Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

24/3/2023

7:00 - 17:00

Hẻm 90 Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

24/3/2023

7:30 - 11:00

Ấp Phước Hòa, xã Mong Thọ B

24/3/2023

13:00 - 17:00

Ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc

26/3/2023

5:00 - 18:00

Một phần ấp Minh Phong, An Phước, Xà Xiêm, xã Bình An; ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Phú, Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú; ấp Minh Phong, Minh Long, Minh Hòa, xã Minh Hòa; TT Minh Lương

26/3/2023

5:30 - 19:30

Ấp Minh Phong, xã Bình An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

24/3/2023

7:00 - 18:00

TP Hà Tiên. Xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

24/3/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Cửa Cạn; toàn xã Gành Dầu

25/3/2023

7:30 - 17:00

KP 2, 3, 4, 5, 8, 11 phường Dương Đông

25/3/2023

13:00 - 17:00

KP 2, 7 phường Dương Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Biên

26/3/2023

0:00 - 19:30

Toàn huyện An Biên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

24/3/2023

9:00 - 9:30

Xã Vĩnh Bình Nam; Vĩnh Bình Bắc; Một phần ấp Bình Minh, Cái Nứa, xã Bình Minh

24/3/2023

13:00 - 13:30

Xã Vĩnh Bình Nam; Vĩnh Bình Bắc; Một phần ấp Bình Minh, Cái Nứa, xã Bình Minh

26/3/2023

5:00 - 18:00

Toàn huyện Vĩnh Thuận

  

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

24/3/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao

25/3/2023

8:00 - 17:00

Toàn xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc; một phần xã Định An; một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao