Điện lực Phan Thiết

18/5/2020 (7h00-17h00): Xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam

19/5/2020 (8h00-17h00): Xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam

20/5/2020 (7h00-17h00): Xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Tuy Phong

16/5/2020 (8h00-10h00): Thôn Nha Mé xã Phong Phú, huyện Tuy Phong

19/5/2020 (7h30-12h00): Xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong

19/5/2020 (8h00-12h00): Khu vực Rừng Đạo xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong

19/5/2020 (8h00-10h00): Một phần thôn 2 xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình

20/5/2020 (8h00-10h00): Xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong

20/5/2020 (8h00-10h00): Trạm KDC ngã ba QL1A

21/5/2020 (7h30-11h00): Thôn Nha Mé xã Phong Phú, huyện Tuy Phong

21/5/2020 (8h00-12h00): Khu vực Đại Hòa, xóm 1 xã Phước Thể, huyện Tuy Phong

21/5/2020 (8h00-10h00): Một phần thôn Hòa Bình xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình

21/5/2020 (13h30-17h00): Khu vực nuôi tôm xã Phước Thể, huyện Tuy Phong

22/5/2020 (8h00-12h00): Thôn Vĩnh Hải, Nông trường Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong

22/5/2020 (8h00-11h00): Thôn Thái Bình xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình

Điện lực Đức Linh

16/5/2020 (8h00-14h00): TT Võ Xu, xã Mê Pu, Sùng Nhơn, Đa Kai huyện Đức Linh; Xã Đức Phú, Nghị Đức, Đức Tân, Măng Tố, Bắc Ruộng, Huy Khiêm, huyện Tánh Linh

16/5/2020 (8h00-14h00): TT Võ Xu, xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh; Xã Gia An, TT Lạc Tánh, xã Gia Huynh, Suối Kiết, huyện Tánh Linh

18/5/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Gia An; KP Lạc Hưng 1, KP Lạc Hưng 2, KP Lạc Hóa 1, KP Lạc Thuận thuộc TT Lạc Tánh, huyện Tánh Linh

Điện lực Hàm Tân

16/5/2020 (8h00-12h00): Đường Nguyễn Trường Tộ, đường Nguyễn Huệ, đường Hoàng Diệu, phường Tân An, thị xã La Gi

16/5/2020 (8h00-15h00): Đường QL 1A (Từ ngã tư Sông Phan đến thôn An Vinh), xã Sông Phan, huyện Hàm Tân

18/5/2020 (9h00-12h00): Đường Nguyễn Thông, xã Tân Bình, thị xã La Gi

19/5/2020 (8h00-12h00): Một phần thôn Thanh Linh, xã Tân Phước, thị xã La Gi 

20/5/2020 (8h00-11h30): Một phần thôn 3, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân

20/5/2020 (13h30-16h00): Một phần thôn Suối Tứ, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân

21/5/2020 (8h00-11h30): Khu vực Láng Đá, xã Tân Bình, thị xã La Gi

21/5/2020 (13h30-16h00): Một phần đường Nguyễn Trãi, phường Bình Tân, thị xã La Gi

Điện lực Hàm Thuận Bắc

16/5/2020 (7h30-15h00): Một phần thôn Tầm Hưng thị trấn Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc

16/5/2020 (7h30-15h00): Thôn Thắng Thuận, thôn Kim Bình, một phần thôn Thắng Hiệp xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc

18/5/2020 (8h00-10h00): Một phần KP Phú Thịnh thị trấn Phú Long (khách hàng trạm biến áp Phú Long 3B), Hàm Thuận Bắc

18/5/2020 (8h00-10h00): Một phần KP Phú Thành thị trấn Phú Long, một phần thôn Kim Ngọc xã Hàm Thắng (khách hàng trạm biến áp Phú Long 3B), Hàm Thuận Bắc

19/5/2020 (8h00-10h00): Một phần thôn Liêm Thái xã Hồng Liêm (khách hàng trạm biến áp CDC thôn Liêm Thái), Hàm Thuận Bắc

19/5/2020 (8h00-10h00): Một phần thôn 7 xã Hàm Đức (khách hàng trạm biến áp Hàm Đức 7B), Hàm Thuận Bắc

20/5/2020 (8h00-10h00): Một phần thôn 2 xã Hàm Đức (khách hàng trạm biến áp Tazon 3), Hàm Thuận Bắc

20/5/2020 (8h00-10h00): Một phần thôn 2 xã Hàm Đức (khách hàng trạm biến áp Hàm Đức 1A), Hàm Thuận Bắc

21/5/2020 (8h00-10h00): KP Phú Xuân, một phần KP Phú Mỹ thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc

22/5/2020 (7h30-17h00): Thôn Đại Thiện 1, thôn Xuân Điền, một phần thôn Đại Lộc xã Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc

22/5/2020 (8h00-10h00): Một phần KP Phú Hòa thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc