Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Dầu Một

28/3/2023

7:00 - 13:00

KV đường Võ Văn Kiệt lưới hạ thế thuộc trạm Đại lộ Bình Dương 5, phường Định Hòa (TDM); KV đường Võ Văn Kiệt lưới hạ thế thuộc trạm Võ Văn Kiệt 1, phường Định Hòa (TDM)

28/3/2023

7:00 - 13:00

KV đường Huỳnh Văn Lũy lưới hạ thế thuộc trạm DD Phú Mỹ 2, phường Phú Mỹ (TDM)

28/3/2023

7:00 - 16:30

KV đường Huỳnh Văn Lũy lưới trung hạ thế thuộc NR trạm Thái Hà, các trạm Thái Hà, trạm Thành Phúc, phường Phú Mỹ (TDM)

28/3/2023

7:00 - 17:00

KV đường Võ Văn Kiệt lưới hạ thế thuộc trạm khu 6 Định Hòa 2, phường Định Hòa (TDM)

28/3/2023

8:00 - 16:00

KV đường Nguyễn Văn Thành lưới hạ thế thuộc trạm Định Hòa 6, phường Định Hòa (TDM)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dĩ An

26/3/2023

5:00 - 6:00

KV từ dốc Ông Thập dọc đường Nông Thôn đến đường Liên Huyện, KP Tân Hiệp, phường Tân Bình (Dĩ An). KV từ nhà máy nước Dĩ An dọc đường Liên Huyện bên phải đến đình Tân Hiệp, phường Tân Bình (Dĩ An). KV từ ngã 4 Chiêu Liêu đến KV chợ Đại Quang, phường Tân Đông Hiệp, KV từ dốc Tân Bình đến ngã 4 Bình Trị, phường Tân Bình (Dĩ An); UBND phường Tân Bình, UBND phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). KV Cty Liên Anh, KCN Tân Bình, phường Tân Bình (Dĩ An)

26/3/2023

18:00 - 19:00

KV từ dốc Ông Thập dọc đường Nông Thôn đến đường Liên Huyện, KP Tân Hiệp, phường Tân Bình (Dĩ An). KV từ nhà máy nước Dĩ An dọc đường Liên Huyện bên phải đến đình Tân Hiệp, phường Tân Bình (Dĩ An). KV từ ngã 4 Chiêu Liêu đến KV chợ Đại Quang, phường Tân Đông Hiệp, KV từ dốc Tân Bình đến ngã 4 Bình Trị, phường Tân Bình (Dĩ An); UBND phường Tân Bình, UBND phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). KV Cty Liên Anh, KCN Tân Bình, phường Tân Bình (Dĩ An)

27/3/2023

8:00 - 16:00

KV đường Nguyễn Trãi từ ngã 4 Đường Mồi đến ngã 3 Ông Xã, phường Dĩ An (Dĩ An)

28/3/2023

8:00 - 16:00

KV đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hòa (Dĩ An)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận An

26/3/2023

5:00 - 6:00

Khu sản xuất An Phú (Thuận An)

26/3/2023

6:00 - 6:30

KV hai bên đường ĐT 743 từ ngã 3 Tico đến ngã 4 Vườn Tràm (Thuận An); KV đường Bùi Thị Xuân (Thuận An); KV dọc đường Từ Văn Phước (Thuận An)

26/3/2023

6:00 - 7:00

Khu sản xuất An Phú (Thuận An)

26/3/2023

6:00 - 18:00

KV hai bên đường ĐT 743 từ ngã 3 Tico đến ngã 4 Vườn Tràm (Thuận An); KDC Việt Sing; KV đường Bùi Thị Xuân (Thuận An)

26/3/2023

17:00 - 18:00

KV hai bên đường ĐT 743 từ ngã 3 Tico đến ngã 4 Vườn Tràm (Thuận An); KV đường Bùi Thị Xuân (Thuận An); Khu sản xuất An Phú (Thuận An); KV dọc đường Từ Văn Phước (Thuận An)

26/3/2023

18:00 - 19:00

Khu sản xuất An Phú (Thuận An)

28/3/2023

8:00 - 17:00

KV lưới hạ áp trạm Võ Thị Vàng 3; KV lưới hạ áp trạm Nguyễn Văn Tiết; KV lưới hạ áp trạm KDC An Phú 6; KV lưới hạ áp trạm Trường tiểu học Lái Thiêu; KV lưới hạ áp trạm Trường tiểu học Bình Thuận; KV lưới hạ áp trạm UBX Bình Nhâm; KV lưới hạ áp trạm UBX Bình Nhâm 2; KV lưới hạ áp trạm TT y tế Thuận An (Thuận An)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cát

26/3/2023

5:00 - 6:00

Một phần khách hàng đường D9 KCN Rạch Bắp và dọc bên trái đường từ cổng KCN Rạch Bắp đến vòng xoay An Điền, nhánh rẽ An Điền - An Lập, khu vực chợ Bến Cát, nhánh rẽ Bến Cát - Trâu Sữa

26/3/2023

6:00 - 7:00

Một phần khách hàng KCN Mỹ Phước 1 và dọc bên phải đường Quốc lộ 13 từ cổng KCN Mỹ Phước đến đo ghi ranh giới lò gạch (Bến Cát)

26/3/2023

6:30 - 7:00

Dọc hai bên đường DT 748 từ ngã 3 cầu Thới An đến ngã 3 Chú Lường, từ ngã 3 Chú Lường đến ngã 4 Thùng Thơ (Bến Cát)

26/3/2023

7:00 - 16:30

Dọc hai bên đường DT 748 từ vòng xoay An Điền hướng đi ngã 3 Chú Lường, đến ngã 3 cầu Thới An (Bến Cát)

26/3/2023

16:30 - 17:00

Dọc hai bên đường DT 748 từ ngã 3 cầu Thới An đến ngã 3 Chú Lường, từ ngã 3 Chú Lường đến ngã 4 Thùng Thơ (Bến Cát)

26/3/2023

17:00 - 18:00

Một phần khách hàng KCN Mỹ Phước 1 và dọc bên phải đường Quốc lộ 13 từ cổng KCN Mỹ Phước đến đo ghi ranh giới lò gạch (Bến Cát)

26/3/2023

18:00 - 19:00

Một phần khách hàng đường D9 KCN Rạch Bắp và dọc bên trái đường từ cổng KCN Rạch Bắp đến vòng xoay An Điền, nhánh rẽ An Điền - An Lập, khu vực chợ Bến Cát và nhánh rẽ Bến Cát - Trâu Sữa

28/3/2023

7:30 - 12:30

KV khách hàng: Trạm 23 An Điền (Bến Cát)

28/3/2023

13:30 - 16:30

KV khách hàng: Cty Smith MFG, Sun Ocean, Clear Water, Văn phòng Mai Trung, Nguyễn Đình Khanh (Bến Cát)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dầu Tiếng

27/3/2023

8:00 - 16:00

Ấp Cà Tong, Cần Giăng, xã Thanh An; Ấp Đồng Sơn, Đồng Bé, xã Minh Thạnh 

27/3/2023

8:00 - 16:30

Ấp Đồng Bé, xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

28/3/2023

8:00 - 16:00

Ấp Núi Đất, Tha La, xã Định Thành; Ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Uyên

27/3/2023

8:00 - 13:00

KV trạm KP Ông Đông, phường Tân Hiệp; KV trạm KDC thành phố đẹp, phường Tân Hiệp; KV trạm Khánh Bình 4, phường Tân Hiệp (Tân Uyên)

27/3/2023

8:00 - 16:00

KV trạm Vĩnh Lợi, Vĩnh Lợi 2, Cty Thanh Lâm Phát, HKD Trọng Duy, Cty L&V Furniture, phường Vĩnh Tân (Tân Uyên)

28/3/2023

8:00 - 13:00

KV trạm Bà Tri, Bà Tri 2, Bà Tri 3, phường Tân Hiệp (Tân Uyên)

28/3/2023

8:00 - 17:00

KV trạm Trại heo Vĩnh Tân 2, HKD Mai Văn Lợi, Cty Đại Chiến Phát, Cty gỗ Thuận Thiên Phúc, KNO Quang Phúc 2, phường Vĩnh Tân (Tân Uyên)

28/3/2023

13:00 - 17:00

KV trạm Vĩnh Tân 16, phường Vĩnh Tân (Tân Uyên)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Giáo

26/3/2023

5:00 - 6:00

Nhánh rẽ CN9, CN11, CN8, CN10, CN13, CN15 KCN Tân Bình, TT Tân Bình (Bắc Tân Uyên)

26/3/2023

8:00 - 17:00

Ấp Nước Vàng, Đồng Sen, xã An Bình (Phú Giáo)

26/3/2023

18:00 - 19:00

Nhánh rẽ CN9, CN11, CN8, CN10, CN13, CN15 KCN Tân Bình, TT Tân Bình (Bắc Tân Uyên)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trung Tâm

26/3/2023

8:00 - 14:00

KV đường số 6, số 7 KCN VSIP 2 phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một. Cty Sunjin vina, Đồ gỗ Hoa, PCCC Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bàu Bàng

26/3/2023

5:00 - 6:00

Xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng

26/3/2023

6:00 - 7:00

Dọc đường QL13 bên trái từ cổng KCN Bàu Bàng đến ranh giới hành chính Bàu Bàng - Bến Cát, xã Lai Hưng; Xã Tân Hưng (Bàu Bàng)

26/3/2023

6:00 - 18:00

Đường D6 từ trạm 110/22kV Lai Hưng đến đường NC, đường N3 KCN Bàu Bàng, chợ Bàu Bàng (Bàu Bàng); Dọc đường D6 từ trạm 110/22kV Lai Hưng đến đường QL13 - KCN Bàu Bàng (Bàu Bàng); Dọc đường D6 (bên trái) từ trạm 110/22kVA Lai Hưng đến đường D3 KCN Bàu Bàng, dọc hai bên đường D3 từ đường D6 đến giao lộ đường D3 - N25/5A - KCN Bàu Bàng; KV bên trái QL13 từ tượng đài Chiến Thắng lên đến ngã 3 Bằng Lăng; Dọc hai bên đường QL 13 từ ngã 3 Bằng Lăng đến cầu Tham Rớt, KV xã Trừ Văn Thố, xã Cây Trường 2; Nhà máy giấy An Bình - KCN Bàu Bàng (Bàu Bàng)

26/3/2023

17:00 - 18:00

Dọc đường QL13 bên trái từ cổng KCN Bàu Bàng đến ranh giới hành chính Bàu Bàng - Bến Cát, xã Lai Hưng; Xã Tân Hưng (Bàu Bàng)

26/3/2023

17:30 - 18:00

Dọc QL 13 từ tiệm tạp hóa Bà Tám Vàng lên đến ngã 3 Bằng Lăng, một phần thị trấn Lai Uyên; Xã Tân Long; An Long (Phú Giáo)

26/3/2023

18:00 - 19:00

Xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng