Điện lực Biên Hòa

25/4/2020 (8h30-11h30): Trạm Bơm tăng áp Phúc Hải

25/4/2020 (13h30-16h00): Bệnh viện Tâm Thần

26/4/2020 (7h45-9h30): Hiteco

26/4/2020 (8h30-11h30): Công ty TNHH Great Kingdom; Một phần Công ty TNHH Pouchen VN

26/4/2020 (9h45-11h30): Xí nghiệp Đất Đèn, CTCP Đầu tư xây dựng số 5

26/4/2020 (13h15-16h15): Bệnh viện ITO Sài Gòn - Đồng Nai

26/4/2020 (13h30-16h30): Xí nghiệp Cao su kỹ thuật Tam Hiệp; Công ty TNHH Great Kingdom

27/4/2020 (7h45-9h30): Một phần phường Bửu Hòa

27/4/2020 (9h45-11h30): Một phần KP An Hòa, phường Hóa An

27/4/2020 (13h30-15h15): Một phần KP 2, phường Thống Nhất

28/4/2020 (7h45-9h30): CX Trạm Đồng Nai, phường An Bình

28/4/2020 (9h45-11h30): Một phần KP 2, phường Tam Hòa

29/4/2020 (7h45-9h30): Một phần KP 2, phường An Bình

29/4/2020 (7h45-11h00): Cơ sở giam giữ Công an Biên Hòa và TTHL PCCC

29/4/2020 (9h45-11h30): Một phần KP 2, 3, 4, 12, phường An Bình

Điện lực Thống Nhất

25/4/2020 (7h45-17h00): Ấp Bạch Lâm 1, Bạch Lâm 2, xã Gia Tân 2. Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3

26/4/2020 (8h00-16h00): Ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1

26/4/2020 (8h45-12h15): Ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Lộc

26/4/2020 (14h15-16h45): Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm

27/4/2020 (8h15-12h15): Ấp Dốc Mơ 1, Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1

27/4/2020 (12h45-17h30): Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm

29/4/2020 (7h45-12h15): Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện

Điện lực Trị An

26/4/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp 2, xã Trị An. Một phần ấp Thái An, xã Tân An

27/4/2020 (8h30-10h00): TBA Sồi Trắng, ấp 3, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

27/4/2020 (10h30-12h00): CTCP Vương Hải, ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

27/4/2020 (13h00-14h30): DNTN Châu Pha, ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

27/4/2020 (15h00-16h00): TBA Lò Gạch Thạnh Phú, ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

28/4/2020 (7h00-8h00; 16h00-17h00): Một phần ấp 1, xã Hiếu Liêm. Ấp 1, một phần ấp 2, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu

28/4/2020 (7h00-17h00): Xã Mã Đà (trừ ấp 1 và một phần ấp 2), xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

Điện lực Long Khánh

26/4/2020 (5h30-5h30; 17h00-17h05): Phường Bàu Sen, phường Xuân Lập, TP. Long Khánh

Điện lực Xuân Lộc

25/4/2020 (8h00-12h00): Trạm khách hàng Cáp treo Chứa Chan và Cáp treo Chứa Chan 1 - xã Xuân Trường (khu du lịch cáp treo Núi Chứa Chan)

25/4/2020 (8h30-11h00): Một phần khu 1, thị trấn Gia Ray

25/4/2020 (13h00-17h00): Các trạm khách hàng XX Ánh Sáng, Quang Phúc 1, Công ty Anh Tuệ 1, Công ty Minh Huy - xã Xuân Trường.

26/4/2020 (6h45-17h30): Một phần các ấp Tân Tiến, Việt Kiều, Tam Hiệp - xã Xuân Hiệp. Các trạm khách hàng Lucky Star, TT Huấn luyện Quân sự, Cơ sở Thanh Thuý, Cơ sở Thanh Thuý 2, Công ty Gia Bảo Phương, Trường TH Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Văn Sống, Công ty Mai Phúc 1, Công ty Phú An, Công ty Đặng Huỳnh Gia, Nguyễn Tâm Anh Khôi, Trường TH Chu Văn An.

26/4/2020 (6h45-17h30): Một phần ấp Việt Kiều, Suối Cát 1, Suối Cát 2 - xã Suối Cát. Các trạm khách hàng CS nước đá Hùng, Nước đá Thảo Nguyên, UBND xã Suối Cát, DNTN Ngàn Tỷ, Hoàng Thịnh Lê, Phương Văn Thanh. Xã Xuân Phú. Các ấp Bằng Lăng - xã Xuân Tâm. Các ấp 1, 2, 3, 4, 5 - xã Xuân Tây. Các ấp Láng Me, Cọ Dầu, Thoại Hương - xã Xuân Đông

26/4/2020 (6h45-17h30): Toàn bộ KCN Xuân Lộc. Một phần các khu 4, 5, 6, 8 - thị trấn Gia Ray. Một phần ấp 6 - xã Xuân Tâm. Các trạm khách hàng Cơ sở Minh Khang, Nguyễn Văn Dũng, Công ty Hồng Nga Sài Gòn, Karaoke Nice, Công ty Vĩnh Cảnh - thị trấn Gia Ray.

27/4/2020 (8h00-8h30): Trạm khách hàng Công ty Hà Phương 3 - xã Xuân Hưng. 

27/4/2020 (9h00-9h30): Một phần các ấp 2A, 3 - xã Xuân Hưng.

27/4/2020 (10h00-11h30): Trạm khách hàng Trường THPT Xuân Hưng - xã Xuân Hưng.

27/4/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp 7 - xã Xuân Bắc (mỗi khu vực mất điện 2 giờ 30 phút).

27/4/2020 (13h00-13h30): Trạm khách hàng chùa Thiền Lâm - xã Xuân Hưng. 

27/4/2020 (14h10-14h40): Các trạm khách hàng Cơ sở Phan Thành Tâm, Cơ sở Phan Thành Tâm 2 - xã Xuân Hòa 

27/4/2020 (15h10-15h40): Trạm khách hàng Khổ Qua Rừng Xuân Hòa - xã Xuân Hòa.

28/4/2020 (6h30-14h00): Xã Suối Cao và một phần xã Xuân Trường (khu vực từ ngã ba trại giam Z30A đi về hướng Suối Cao).

28/4/2020 (6h30-17h00): Một phần ấp Chà Rang - xã Suối Cao. Các trạm khách hàng Công ty An Lộc Phát, Trang trại Đỗ Minh Tuấn, Công ty Hải Thủy 1, Công ty Long Châu Minh, Công ty Bảo Long, Công ty Lê Gia Phát, CS Cai Nghiện Đồng Nai - xã Suối Cao.

28/4/2020 (8h10-8h40): Trạm khách hàng Trung Đoàn 429 - xã Xuân Tâm.

28/4/2020 (9h10-9h40): Trạm khách hàng Cơ sở Quế Văn Điền - xã Xuân Tâm. 

28/4/2020 (10h10-10h40): Trạm khách hàng Nhà nghỉ Đại Thống - xã Xuân Tâm.

28/4/2020 (13h00-13h30): Trạm khách hàng Công ty Út Phúc - xã Xuân Tâm. 

28/4/2020 (14h10-14h40): Trạm khách hàng Thủy Nông Xuân Tâm - xã Xuân Tâm. 

28/4/2020 (15h10-15h40): Trạm khách hàng Công ty Gia Bảo - xã Xuân Tâm

Điện lực Định Quán

27/4/2020 (8h00-16h00): Ấp 4, xã Phú An, huyện Tân Phú

27/4/2020 (8h15-9h45): Ấp Đồn Điền 1, xã Túc Trưng, huyện Định Quán

27/4/2020 (8h15-16h00): Ấp Phú Thạch, xã Phú Trung, huyện Tân Phú

27/4/2020 (8h15-9h45; 10h30-12h00; 13h15-14h45): Ấp Cây Xăng, xã Phú Túc, huyện Định Quán

27/4/2020 (15h00-16h30): Ấp Suối Rút, xã Phú Túc, huyện Định Quán

28/4/2020 (8h00-11h15): Ấp 8, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú

28/4/2020 (8h00-17h00): Ấp 7, xã Phú Tân, huyện Định Quán

28/4/2020 (11h00-13h00): Ấp 5, 7, 8, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú

28/4/2020 (14h00-16h30): Ấp 5, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú

29/4/2020 (8h00-16h00): Ấp 1, 2, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

Điện lực Long Thành

25/4/2020 (7h00-17h00): Một phần KP Thiên Bình, phường Tam Phước, TP. Biên Hòa

26/4/2020 (7h00-13h00): Một phần ấp 8, xã Bình Sơn. Cụm CN Bình Sơn, huyện Long Thành

26/4/2020 (8h30-10h30): Một phần ấp Thanh Bình, xã Lộc An, huyện Long Thành.

