Điện lực Đồng Xoài

6/6/2020 (6h00-6h15; 12h00-12h15): Xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài

6/6/2020 (7h30-7h35): Một phần KP Phú Thanh, KP Phú Thịnh, KP Phú Cường, KP Phú Tân, KP Phú Lộc phường Tân Phú; KP Thanh Bình, KP Tân Bình phường Tân Bình; KP 1, 2, 3, 4, KP Suối Cam phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài

6/6/2020 (7h35-11h30): Một phần KP Phú Thanh, KP Phú Thịnh, KP Phú Cường, KP Phú Tân, KP Phú Lộc phường Tân Phú; KP Thanh Bình, KP Tân Bình phường Tân Bình; KP 1, 2, 3, 4, KP Suối Cam phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài

6/6/2020 (11h30-11h35): Một phần KP Phú Thanh, KP Phú Thịnh, KP Phú Cường, KP Phú Tân, KP Phú Lộc phường Tân Phú; KP Thanh Bình, KP Tân Bình phường Tân Bình; KP 1, 2, 3, 4, KP Suối Cam phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài

11/6/2020 (7h30-16h30): Một phần ấp Bưng Trang phường Tiến Thành; Ấp 2 xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài

12/6/2020 (7h30-16h30): Một phần ấp Bưng C, ấp 6, ấp 7 xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài

Điện lực Phước Long

6/6/2020 (6h00-6h10; 17h00-17h10): Xã Phước Tín TX Phước Long; Xã Phước Tân huyện Phú Riềng

6/6/2020 (6h00-17h00): Phường Sơn Giang, phường Long Thủy, TX Phước Long

Điện lực Chơn Thành

7/6/2020 (6h00-6h30; 12h00-16h00): Một phần ấp 1, 2, 3, 4, 5 xã Minh Long, huyện Chơn Thành

7/6/2020 (7h30-12h00): Một phần ấp Thủ Chánh, ấp 2 xã Thành Tâm; Một phần xã Minh Hưng, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành

Điện lực Đồng Phú

9/6/2020 (7h30-11h30): Ấp 9-10 xã Tân Lập, huyện Đồng Phú,

10/6/2020 (7h30-8h30; 8h40-9h10; 9h20-9h50): Một phần TT Tân Phú, huyện Đồng Phú 

Điện lực Bù Gia Mập

6/6/2020 (6h00-17h00): Xã Đức Hạnh, Phú Nghĩa, Phú Văn, Đắk Ơ, Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Hớn Quản

12/6/2020 (7h30-12h00): Toàn bộ khu vực xã Minh Đức, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản

12/6/2020 (7h30-16h00): Toàn bộ khu vực xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản