Điện lực Đồng Xoài

24/5/2020 (7h30-15h30; 13h30-13h45; 16h00-16h30): Một phần KP Tân Đồng 1, phường Tân Thiện, TP. Đồng Xoài

26/5/2020 (7h30-11h30): Một phần KP Phú Mỹ, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài

28/5/2020 (7h30-11h30): Một phần KP Bình Thiện, Phước Tân phường Tân Thiện, TP. Đồng Xoài,

28/5/2020 (13h00-16h30): Một phần KP 4 phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài

29/5/2020 (7h30-16h30): Một phần ấp 3 xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài

Điện lực Phước Long

23/5/2020 (5h30-5h40; 17h00-17h10): Phường Thác Mơ, xã Phước Tín TX. Phước Long; Xã Phước Tân huyện Phú Riềng

23/5/2020 (6h00-17h00): Một phần phường Phước Bình, một phần phường Long Phước, một phần phường Sơn Giang, phường Long Thủy, TX. Phước Long

26/5/2020 (8h00-11h30): Thôn Hưng Lập xã Phước Tín, TX. Phước Long

27/5/2020 (7h30-11h00): Thôn An Lương xã Long Giang, TX. Phước Long

28/5/2020 (7h30-11h00): KP 2 phường Thác Mơ, TX. Phước Long

29/5/2020 (7h30-15h00): Thôn Bến Tre xã Bình Tân, huyện Phú Riềng

Điện lực Bù Đăng

25/5/2020 (8h00-8h50): Một khách hàng tại khu Đức Lập TT Đức Phong, huyện Bù Đăng

25/5/2020 (13h00-13h50): Một khách hàng tại thôn Sơn Lang xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng

Điện lực Phú Riềng

25/5/2020 (8h00-9h00): Thôn 1 xã Long Hưng, huyện Phú Riềng (khách hàng Linh Hương)

25/5/2020 (9h30-10h30): Thôn Tân Phước xã Bù Nho, huyện Phú Riềng (khách hàng Quang Huy Phát)

25/5/2020 (11h00-12h30): Thôn 1 xã Long Bình, huyện Phú Riềng (khách hàng Trịnh Văn Tính)

25/5/2020 (14h00-15h30): Thôn 1 xã Long Bình, huyện Phú Riềng (khách hàng Mạnh Thiện)

25/5/2020 (16h00-17h00): Thôn 7 xã Long Bình, huyện Phú Riềng (CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng)

26/5/2020 (7h00-11h30): Khu vực ngã 3 Nông Trường 9 thôn Tân Hiệp 2, thôn Tân Phước xã Bù Nho; Các thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 xã Long Tân, huyện Phú Riềng

28/5/2020 (7h30-16h00): Thôn 11, thôn Long Xuyên xã Long Hà, huyện Phú Riềng

29/5/2020 (8h00-11h30): Khách hàng Võ Thanh Bình và Nguyễn Văn Chính

Điện lực Chơn Thành

23/5/2020 (9h00-11h00): Trạm biến áp NM xử lý nước thải KCN Minh Hưng III tuyến 472 Chơn Thành (ấp 3B xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành)

24/5/2020 (8h00-15h00): Công ty CPV FOOD (xã Minh Thành, huyện Chơn Thành)

24/5/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp 3 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành 

Điện lực Bình Long

26/5/2020 (7h30-11h30): Một phần phường An Lộc, một phần phường Hưng Chiến, TX. Bình Long 

29/5/2020 (7h30-12h00): Một phần phường Hưng Chiến, TX. Bình Long

Điện lực Lộc Ninh

27/5/2020 (8h30-10h30): Trạm biến áp khách hàng Bảo Châu, Tú Lan

Điện lực Bù Đốp

26/5/2020 (7h30-16h00): Một phần xã Đakia, huyện Bù Gia Mập

29/5/2020 (7h30-16h30): Một phần xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp

Điện lực Đồng Phú

25/5/2020 (7h30-9h30; 10h00-11h30): Một phần TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

25/5/2020 (7h30-11h30): Ấp Suối Binh, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

26/5/2020 (7h30-16h30): Công ty Cồn Tinh Luyện và ấp Bàu Le, ấp Đồng Tân xã Tân Hoà, huyện Đồng Phú

27/5/2020 (7h30-9h00; 9h10-10h30): Một phần xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú

Điện lực Bù Gia Mập

23/5/2020 (6h00-17h00): Các xã Phú Nghĩa, Phú Văn, Đắk Ơ, Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập

25/5/2020 (8h00-12h00): Một phần thôn Đắk U, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

27/5/2020 (8h00-11h30): Một phần thôn Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Hớn Quản

29/5/2020 (7h30-12h00): Một phần xã Thanh Bình, xã Phước An, huyện Hớn Quản