Điện lực Phan Thiết

9/5/2020 (7h00-17h00): Xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam

11/5/2020 (8h00-16h00): Xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam

11/5/2020 (8h00-9h00; 9h00-10h00): Xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam

11/5/2020 (8h00-9h00; 9h00-10h00): Xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam

11/5/2020 (8h00-9h00; 9h00-10h00; 10h00-11h00): Xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam

11/5/2020 (8h00-9h30): Xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam

11/5/2020 (10h00-11h30): Xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam

12/5/2020 (6h00-16h00): Phường Hàm Tiến, TP. Phan Thiết

12/5/2020 (7h00-17h00): Xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam

13/5/2020 (8h00-17h00): Xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam

14/5/2020 (7h00-17h00; 10h00-11h30): Xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam

14/5/2020 (8h00-9h30): Xã Hàm Mỹ, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam

15/5/2020 (7h00-17h00): Xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Tuy Phong

11/5/2020 (7h30-12h00): Khu vực Đài cát bay Bình Thạnh, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong

11/5/2020 (8h00-12h00): Xã Phan Rí Thành, Phan Hiệp, Phan Thanh, Hồng Thái, TT. Chợ Lầu, huyện Bắc Bình; Xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong

12/5/2020 (8h00-17h00): Xóm 7, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Bình

12/5/2020 (8h00-10h00): Một phần khu phố Lương Bắc, TT. Lương Sơn, huyện Bắc Bình

13/5/2020 (8h00-12h00; 12h00-15h00): Xã Phú Lạc, Phước Thể, Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong

14/5/2020 (8h00-16h00): Khu vực dọc Quốc lộ 1A, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong

Điện lực Hàm Tân

9/5/2020 (8h00-12h00): Đường Quốc lộ 55 (từ cầu Suối Đó đến nhà thờ Thánh Linh), xã Tân Hà, huyện Hàm Tân

9/5/2020 (8h00-15h00): Đường Quốc lộ 1A (từ ngã tư Sông Phan đến thôn An Vinh), xã Sông Phan, huyện Hàm Tân

11/5/2020 (9h00-12h00): Khu vực nhà thờ Tân Lập, phường Tân An, thị xã La Gi

12/5/2020 (8h00-15h00): Đường Quốc lộ 1A (từ ngã tư Sông Phan đến thôn An Vinh), xã Sông Phan, huyện Hàm Tân

12/5/2020 (8h00-12h00): Đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân An, thị xã La Gi

12/5/2020 (13h30-16h00): Khu phố 2, phường Tân An, thị xã La Gi

13/5/2020 (8h00-11h30; 13h30-16h00): Một phần thôn Cô Kiều, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân

14/5/2020 (8h00-11h30; 13h30-16h00): Khu vực Vườn Lan, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân

15/5/2020 (8h00-11h30; 13h30-16h00): Một phần thôn Phước Hải, xã Tân Phước, thị xã La Gi

Điện lực Phú Quý

13/5/2020 (8h00-8h15): Một phần thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý

14/5/2020 (8h00-8h15): Một phần thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý

15/5/2020 (8h00-8h15): Một phần thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý

Điện lực Hàm Thuận Bắc

10/5/2020 (7h30-16h00): Một phần khu phố Lâm Hòa thị trấn Ma Lâm, các xã Hàm Trí, xã Thuận Hòa, xã Hàm Phú, xã Đông Tiến, xã Đông Giang, xã La Dạ, một phần xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc

11/5/2020 (8h00-10h00): Một phần thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc

11/5/2020 (10h30-12h00): Một phần thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc

12/5/2020 (8h00-10h00): Một phần thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm; Một phần thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp; Một phần thôn Thắng Hòa, thôn Ung Chiếm, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc

13/5/2020 (8h00-10h00): Một phần thôn 3, xã Hàm Đức; Một phần thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc

14/5/2020 (7h00-16h00): Thôn Đại Thiện 1, thôn Xuân Điền, một phần thôn Đại Lộc, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc

14/5/2020 (8h00-10h00): Một phần thôn 3, xã Hồng Sơn; Một phần thôn 4, xã Hàm Đức; Một phần thôn 6, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc.