Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

18/3/2023

8:00 - 17:00

Một phần phường 8, phường 9, TP Vĩnh Long. Một phần xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

20/3/2023

8:00 - 11:30

Một phần đường Nguyễn Chí Thanh từ chợ phường 5 đến bờ kè sông Tiền (cầu Bạch Đàn), phường 5, TP Vĩnh Long

20/3/2023

13:00 - 17:00

Một phần khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

20/3/2023

8:30 - 10:30

Trạm Vĩnh Thành 1: KP Hựu Thành, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

19/3/2023

7:30 - 10:30

Khóm 2, khóm 3, khóm 4, phường Cái Vồn, TX Bình Minh

20/3/2023

8:00 - 11:30

Khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, TX Bình Minh

20/3/2023

13:00 - 15:00

Khóm 2, khóm 3, phường Cái Vồn, TX Bình Minh