28/4/2020 (6h00-17h00): Một phần ấp 6, 7, 8 và ấp Suối Cả, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành

Điện lực Nhơn Trạch

25/4/2020 (9h00-17h26): Công ty Ý Mỹ

25/4/2020 (12h00-12h30): Một phần khu phố Mỹ Khoan, thị trấn Hiệp Phước.

26/4/2020 (6h00-18h00): Một phần ấp - Bến Cam

26/4/2020 (6h00-18h00): Một phần khu phố Mỹ Khoan, TT Hiệp Phước. Xã Phước Thiền (trừ một phần ấp Chợ). Một phần ấp Phú Mỹ 2, xã Phú Hội.

Điện lực Cẩm Mỹ

27/4/2020 (7h30-17h00): Ấp Lò Than, xã Bảo Bình (Trạm Lò Than 8, 8A, 9).

27/4/2020 (8h00-11h30): Ấp 5, xã Sông Nhạn (Trạm Sông Nhạn 8).

27/4/2020 (13h30-16h30): Ấp 6, xã Sông Nhạn (Trạm Sông Nhạn 12).

28/4/2020 (7h30-11h30): Ấp Lò Than, xã Bảo Bình (Trạm Lò Than 7).

28/4/2020 (8h30-11h30): Ấp Suối Đục, xã Sông Nhạn (Trạm Sông Nhạn 14).

28/4/2020 (13h30-16h30): Ấp Suối Đục, xã Sông Nhạn (Trạm Sông Nhạn 18).

28/4/2020 (13h30-17h00): Ấp Lò Than, xã Bảo Bình.

29/4/2020 (8h00-11h30): Ấp Suối Cả, xã Long Giao (Trạm Ấp Đồi A).

29/4/2020 (13h30-16h00): Ấp 8, xã Thừa Đức (Trạm Thừa Đức 8A, 12, 12A).

Điện lực Trảng Bom

26/4/2020 (8h00-9h00): Một phần ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến. Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh. Một phần KCN Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom

27/4/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

27/4/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom

28/4/2020 (8h00-14h30): Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

29/4/2020 (8h30-16h00): Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

29/4/2020 (8h30-11h00; 11h30-14h00): Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

29/4/2020 (9h00-9h30): Công ty Thép An Khánh; Một phần KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu; Một phần ấp Ngũ Phúc, Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom 

29/4/2020 (14h00-15h00): Một phần ấp Lộ Đức, Đông Hải, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

29/4/2020 (21h00-21h30; 21h30-22h00; 22h00-22h30): Một phần KCN Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom

29/4/2020 (22h00-22h30): Một phần KCN Sông Mây và ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn; Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

29/4/2020 (22h30-23h00): Một phần ấp Ngũ Phúc, KCN Hố Nai, ấp Thanh Hóa, ấp Thái Hòa, ấp Ngũ Phúc, ấp Sài Quất, xã Hố Nai 3; Một phần ấp An Chu, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn; Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

29/4/2020 (23h00-23h30): Một phần KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu; Một phần KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

26/4/2020 (7h30-8h00; 18h00-18h30): Một phần đường 2A, 12A, 13A, 19A KCN Biên Hòa 2; KP 4, 5, 6 phường Long Bình

26/4/2020 (7h30-18h30): Một phần đường 2A KCN Biên Hòa 2

26/4/2020 (8h00-11h00): Công ty TNHH Thanh Môn; Công ty TNHH Hố Nai; Công ty TNHH Hoàng Bảo Lâm

27/4/2020 (8h00-8h30; 13h30-14h00): Một phần KP 4, 8, 9, 10 phường Tân Hòa; ấp Ngũ Phúc Hố Nai 3. Một phần phụ tải của Điện Lực Trảng Bom

27/4/2020 (8h30-10h00): Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn - CN CTCP Anh Vinh

27/4/2020 (8h30-17h00): Một phần KP 4 phường Trảng Dài

27/4/2020 (10h30-12h00): Công ty TNHH Thương mại sản xuất PANEL PAFC

27/4/2020 (13h30-15h00): CTCP An Bình

28/4/2020 (8h30-10h00; 10h30-12h00): Công ty TNHH Du lịch Xây dựng Cơ khí Bình Hưng Phát

28/4/2020 (13h30-15h00): Trường THCS Lê Quang Định

28/4/2020 (22h00-5h00): Công ty TNHH TM DV Quốc tế BIG C Đồng Nai 

29/4/2020 (8h30-10h00): DNTN Quốc Bình

29/4/2020 (8h30-16h30): Một phần KP 2, 3 phường Trảng Dài

29/4/2020 (10h30-12h00): Công ty TNHH MTV Biên Hòa SCM