Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

24/3/2023

7:00 - 17:00

Hẻm 90 Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

20/3/2023

7:30 - 9:00

Ấp Sua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp

20/3/2023

7:30 - 11:00

KP Minh An, TT Minh Lương

20/3/2023

7:30 - 15:00

Ấp Hòa Bình, xã Mong Thọ A

20/3/2023

7:30 - 17:00

Ấp Minh Phong, xã Bình An

20/3/2023

9:00 - 11:00

Ấp Sua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp

20/3/2023

13:00 - 15:00

KP Minh An, TT Minh Lương; Ấp Sua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp

20/3/2023

15:00 - 17:00

KP Minh Phú, Hòa Thuận, TT Minh Lương; Ấp Sua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp

21/3/2023

7:30 - 11:00

Ấp Hòa Bình, xã Mong Thọ A

21/3/2023

7:30 - 12:00

Ấp Vĩnh Hội, Vĩnh Thành, Vĩnh Thành B, Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hòa Hiệp; Ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa Phú

21/3/2023

7:30 - 17:00

Ấp Hoà Lợi, xã Thạnh Lộc

22/3/2023

7:30 - 12:00

Ấp Vĩnh Đằng, xã Vĩnh Hòa Phú

22/3/2023

7:30 - 16:00

Ấp Tân Điền, Xã Giục Tượng

22/3/2023

7:30 - 17:00

Ấp Hoà Lợi, xã Thạnh Lộc

22/3/2023

11:30 - 17:00

Ấp Vĩnh Đằng, xã Vĩnh Hòa Phú

23/3/2023

7:30 - 12:00

Ấp Sua Đũa, Vĩnh Thành A, Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp

23/3/2023

7:30 - 17:00

Ấp Phước Chung, xã Mong Thọ B; Ấp Hoà Phước, xã Thạnh Lộc

24/3/2023

7:30 - 11:00

Ấp Phước Hòa, xã Mong Thọ B

24/3/2023

13:00 - 17:00

Ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

23/3/2023

8:00 - 11:00

Xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

24/3/2023

7:00 - 18:00

TP Hà Tiên. Xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

20/3/2023

8:00 - 9:00

Một phần KV Bãi Xếp, phường An Thới

21/3/2023

7:30 - 17:00

Một phần phường An Thới; xã Dương Tơ

22/3/2023

7:30 - 17:00

KP 5, 6, 9, 10, 12 phường Dương Đông; một phần xã Cửa Dương; xã Dương Tơ; toàn xã Cửa Cạn; xã Gành Dầu

23/3/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Hàm Ninh; xã Dương Tơ; xã Hòn Thơm; phường An Thới

23/3/2023

8:00 - 14:00

Một phần xã Hòn Thơm; phường An Thới

24/3/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Cửa Cạn; toàn xã Gành Dầu

25/3/2023

7:30 - 17:00

KP 2, 3, 4, 5, 8, 11 phường Dương Đông

25/3/2023

13:00 - 17:00

KP 2, 7 phường Dương Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Biên

26/3/2023

0:00 - 19:30

Toàn huyện An Biên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

21/3/2023

8:00 - 9:00

Từ chợ bách hóa đến chợ nhà lồng đường Mai Thành Tâm, KP Vĩnh Phước 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

20/3/2023

7:30 - 12:00

Kinh Ô Môn, một phần kinh Xẻo Mây, xã Ngọc Hòa

20/3/2023

8:00 - 12:00

Kinh 77, xã Ngọc Hòa

20/3/2023

13:00 - 16:00

KV UBND xã Hòa Hưng; KDC xã Hòa Lợi

21/3/2023

8:00 - 16:00

Kinh 30/4 xã Hòa An

22/3/2023

7:30 - 17:00

Một phần KP 7 Thị trấn

22/3/2023

8:00 - 12:00

Kinh Chòm Tre, xã Thạnh Hưng

22/3/2023

13:00 - 16:00

Kinh Xã Trắc, xã Thạnh Phước

23/3/2023

8:00 - 16:00

Một phần kinh Xáng Ô Môn, xã Hòa Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

20/3/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Tuy (một phần ấp Long Đời, Chiến Thắng)

23/3/2023

8:00 - 10:00

Một phần xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao

23/3/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao

24/3/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao

25/3/2023

8:00 - 17:00

Toàn xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc; một phần xã Định An; một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao