Điện lực Phan Thiết

2/6/2020 (5h30-6h30; 7h00-17h00): Xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam

3/6/2020 (7h00-12h00; 9h00-10h00): Xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Tuy Phong

2/6/2020 (8h00-10h00): Thôn Klip, xã Phan Sơn

3/6/2020 (8h00-17h00): Thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân

3/6/2020 (8h00-17h00): Dọc Đồi Dương, xã Bình Thạnh

3/6/2020 (8h00-10h00): Thôn 2, xã Sông Lũy

3/6/2020 (14h00-16h00): Thôn Hòa Bình, xã Sông Lũy

4/6/2020 (8h00-17h00): Thị trấn Liên Hương

4/6/2020 (8h00-10h00; 14h00-16h00): Một phần khu phố Lương Trung, TT Lương Sơn

5/6/2020 (8h00-17h00): Xã Vĩnh Hảo; Thôn Vĩnh Tiến, Vĩnh Phúc xã Vĩnh Tân

5/6/2020 (8h00-10h00): Thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh

5/6/2020 (8h00-10h30): Nhánh 472LS.2F.Ngô Mẫn, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình

Điện lực Đức Linh

4/6/2020 (8h00-11h00): Thôn 2 xã Gia An

Điện lực Hàm Tân

1/6/2020 (9h00-11h30): Đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân An, thị xã La Gi

1/6/2020 (13h30-16h00): Một phần khu phố 2, phường Tân An, thị xã La Gi

2/6/2020 (8h00-15h00): Thôn An Vinh, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân

2/6/2020 (8h00-11h30): Khu vực Láng Đá, xã Tân Bình, thị xã La Gi

2/6/2020 (13h30-16h00): Khu vực UBND xã Tân Bình, thị xã La Gi

3/6/2020 (8h00-11h30; 13h30-16h00): Đường Nguyễn Thông, xã Tân Bình, thị xã La Gi

3/6/2020 (9h00-11h00): Toàn bộ khu vực xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân

4/6/2020 (8h00-12h00): Một phần khu vực thôn 4, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân

5/6/2020 (8h00-11h30; 13h30-16h00): Khu vực Láng Đá, xã Tân Bình, thị xã La Gi

5/6/2020 (8h00-12h00): Một phần thôn Bàu Giêng, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân