Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

5/3/2023

7:30 - 9:00

Một phần đường Nguyễn Trãi, Trần Quốc Tuấn, Ngô Quyền thuộc phường 7, TP Mỹ Tho

5/3/2023

9:00 - 11:00

Một phần đường NNKN, Thủ Khoa Huân, Rạch Gầm, đường 30/4 thuộc phường 1, TP Mỹ Tho

  

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

5/3/2023

7:00 - 18:00

Một phần phường 1, 2, xã Long Chánh, toàn bộ phường 5, xã Long Hòa, TX Gò Công; Một phần xã Bình Ân, Tân Điền, toàn bộ xã Bình Nghị, Phước Trung, Tăng Hòa, Tân Thành, TT Tân Hòa

    

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

4/3/2023

8:00 - 11:00

Một phần ấp Long Thạnh, Long An, Long Hòa, xã Quơn Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

4/3/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Dưỡng Điềm; xã Bình Trưng

4/3/2023

7:30 - 15:00

Một phần xã Long An, huyện Châu Thành

5/3/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Bình Trưng

5/3/2023

7:30 - 16:00

Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành

6/3/2023

7:30 - 11:00

Một phần xã Hữu Đạo

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

6/3/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh; Một phần ấp Bà Từ, ấp Cồn Cống, ấp Phú Hữu xã Phú Tân; Một phần ấp Bà Tiên, xã Phú Đông