Điện lực Đồng Xoài

1/6/2020 (7h30-11h30): Một phần KP 4 phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài 

1/6/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp Thuận Hải xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

3/6/2020 (7h30-11h30): Một phần KP Tân Bình phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài

3/6/2020 (13h30-15h30): Một phần ấp 3, ấp 4 xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài 

4/6/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp 2 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

4/6/2020 (13h30-16h30): Một phần KP Tân Xuân, KP Tân Tiến phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài

Điện lực Phước Long

4/6/2020 (7h30-9h00): TBA Phan Tất Thắng

4/6/2020 (7h45-9h30): TBA Diệu Hòa Khu 1 phường Long Phước, thị xã Phước Long

4/6/2020 (8h00-16h00): TBA Phú Hương xã Long Giang, thị xã Phước Long

4/6/2020 (8h30-10h00): TBA Đào Công Doãn thôn Hưng Lập xã Phước Tín, thị xã Phước Long; TBA Nguyễn Văn Tân thôn Phước Hòa xã Bình Tân huyện Phú Riềng

4/6/2020 (9h00-10h30): TBA Phạm Văn Đàn thôn Hưng Lập xã Phước Tín, thị xã Phước Long; TBA Lê Hoàng khu phố Phước Trung phường Phước Bình, thị xã Phước Long

4/6/2020 (9h30-11h30): TBA Sơn Long thôn Bàu Nghé xã Phước Tín, thị xã Phước Long

4/6/2020 (10h15-11h30): TBA Nguyễn Đức Thắng thôn Đồng Tháp xã Phước Tân, huyện Phú Riềng

4/6/2020 (13h30-15h30): TBA Thiện Ân thôn Đồng Tiến xã Phước Tân, huyện Phú Riềng

4/6/2020 (14h30-16h30): TBA Kiều Loan khu 4 phường Long Phước, thị xã Phước Long

5/6/2020 (8h00-16h00): TBA Khu đất vàng phường Long Phước, thị xã Phước Long

Điện lực Chơn Thành

31/5/2020 (7h30-16h30): Toàn bộ KCN Chơn Thành; Một phần ấp 2 xã Thành Tâm

Điện lực Bình Long 

1/6/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp Thanh An, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long

Điện lực Hớn Quản

3/6/2020 (8h00-9h00): Công ty Hòa Phước 1

3/6/2020 (9h30-10h30): Công ty Hòa Phước 2

3/6/2020 (11h00-12h00): TBA Phùng Ngọc Khánh

4/6/2020 (7h30-11h30): Một phần thị trấn Tân Khai; toàn bộ xã Tân Quan, huyện Hớn Quản