Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

18/3/2023

7:00 - 17:30

Toàn bộ xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

17/3/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp An Thới, ấp An Phước, xã Bình An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

17/3/2023

7:30 - 17:00

Kênh 8 và ấp Thạnh An 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

17/3/2023

7:30 - 15:00

Một phần kinh Mới, xã Sơn Bình (khu vực đê quốc phòng)

18/3/2023

7:30 - 11:00

Một phần ấp Hòn Quéo, ấp Hòn Me, ấp Hòn Đất, ấp Vạn Thanh thuộc xã Thổ Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

17/3/2023

7:30 - 17:00

Xã Hàm Ninh; xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc

17/3/2023

8:00 - 12:00

Xã Dương Tơ, TP Phú Quốc

  

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

17/3/2023

8:00 - 12:00

Một phần kinh Hội Đồng Thơm, xã Hòa Lợi

17/3/2023

13:00 - 16:00

Một phần kinh Hội Đồng Thơm, xã Hòa Lợi

18/3/2023

7:30 - 17:00

Một phần khu nội ô Thị trấn, Trung tâm y tế huyện Giồng Riềng, KP 6, một phần KP 7, một phần KP 8. Riêng một phần khu nội ô Thị trấn, một phần KP 7, một phần KP 8, xã Thạnh Bình, xã Thạnh Hòa, một phần xã Bàn Thạch - sáng và chiều mất điện 20 phút để thao tác chuyển nguồn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

18/3/2023

8:00 - 10:00

Một phần thị trấn Gò Quao, khu vực ấp Phước Hưng 1