Điện lực Đồng Xoài

16/5/2020 (13h30-14h00): Một phần KP Phú Cường, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài 

16/5/2020 (14h20-14h50): Một phần KP Tân Trà 2, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài

18/5/2020 (7h30-11h30): Một phần KP Suối Đá, phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài

18/5/2020 (13h00-16h30): Một phần KP 1, phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài

19/5/2020 (7h30-16h30): Một phần ấp Cầu Cháy, ấp Bầu Cây Me xã Thuận Phú; Ấp Đồng Búa xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú

21/5/2020 (7h30-16h30): Một phần ấp 2, ấp 4 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

22/5/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú

22/5/2020 (13h30-16h30): Một phần KP 5, phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài

Điện lực Phước Long

19/5/2020 (7h30-9h30): TBA Minh Quân trụ 65B/43 NR Hành Chính tuyến 474 Phước Long; TBA Đặng Công Vương trụ 65B/15/11/01 NR Đặng Công Vương tuyến 474 Phước Long

19/5/2020 (8h30-10h00): TBA Lê Thị Thu trụ 65B/15/15 NR Lê Thị Thu tuyến 474 Phước Long

19/5/2020 (8h40-10h00): TBA Bảo Ngọc trụ 65B/41/01 NR Bảo Ngọc tuyến 474 Phước Long

19/5/2020 (9h10-10h30): TBA Phước Thịnh trụ 65B/15/15/03/01 NR Phước Thịnh tuyến 474 Phước Long

19/5/2020 (9h30-10h30): TBA Trường Phú trụ 65B/33/01 NR Trường Phú tuyến 474 Phước Long

19/5/2020 (10h20-11h30): TBA Mai Thị Hiền trụ 65B/26/02 NR Mai Thị Hiền tuyến 474 Phước Long; TBA Đặng Thị Thu trụ 65B/15/15/04B/01 NR Đặng Thị Thu tuyến 474 Phước Long

19/5/2020 (13h30-14h50): TBA Nhật Anh trụ 65B/15/08B/02 NR Nhật Anh tuyến 474 Phước Long

19/5/2020 (13h30-14h20): TBA Đặng Công Tân trụ 65B/15/18 NR Lê Thị Thu tuyến 474 Phước Long

19/5/2020 (13h50-15h30): TBA Tài Nguyên trụ 65B/15/08B/01A NR Tài Nguyên tuyến 474 Phước Long

19/5/2020 (13h50-15h00): TBA Ngọc Khang trụ 65B/15/12/08 NR Minh Loan tuyến 474 Phước Long

19/5/2020 (14h30-15h30): TBA Bảo Ngọc trụ 65B/15/12/09 NR Minh Loan tuyến 474 Phước Long

19/5/2020 (14h40-15h50): TBA Võ Đức Hiệu trụ 65B/15/09/01 NR Võ Đức Hiệu tuyến 474 Phước Long

19/5/2020 (15h30-16h30): TBA Lê Đức Hiếu trụ 65B/15/10/01A NR Lê Đức Hiếu tuyến 474 Phước Long; TBA Ngọc Khang II trụ 65B/15/12/10 NR Minh Loan tuyến 474 Phước Long

20/5/2020 (7h30-9h30): TBA Lân Loan xã Phước Tín, TX. Phước Long

20/5/2020 (8h40-10h00): TBA Gỗ lạng Phước Lộc; TBA Nguyên Thanh Hương xã Phước Tín, TX. Phước Long

20/5/2020 (9h30-10h30): TBA Nhật Bình An xã Phước Tín, TX. Phước Long

20/5/2020 (10h20-11h30): TBA Tâm Liên xã Phước Tín, TX. Phước Long

20/5/2020 (13h30-14h50): TBA Trần Văn Bình xã Phước Tín, TX. Phước Long

20/5/2020 (13h50-15h30): TBA Lê Minh Bảo xã Phước Tín, TX. Phước Long

20/5/2020 (14h40-15h50): TBA Trần Văn Hiệu xã Phước Tín, TX. Phước Long

20/5/2020 (15h30-16h30): TBA Huỳnh Thị Quả xã Phước Tín, TX. Phước Long

22/5/2020 (6h00-6h10; 7h30-11h30; 12h00-12h10): Xã Phước Tân, huyện Phú Riềng

Điện lực Bù Đăng

19/5/2020 (7h00-16h00): Ấp 2, ấp 3, ấp 5, ấp 8, ấp 9 xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng

21/5/2020 (7h30-12h00): Xã Bình Minh, Bom Bo, Đắk Nhau, Đường Mười, huyện Bù Đăng

Điện lực Phú Riềng

20/5/2020 (7h30-11h30): Thôn 3 xã Long Bình, huyện Phú Riềng

Điện lực Chơn Thành

17/5/2020 (7h30-11h30): Công ty TNHH DV TM Thảo Khoa, CTCP Gỗ Thiên Hưng (2), Công ty SH YANG TA (1&2), Công ty Lửa và Đất, Công ty Giầy Da Việt Can, Công ty JYN YANG, Nhà máy xử lý Nước thải KCN Chơn Thành (Một phần ấp 2 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành)

18/5/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Nha Bích, xã Minh Thắng, xã Minh Lập, xã Quang Minh, huyện Chơn Thành

20/5/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp 3 TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành

21/5/2020 (13h00-16h30): Công ty Đức Minh (ấp 3 xã Minh Long, huyện Chơn Thành)

Điện lực Bù Đốp

21/5/2020 (7h30-16h30): Thôn Bình Tân, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Đồng Phú

17/5/2020 (7h30-11h30): KCN Bắc Đồng Phú, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

18/5/2020 (7h30-9h00): Một phần ấp 4B xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

18/5/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp 5 xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú

21/5/2020 (7h30-9h00; 9h30-11h30): Một phần thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú

Điện lực Bù Gia Mập

19/5/2020 (7h30-16h30): Một phần thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Hớn Quản

21/5/2020 (7h30-11h30): Một phần thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản