Điện lực Đồng Xoài

10/5/2020 (7h30-11h00): Một phần KDC CS Đồng Phú, KP Phú Mỹ phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài

10/5/2020 (7h30-17h00): Một phần KDC CS Đồng Phú, KP Phú Mỹ phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài

15/5/2020 (7h30-9h00; 9h00-15h30): Một phần ấp 3 xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài

Điện lực Phước Long

12/5/2020 (7h30-9h30): TBA Bùi Hữu Phương KP Phước An, phường Phước Bình; TBA Xuân Hải KP Phước An, phường Phước Bình, TX. Phước Long

12/5/2020 (8h40-10h00): TBA Phạm Quang Vĩnh KP 8, phường Long Phước; TBA Huỳnh Thị Phượng KP 1 phường Long Phước, TX. Phước Long

12/5/2020 (9h30-10h30): TBA Hoàng Thị Ánh KP Phước Vĩnh, phường Phước Bình; TBA Phan Đức Minh KP Long Điền, phường Long Phước, TX. Phước Long

12/5/2020 (10h20-11h30): TBA Lê Xuân Vy KP Phước Vĩnh, phường Phước Bình; TBA Hoàng Bính, TBA Quỳnh Trân, TBA Nguyễn Công Thương KP Long Điền, phường Long Phước, TX. Phước Long

12/5/2020 (13h00-14h20): TBA Tân Ngọc KP Long Điền, phường Long Phước, TX. Phước Long

12/5/2020 (13h30-14h50): TBA Thiên Phước thôn Phước Yên, xã Phước Tín, TX. Phước Long

12/5/2020 (13h50-15h30): TBA Thái Mỹ thôn Phước Yên, xã Phước Tín, TX. Phước Long

12/5/2020 (13h50-15h00): TBA Phú Tài KP Long Điền, phường Long Phước, TX. Phước Long

12/5/2020 (14h30-15h30): TBA Lý Thành Côi KP Long Điền, phường Long Phước, TX. Phước Long

12/5/2020 (14h40-15h50): TBA Thảo Nguyên thôn Phước Yên, xã Phước Tín, TX. Phước Long

12/5/2020 (15h30-16h30): TBA Liên Hiển khu Phước Yên, xã Phước Tín; TBA Nguyễn Thị Gấm KP Long Điền, phường Long Phước, TX. Phước Long

13/5/2020 (7h30-15h00): Thôn Phú Tiến, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng.

14/5/2020 (7h30-10h00): Thôn Bàu Nghé, xã Phước Tín, thị xã Phước Long.

Điện lực Bù Đăng

11/5/2020 (8h00-10h00): Một phần khu Đức Lập TT Đức Phong, ấp 1 xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng

12/5/2020 (7h30-8h30): NR hộ kinh doanh Mạc Công Sáu (12/01) tuyến 472 Bù Đăng trạm khách hàng Mạc Công Sáu, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

12/5/2020 (7h30-8h30): Khách hàng Trần Minh Lý (85/30B/02B) tuyến 477 Bù Đăng, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng

12/5/2020 (10h00-11h30): Khách hàng Nam Hùng Cường, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng 

Điện lực Phú Riềng

12/5/2020 (7h30-15h00): Thôn 10, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

14/5/2020 (7h30-15h00): Thôn Phú An, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng

Điện lực Chơn Thành

9/5/2020 (7h00-11h00): HKD Nguyễn Trung Song ấp 2, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành 

10/5/2020 (11h00-15h00): Một phần khu vực ấp 7, ấp 3A, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

14/5/2020 (8h00-15h30): Công ty Xây dựng Lê Phan - ấp 2 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

Điện lực Lộc Ninh

13/5/2020 (9h00-11h30): Tổ 4 ấp Thạnh Cường, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh

Điện lực Bù Đốp

13/5/2020 (7h30-9h30): Khách hàng Nguyễn Văn Vinh

Điện lực Đồng Phú

11/5/2020 (7h30-11h30; 13h30-16h30): Một phần TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

12/5/2020 (7h30-9h30): Công ty TTP Bình Phước xã Tân lập, huyện Đồng Phú

Điện lực Hớn Quản

10/5/2020 (11h00-15h00): Một phần xã Tân Khai, huyện Hớn Quản; Một phần xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

15/5/2020 (7h30-15h00): Ấp Cây Gõ, Bàu Teng, xã Quang Minh, huyện Chơn Thành; Ấp Tranh Sở, xã Phước An, huyện Hớn Quản