Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

14/3/2023

7:30 - 16:00

Ấp Suối Đôi, Suối Binh, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú 

14/3/2023

8:00 - 11:00

TBA Coop Mart ĐX+ 03FCO trụ 31A/1 tuyến 473 Đồng Xoài, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài 

14/3/2023

13:30 - 14:30

TBA NH TMCP Công Thương VN chi nhánh Bình Phước (3x37,5kVA) 01 khách hàng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

12/3/2023

8:00 - 14:00

TBA Nguyễn Thị Sương

13/3/2023

8:00 - 10:00

KP 7 phường Long Phước, TX Phước Long

14/3/2023

7:50 - 10:00

TBA Hằng Anh (III-160KVA) KP 9 phường Long Phước, TX Phước Long

14/3/2023

8:45 - 10:30

TBA Nguyễn Xuân Nghĩa (3x50KVA) KP Long Điền, phường Long Phước, TX Phước Long

14/3/2023

10:00 - 11:30

TBA Ngọc Tiến Phát (III-160KVA) KP 2 phường Long Phước, TX Phước Long

14/3/2023

13:15 - 14:30

TBA Lê Thị Ngọc Linh (3x50KVA) thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng

14/3/2023

14:30 - 16:30

TBA Lưu Thanh Hải (3x50KVA) thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng

14/3/2023

15:00 - 17:30

TBA Nguyễn Thị Ửng (1x50KVA) KP 2 phường Long Phước, TX Phước Long

  

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng

14/3/2023

7:30 - 16:00

Xã Phú Trung; một phần xã Phú Riềng (thôn Phú Vinh, Phú Thuận, Phú Hòa, Phú Bình), huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

12/3/2023

7:30 - 16:00

Cty CP TM DV giấy Thuận An 3; Cty CP TM DV giấy Thuận An 4; Cty CP TM DV giấy Thuận An 5, KP 3B phường Minh Hưng, TX Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

14/3/2023

8:00 - 15:00

Một phần thôn 10, xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập