Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Cao Lãnh

27/2/2023

8:00 - 10:00

Một phần đường Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt, Hùng Vương, Đỗ Công Tường, Nguyễn Đình Chiểu, từ tổ 16 đến tổ 22, khóm 2 phường 2, TP Cao Lãnh

27/2/2023

11:00 - 12:30

Một phần tổ 2 đến tổ 4, ấp 4 xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh

27/2/2023

14:00 - 16:00

Một phần đường Lê Quý Đôn, Trương Định, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Trường Toản, từ tổ 1 đến tổ 5, khóm 1 phường 1, TP Cao Lãnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sa Đéc

27/2/2023

7:30 - 13:30

Đường Sa Nhiên (từ cầu Ông Quế đến cầu Mù U) xã Tân Khánh Đông. Rạch Bà Soi, rạch Mương Khai, rạch Mù U, kinh 50, xã Tân Khánh Đông

27/2/2023

7:30 - 17:30

Rạch Mù U, kinh 50, xã Tân Khánh Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

27/2/2023

8:00 - 11:30

KV từ cầu Bà Việt đến nhà máy Phạm Quang Bảnh, xã Tân Bình

27/2/2023

13:30 - 17:00

KV từ cầu Cây Chôm đến nhà máy Bảy Trọng, xã Phú Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lai Vung

26/2/2023

6:00 - 18:00

BHXH huyện Lai Vung. Một phần khóm 3 TT Lai Vung; một phần xã Long Hậu (chợ Cái Tắc đến ngọn Rạch Dông), huyện Lai Vung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Ngự

25/2/2023

6:00 - 17:00

Toàn bộ khu vực cù lao 03 xã Long Thuận, Phú Thuận A, Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tháp Mười

25/2/2023

13:30 - 16:30

Một phần khóm 1 TT Mỹ An; UBND thị trấn Mỹ An

27/2/2023

8:00 - 8:30

Một phần ấp Mỹ Nam, xã Mỹ Quý

27/2/2023

8:30 - 9:00

Một phần ấp Mỹ Nam, xã Mỹ Quý

27/2/2023

9:30 - 10:00

Một phần ấp Mỹ Điền (CDC kênh Ba Mỹ Điền), xã Phú Điền

27/2/2023

13:30 - 14:00

Một phần ấp Mỹ Phú, xã Phú Điền

27/2/2023

14:00 - 14:30

Một phần ấp 2, xã Đốc Binh Kiều

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

27/2/2023

8:00 - 11:00

Toàn bộ khu vực các trạm: trạm bơm Ô 21 Xẻo Xình - Ba Sao, trạm bơm Ô 38 Ba Sao, TBA Tấn Phúc, TBA Trường Phúc 1

27/2/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp 4 xã Mỹ Hiệp

27/2/2023

13:30 - 16:30

Một phần ấp An Lạc, xã An Bình (khu vực Ngã Cạy)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lấp Vò

26/2/2023

6:00 - 18:00

Quốc lộ 80 từ trạm 110kV Thạnh Hưng đến cống số 1, KV cặp sông xáng Lấp Vò từ nhà máy Phát Tài đến nhà máy Kim Nguyên thuộc xã Bình Thành, Vĩnh Thạnh, Long Hưng B, Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò và một phần xã Long Hậu, huyện Lai Vung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Bình

27/2/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (KV từ NM cán tole Uyên Ngọc đến đầu đường vô Cái Tranh, xã Bình Thành); Một phần ấp Trung, xã Tân Thạnh; một phần ấp Nhứt, xã An Phong (KV kênh ranh Tân Thạnh - An Phong)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Nông

27/2/2023

8:30 - 10:30

Một phần ấp Phú Hòa, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông (từ nhà ông Nguyễn Văn Chuyện đến nhà ông Nguyễn Thanh Phong)

27/2/2023

10:30 - 12:30

Một phần ấp Phú Hòa, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông (từ nhà ông Trần Văn Du đến nhà ông Võ Văn Nhiều)

27/2/2023

14:30 - 16:30

Một phần ấp Phú Hòa, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông (từ nhà ông Trần Văn Bồi đến nhà bà Trần Thị Ngọc Quý)

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Hồng Ngự

25/2/2023

8:00 - 14:00

Một phần phường An Thạnh thuộc CDC Bờ Đông giai đoạn 2 khu vực một phần đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Thị Hồng Gấm - Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hồng Ngự