Điện lực Đồng Xoài

16/6/2020 (7h30-11h30): Một phần KP 4, 5 phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài

16/6/2020 (7h30-9h00): Một phần KP Tân Trà 1 phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài

16/6/2020 (9h10-10h00): Một phần KP Tân Trà 1, 2 phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài,

16/6/2020 (10h15-11h45): Một phần ấp 1 xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài

16/6/2020 (13h30-14h30): Một phần KP Suối Đá, phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài

16/6/2020 (14h50-16h30): Một phần KP Phước An, phường Tân Xuân; KP Phước Hòa, phường Tân Thiện, TP. Đồng Xoài

17/6/2020 (7h20-8h50): Một phần KP Phước Thiện, Bình Thiện, phường Tân Thiện, TP. Đồng Xoài

17/6/2020 (9h00-10h30): Một phần KP Phú Thanh, Phú Mỹ, Phú Xuân, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài

17/6/2020 (10h40-11h40): Văn phòng HĐND TP. Đồng Xoài; UBMTTQ & các đoàn thể; VP Thị ủy Đồng Xoài, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài

17/6/2020 (13h20-14h20): Một phần KP Tân Trà 1, 2 phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài

17/6/2020 (14h40-15h40): Một phần KP 1 phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài

17/6/2020 (16h00-17h00): Một phần ấp 5 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

19/6/2020 (7h30-16h30): Xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

Điện lực Phước Long

13/6/2020 (7h30-16h30): Xã Long Giang, TX. Phước Long

13/6/2020 (7h30-11h00; 7h30-17h00): KP 3, 4, 5 phường Long Phước, TX. Phước Long 

13/6/2020 (7h30-7h40; 11h00-11h10): Phường Long Phước, TX. Phước Long 

18/6/2020 (8h00-11h30): Một phần KP 7 phường Long Phước, TX. Phước Long

Điện lực Bù Đăng

16/6/2020 (7h30-16h00): Thôn 2, thôn 6, thôn 7, thôn 8 xã Bình Minh, huyện Bù Đăng

16/6/2020 (8h00-11h30): Một phần khu Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng

17/6/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng

19/6/2020 (7h30-11h30): Nhà máy thủy điện Đăk Ka - ấp 8, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng

19/6/2020 (7h30-11h30): Xã Thọ Sơn, Phú Sơn, Đồng Nai, Ấp 1 xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng

Điện lực Phú Riềng

16/6/2020 (8h30-9h30): Một phần thôn 8, xã Long Hà, huyện Phú Riềng

16/6/2020 (9h00-9h30): Một phần thôn 9, xã Long Hà, huyện Phú Riềng

16/6/2020 (9h45-11h30): Trạm thu phí Bù Nho, thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng

Điện lực Chơn Thành

18/6/2020 (7h30-16h00): Ấp 5 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

Điện lực Bình Long

16/6/2020 (7h30-8h30): Trung tâm Y tế Bình Long (KP Phú Trung, phường An Lộc, TX. Bình Long)

16/6/2020 (8h45-9h05): DNTN Hoà Quảng (KP Phú Cường, phường An Lộc, TX. Bình Long)

16/6/2020 (9h10-9h45): Ngân hàng Sacombamk (KP Phú Nghĩa, phường An Lộc, TX. Bình Long)

16/6/2020 (10h00-10h35): Trường Chuyên Bình Long (KP Bình Tây, phường Hưng Chiến)

16/6/2020 (10h45-11h30): Công ty TNHH MTV Bé Lan 01 (KP Phú Nghĩa, phường Phú Đức)

16/6/2020 (13h10-14h00): Ngân hàng Chính sách Bình Long (KP Phú Lộc, phường Phú Đức)

16/6/2020 (14h10-15h20): Trang trại Nguyễn Thị Nhiều II (Ấp Tằng Hắc, xã An Phú, huyện Hớn Quản

16/6/2020 (15h40-16h10): Hộ KD Navan( Ấp Thanh Xuân, xã Thanh Phú, TX. Bình Long )

Điện lực Lộc Ninh

14/6/2020 (7h00-8h00): Nhánh rẽ khách hàng NL Lộc Ninh Lộc Thạnh, xã Lộc Thạnh, Lộc Ninh

Điện lực Bù Đốp

17/6/2020 (7h30-16h00): Thôn 4, thôn 5 xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập

18/6/2020 (7h30-16h30): Một phần thôn 4, thôn 5 xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Đồng Phú

17/6/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp Cầu Rạt, xã Tân Phước; Một phần xã Tân Hưng, Đồng Phú

Điện lực Bù Gia Mập

16/6/2020 (7h30-11h30): Một phần thôn 2 Bù Bưng, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

16/6/2020 (13h00-16h30): Một phần thôn 9, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

17/6/2020 (8h00-11h30): Một phần thôn Bù Ka, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

17/6/2020 (13h00-16h30): Một phần thôn Bù Xia, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

19/6/2020 (7h30-16h30): HKD Nguyễn Thị Lụa, thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Hớn Quản

19/6/2020 (7h30-16h00): Một phần xã Đồng Nơ, toàn bộ xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản

19/6/2020 (10h00-11h00): Một phần ấp Bà Lành, xã Tân Lợ, huyện Hớn Quản