Điện lực Đồng Xoài

25/4/2020 (7h00-12h00): BV Đa khoa tỉnh Bình Phước, phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài

25/4/2020 (8h00-8h15; 8h45-9h00): Một phần KP Tân Đồng 1, KP Bình Thiện, phường Tân Thiện, TP. Đồng Xoài

25/4/2020 (9h10-11h30; 13h30-13h45; 16h00-16h15): Một phần KP 2, phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài

28/4/2020 (7h30-16h30): Một phần ấp 5, 6, ấp Bưng C xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài

29/4/2020 (13h15-16h30): NH Đông Á tại KP Thanh Bình, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài

Điện lực Phước Long

25/4/2020 (7h30-9h30): TBA Cúc Sen KP 6, phường Long Phước, TX. Phước Long

25/4/2020 (8h40-10h00): TBA Phi Thời KP 6, phường Long Phước, TX. Phước Long

25/4/2020 (9h30-10h30): TBA Nguyễn Văn Thanh KP 6, phường Long Phước, TX. Phước Long

25/4/2020 (10h20-11h30): TBA Trường Phú KP 6, phường Long Phước, TX. Phước Long

25/4/2020 (13h00-14h20): TBA Lê Đức Tỉnh KP 6, phường Long Phước, TX. Phước Long

25/4/2020 (13h50-15h00): TBA Ngân Ngọc KP 7, phường Long Phước, TX. Phước Long

25/4/2020 (14h30-15h30): TBA Hoàng Thị Ngần KP 7, phường Long Phước, TX. Phước Long

25/4/2020 (15h30-16h30): TBA Tuấn Thịnh KP 7, phường Long Phước, TX. Phước Long

27/4/2020 (8h00-10h00): TBA Trương Văn Đảo, xã Phước Tín, TX. Phước Long

27/4/2020 (10h00-11h30): TBA Kho Mìn 207, xã Phước Tín, TX. Phước Long

28/4/2020 (7h30-9h30): TBA Huỳnh Ngọc Hồng, TBA Đỗ Văn Kiên, phường Long Phước, TX. Phước Long

28/4/2020 (8h00-9h30; 10h00-11h30): Một phần KP 4 phường Long Phước, TX. Phước Long

28/4/2020 (8h40-10h00): TBA Huy Phát, TBA Ngọc Yến, phường Long Phước, TX. Phước Long

28/4/2020 (9h30-10h30):  TBA Lê Chinh, TBA Hoài Châu, phường Long Phước, TX. Phước Long

28/4/2020 (10h20-11h30): TBA Phạm Quang Dựng, TBA Công Hiệu, phường Long Phước, TX. Phước Long

28/4/2020 (13h00-14h30): TBA Văn Đặng, phường Thác Mơ

28/4/2020 (13h00-14h20): TBA Thúy Đạt, TBA Minh Liên, phường Long Phước, TX. Phước Long

28/4/2020 (13h50-15h00): TBA Doãn Đức, phường Long Phước, TX. Phước Long

28/4/2020 (14h30-15h30): TBA Nguyễn Hữu Khánh, TBA Nguyễn Văn Huyễn, phường Long Phước, TX. Phước Long

28/4/2020 (15h30-16h30): TBA Nguyễn Thị Hằng, TBA Nguyễn Văn Đường, phường Long Phước, TX. Phước Long

29/4/2020 (7h30-9h30): TBA Ngân Hà KP Bình Giang II, TBA Việt Á KP Bình Giang I, phường Sơn Giang, TX. Phước Long

29/4/2020 (8h00-9h30): Một phần thôn Phước Lộc, xã Phước Tín, TX. Phước Long

29/4/2020 (8h40-10h00): TBA Ngô Thanh Phong 2, thôn Nhơn Hòa 1, xã Long Giang; TBA Lộc Lan KP Bình Giang I, phường Sơn Giang, TX. Phước Long

29/4/2020 (9h30-10h30): TBA Thanh Bình KP Bình Giang II, TBA Thạnh Huyền KP Bình Giang I, phường Sơn Giang, TX. Phước Long

29/4/2020 (10h00-11h30): Một phần thôn Bàu Nghé, xã Phước Tín, TX. Phước Long

29/4/2020 (10h20-11h30): TBA Tân Tiến thôn Nhơn Hòa 2, xã Long Giang; TBA Võ Xuân Phẩm KP Phước An, phường Phước Bình, TX. Phước Long

29/4/2020 (13h00-15h00): Một phần thôn Đức Bổn, xã Phước Tân

29/4/2020 (13h00-14h20): TBA Trần Long Biên KP Bình Giang I, phường Sơn Giang; TBA Nguyễn Văn Hà KP Phước An, phường Phước Bình, TX. Phước Long

29/4/2020 (13h50-15h00): TBA Tiến Đông KP Bình Giang I, phường Sơn Giang; TBA Thành Huế thôn Tập Đoàn 7, xã Long Giang, TX. Phước Long

29/4/2020 (14h30-15h30): TBA Ngọc Điệp KP Bình Giang I, phường Sơn Giang; TBA Thanh Tùng thôn Tập Đoàn 7, xã Long Giang, TX. Phước Long

29/4/2020 (15h30-16h30): TBA NR Lưu Thế Sơn KP Bình Giang I, phường Sơn Giang; TBA Huỳnh Thị Thanh Tâm thôn Tập Đoàn 7, xã Long Giang, TX. Phước Long

