Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

18/3/2023

7:00 - 17:00

Ấp 2, 3 xã Sơn Đông; Ấp Bình Thành, xã Bình Phú

19/3/2023

7:00 - 17:00

Đường Hai Bà Trưng phường 2 nay thuộc phường An Hội

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

19/3/2023

6:30 - 18:00

Xã Phú Lễ; Phước Ngãi; Tân Xuân; Bảo Thạnh; KP 5 - ấp An Hội, thị trấn Ba Tri

19/3/2023

13:00 - 16:00

Khách hàng nuôi tôm Võ Minh Khoa, xã An Hòa Tây huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

19/3/2023

8:00 - 17:00

Ấp An Bình, An Hòa, Bình Thới, An Lộc Giồng, xã An Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

18/3/2023

7:30 - 17:00

Ấp 3, Bình Phú, xã Thạnh Trị

19/3/2023

7:30 - 17:00

KP 3 thị trấn Bình Đại; Ấp 1, 2, 3, 4 xã Bình Thắng; Ấp Ao Vuông, Giồng Tre, xã Phú Long; Ấp Tân Định, xã Định Trung

20/3/2023

7:30 - 17:00

Ấp 3, 5 xã Long Hòa; Ấp 2, Chợ, xã Thới Lai

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

19/3/2023

8:00 - 18:00

Ấp Thạnh Hựu, Phước Hựu, Phước Tân, xã Tam Phước

20/3/2023

7:30 - 17:00

Ấp Phước Hậu, xã Tam Phước; Ấp Tiên Tây Vàm, Tân Nam, xã Tiên Thủy; Ấp 9 xã An Khánh; Ấp Quới Hòa Tây, xã Quới Sơn; Ấp Phước Hòa, xã Phú An Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

18/3/2023

7:30 - 17:00

Ấp Tân Phước, Tân Hòa, Tân Lợi, An Thuận, Bình Thuận, xã Tân Thanh

19/3/2023

7:30 - 17:00

KP 1 Thị trấn; Ấp 6 xã Bình Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

18/3/2023

8:00 - 17:00

Ấp Lân Đông, Lân Bắc, Phú Hiệp, Mỹ Sơn Tây, xã Phú Sơn

20/3/2023

8:00 - 17:00

Ấp Hòa Thạnh, Đại An, xã Hòa Nghĩa; Ấp Long Hòa, xã Long Thới