Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

28/3/2023

13:30 - 16:00

Một phần ấp 1, 2 xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

26/3/2023

22:00 - 22:10

Một phần phường Long Phước; xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng

  

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

26/3/2023

7:30 - 16:00

Một phần KP 3, KP 7; một phần KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, phường Minh Hưng, TX Chơn Thành

28/3/2023

7:30 - 16:00

Một phần KP Trung Lợi, phường Hưng Long, TX Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đốp

26/3/2023

21:00 - 21:15

Một phần thôn 6 xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập