8:00 - 17:00

TBA TB Mương Ông Của, xã Ô Long Vỹ, huyện Châu Phú

10/3/2023

9:30 - 10:30

TBA Hà Thắng Dũng - 1x560kVA, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

10/3/2023

12:00 - 17:00

TBA DNTN Nhựt Quang Kim Phượng - 1x560kVA, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tịnh Biên

12/3/2023

7:30 - 16:30

Xã Vĩnh Trung; Núi Voi; một phần xã Văn Giáo; thị trấn Chi Lăng, Tân Lập (cặp kênh Xáng Cụt), huyện Tịnh Biên