Điện lực Bù Đăng

27/4/2020 (7h30-8h30): Khách hàng Tùng Anh; Khách hàng Nguyễn Văn Dũng; Trạm HTX NN - TM & DV Phú Thành, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng

27/4/2020 (8h50-9h50): Khách hàng Nhất Phong; Khách hàng Nguyễn Phượng; Khách hàng Khu bảo tồn sóc Sa Tiêng, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng

27/4/2020 (10h00-11h30): Khách hàng Nguyễn Lập Nhân; Khách hàng Trần Tiến Tuyên, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng; Khách hàng Phú Tân, xã Đường 10, huyện Bù Đăng 

27/4/2020 (13h30-14h30): Khách hàng Nguyễn Thảo; Khách hàng Bùi Thị Kim Luyến, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng; Khách hàng Bùi Văn Long, xã Đăk Nhau. huyện Bù Đăng

27/4/2020 (14h40-15h40): Khách hàng Hồng Thiện; Khách hàng Cao Nguyên, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng

28/4/2020 (6h00-17h00): Thôn 7, thôn 8, xã Đồng Nai; Nhà máy thủy điện Đắk Kar ấp 8, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng

28/4/2020 (7h30-8h30): Khách hàng Nam Hùng Cường, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng; Khách hàng Nguyễn Văn Bốn, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng

28/4/2020 (8h50-9h50): Khách hàng Tân Tiến Phát, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng; Khách hàng Trần Thị Hương, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng

28/4/2020 (10h00-11h30): Khách hàng Bệnh viện đa khoa, TT Đức Pong, huyện Bù Đăng. Trạm hộ kinh doanh Đoàn Văn Phát, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng

28/4/2020 (13h30-14h20): Khách hàng Việt Tiệp, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng

28/4/2020 (14h30-15h20): Khách hàng Vĩnh Xương, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng

28/4/2020 (15h40-16h30): Khách hàng Hà Vy, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng

29/4/2020 (7h30-11h00): Công ty TNHH MTV Long Thịnh

29/4/2020 (8h00-16h00): Công ty TNHH MTV TMDV VT Kiên Nhân tại trụ 144B tuyến 477 Bù Đăng; Nhánh rẽ Công ty TNHH TMDV Duy Kỳ tại trụ 296B tuyến 477 Bù Đăng.

29/4/2020 (8h00-9h00): Công ty Trường Sinh tại trụ số 118 NR Phước Cát (326/118) tuyến 474 Đăng Hà.

29/4/2020 (8h30-10h30): Nhánh rẽ Nguyễn Huy Long (trụ 265/9B/43) tuyến 473 Bù Đăng.

29/4/2020 (9h30-10h30): Trạm Bơm Đăng Hà tại trụ số 22 NR Bằng Lăng (trụ 326/22) tuyến 474 Đăng Hà

29/4/2020 (13h00-16h0): TBA khách hàng Lê Hữu Hiệu trụ 107/01) tuyến 473 Bù Đăng.

Điện lực Phú Riềng

27/4/2020 (8h00-8h45): Khách hàng Tiến An; Khách hàng Nguyễn Thị Soa

27/4/2020 (9h00-9h45): Khách hàng Phan Danh Tân; Khách hàng Nguyễn Quốc Trí

27/4/2020 (10h00-10h45): Khách hàng Công ty RENTECD; Khách hàng Lê Trung Hiếu

27/4/2020 (11h00-11h45): Khách hàng Hoàng Liên; Khách hàng Phạm Văn Út

27/4/2020 (13h30-14h30): Khách hàng Phạm Văn Hùng

27/4/2020 (14h45-15h30): Khách hàng Hải Phượng

28/4/2020 (8h00-8h45): Khách hàng Đặng Ngọc Minh

28/4/2020 (9h00-9h45): Khách hàng Lê Trần Thoan

28/4/2020 (10h00-10h45): Khách hàng UBND xã Bù Nho

28/4/2020 (11h00-11h45): Khách hàng Minh Chánh

28/4/2020 (13h30-14h15): Khách hàng An Phu Lộc

28/4/2020 (14h45-15h30): Khách hàng Cao Huy

29/4/2020 (8h00-8h45): Khách hàng Lê Đình Nghị

29/4/2020 (9h30-10h15): Khách hàng Dương Minh Chánh

29/4/2020 (11h00-11h45): Khách hàng Phúc Thành

Điện lực Chơn Thành

28/4/2020 (8h20-16h43): CTCP Nước - Môi trường Bình Dương chi nhánh Cấp nước Chơn Thành (ấp 1 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành)

Điện lực Bình Long

26/4/2020 (7h00-16h30): Một phần phường Hưng Chiến, phường An Lộc, TX. Bình Long; Một phần xã An Phú, huyện Hớn Quản

Điện lực Lộc Ninh

27/4/2020 (8h30-10h30): Một phần xã Lộc Thái, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh

27/4/2020 (8h40-10h30): Nhánh rẽ Cu Lơ thuộc ấp 9, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh

Điện lực Đồng Phú

28/4/2020 (7h30-9h30): Một phần khu TTHC xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú

28/4/2020 (10h30-11h30): Một phần ấp Chợ Tân Tiến, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú