Điện lực Phan Thiết

10/6/2020 (7h00-17h00): Xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam

12/6/2020 (7h00-17h00): Xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Tuy Phong

6/6/2020 (8h00-12h00): Xã Hòa Thắng, xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình

6/6/2020 (13h30-15h00): Một phần xã Phan Thanh, xã Bình An, huyện Bắc Bình

6/6/2020 (13h30-15h00): KV Lương Nam, Lương Đông, Bắc Sơn của TT Lương Sơn, huyện Bắc Bình

8/6/2020 (8h00-12h00): Xã Vĩnh Hảo, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong

8/6/2020 (8h00-17h00): Thôn Hồng Thắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình

8/6/2020 (14h00-17h00): Khu dân cư Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong

9/6/2020 (8h00-17h00): Xóm 7, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong

9/6/2020 (8h00-15h00): Một phần thôn Hải Thủy, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình

10/6/2020 (7h30-12h00): Một phần xã Bình An, huyện Bắc Bình

10/6/2020 (8h00-17h00): Xã Phước Thể, huyện Tuy Phong

10/6/2020 (8h00-11h00): Một phần KP Lương Hòa, TT Lương Sơn, huyện Bắc Bình

11/6/2020 (8h00-17h00): Thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình

11/6/2020 (8h00-11h00): Một phần KP Lương Bình, TT Lương Sơn, huyện Bắc Bình

12/6/2020 (8h00-17h00): TT Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

12/6/2020 (8h00-17h00): Một phần KP Bắc Sơn, TT Lương Sơn, huyện Bắc Bình

Điện lực Hàm Tân

6/6/2020 (8h00-12h00): Đường Nguyễn Trường Tộ (từ Trung đoàn 812 đến ngã 4 đường Nguyễn Công Trứ), phường Tân An, thị xã La Gi

6/6/2020 (8h00-15h00): Thôn An Vinh, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân

8/6/2020 (9h00-11h30): Đường Nguyễn Du, xã Tân Phước, thị xã La Gi

8/6/2020 (13h30-16h00): Một phần thôn Cam Bình, xã Tân Phước, thị xã La Gi

9/6/2020 (8h00-12h00): Một phần thôn 3, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân

10/6/2020 (8h00-12h00): Một phần thôn 3, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân

11/6/2020 (8h00-12h00): Khu vực nhà thờ Tin Mừng, xã Tân Phước, thị xã La Gi

12/6/2020 (8h00-12h00): Đường Nguyễn Thông, xã Tân Bình, thị xã La Gi

Điện lực Hàm Thuận Bắc

6/6/2020 (8h00-10h00): Một phần thôn Suối Đá, xã Hồng Sơn (khách hàng trạm biến áp Suối Đá 2C), Hàm Thuận Bắc

9/6/2020 (8h00-10h00): Một phần thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm (khách hàng trạm biến áp QL 1A), Hàm Thuận Bắc

9/6/2020 (10h30-12h00): Một phần thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm (khách hàng trạm biến áp QL 1B), Hàm Thuận Bắc

10/6/2020 (8h00-10h00): Một phần khu phố Phú Xuân, thị trấn Phú Long (khách hàng trạm biến áp Phú Long 3B), Hàm Thuận Bắc

11/6/2020 (8h00-10h00): Một phần thôn Thắng Hòa, xã Hàm Thắng (khách hàng trạm biến áp Hàm Thắng 3C), Hàm Thuận Bắc

12/6/2020 (8h00-10h00): Một phần thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp (khách hàng trạm biến áp Suối Dầu 3), Hàm Thuận Bắc