Điện lực Phan Thiết

25/5/2020 (6h00-14h00): Xã Tân Thành, xã Thuận Quí, huyện Hàm Thuận Nam

25/5/2020 (8h00-17h00): Phường Mũi Né, TP. Phan Thiết

26/5/2020 (7h00-8h00): Xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam

26/5/2020 (7h00-8h00; 8h00-9h00; 11h00-12h00; 13h00-14h00; 14h00-15h00; 15h00-16h00): Thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam

26/5/2020 (8h00-9h00): Xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam

27/5/2020 (6h00-16h00): Phường Hàm Tiến, TP. Phan Thiết

27/5/2020 (7h00-8h00; 9h00-10h00; 10h00-11h00): Thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Tuy Phong

23/5/2020 (8h00-12h00): Xã Phan Rí Thành, xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình

23/5/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Hòa Minh, Một phần đường Thống Nhất TT Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

24/5/2020 (8h00-12h00): Xã Chí Công, xã Phú Lạc, xã Phong Phú, xã Phan Dũng, xã Phước Thể, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong

25/5/2020 (8h00-14h00): Thôn Vĩnh Tiến, Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong

25/5/2020 (8h00-11h00): Thôn Bình Nghĩa, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình

26/5/2020 (8h00-11h00; 14h00-17h00): Thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình

26/5/2020 (8h00-12h00): Xã Phong Phú, xã Phan Dũng, Huyện Tuy Phong

27/5/2020 (8h00-11h00): Thôn Tú Sơn, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình

28/5/2020 (7h30-11h00): Khu dân cư mới xã Phước Thể, huyện Tuy Phong

28/5/2020 (8h00-11h00): Thôn An Hòa, xã Bình An, huyện Bắc Bình

29/5/2020 (8h00-16h00): KP 5 và 6 TT Liên Hương, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong

29/5/2020 (8h00-11h00): Thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình

Điện lực Hàm Tân

25/5/2020 (8h00-12h00): Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, xã Tân Phước, thị xã La Gi

27/5/2020 (8h00-10h30): Đường QL 55 (từ cầu Suối Dứa đến dốc Thanh Linh), xã Tân Phước, thị xã La Gi

27/5/2020 (10h30-12h00): Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, xã Tân Phước, thị xã La Gi

27/5/2020 (14h00-16h00): Một phần thôn Cam Bình, xã Tân Phước, thị xã La Gi

28/5/2020 (8h00-12h00): Một phần thôn Bàu Giêng, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân

29/5/2020 (8h00-11h30): Một phần thôn Bàu Giêng, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân

29/5/2020 (13h30-16h00): Một phần thôn Suối Tứ, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân

Điện lực Hàm Thuận Bắc

25/5/2020 (6h00-7h00): Thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn 7 xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc

25/5/2020 (8h00-12h00): Xã Hồng Liêm. Thôn 2, thôn 3, thôn Suối Đá, xã Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc