Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

20/3/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam

21/3/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam

21/3/2023

8:00 - 17:00

Trục đường Xoài Khòm, KDC Tiến Thành - Tiến Lợi, trục đường Âu Cơ, Lạc Long Quân đến trường THCS Tiến Thành, khu du lịch Novaworld thuộc xã Tiến Thành, TP Phan Thiết

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

20/3/2023

8:00 - 11:30

Một phần KP Minh Tân 4, thị trấn Phan Rí Cửa

20/3/2023

8:00 - 12:00

Một phần thôn Hồng Hải, xã Hòa Thắng

20/3/2023

8:00 - 16:00

Dọc Đồi Dương, xã Bình Thạnh

20/3/2023

13:30 - 17:00

Một phần KP Minh Tân 4, thị trấn Phan Rí Cửa

21/3/2023

8:00 - 8:45

Thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh

21/3/2023

9:00 - 9:45

Thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh

21/3/2023

10:00 - 10:45

Thôn Tân Điền, Phú Điền, xã Phan Điền

21/3/2023

11:00 - 12:00

Thôn Hải Thủy, xã Bình An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Linh

20/3/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Gia An; TT Lạc Tánh, huyện Tánh Linh

21/3/2023

8:00 - 11:00

Một phần thôn 4 xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh

21/3/2023

13:00 - 15:00

Một phần thôn 1, 4 xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

21/3/2023

8:00 - 11:30

KP 7 thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân

21/3/2023

8:00 - 12:00

Thôn Đông Thuận, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân