Điện lực Cẩm Mỹ

6/5/2020 (7h30-12h00): Ấp 9 xã Nhân Nghĩa (Trạm Nhân Nghĩa 17, 18).

6/5/2020 (12h30-16h30): Ấp 9 xã Nhân Nghĩa (Trạm Nhân Nghĩa 7).

7/5/2020 (7h30-15h30): Ấp Tân Bình, xã Bảo Bình; Ấp Đồi 57, xã Long Giao; Ấp Suối Sóc, xã Xuân Mỹ (Trạm Tân Bình 8, 9)

Điện lực Thống Nhất

2/5/2020 (8h45-11h45; 12h45-16h45): Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm

3/5/2020 (7h45-12h15): Ấp 6 xã Lộ 25

3/5/2020 (13h15-16h45): Ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm

7/5/2020 (5h15-5h30): Ấp 1, 2, 3, 6 xã Lộ 25

7/5/2020 (7h45-9h15): Ấp Võ Dõng 2, xã Gia Kiệm

7/5/2020 (7h45-9h45): Ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung

7/5/2020 (9h15-11h15; 9h45-12h15): Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm

7/5/2020 (12h45-14h45): Ấp Tây Nam, xã Gia Kiệm

8/5/2020 (5h15-5h30): Ấp 1, 2, 3, 6 xã Lộ 25

8/5/2020 (7h45-9h45): Ấp Hưng Hiệp, Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc

8/5/2020 (8h15-11h45): Ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3

8/5/2020 (13h15-16h45): Ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc

Điện lực Trị An

4/5/2020 (8h30-10h00): DNTN Tín Thành Tân An - Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

4/5/2020 (10h30-12h00): Cty TNHH TM DV XNK X-Q, ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

4/5/2020 (13h00-14h30): Trụ sở UBND xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

4/5/2020 (15h00-16h30): Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Vĩnh Cửu; Trạm Bơm Thành Đức, ấp Bình Lục, xã Tân Bình

6/5/2020 (8h00-12h00): Một phần KP6 TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (trạm Bàu Me 1)

Điện lực Xuân Lộc

2/5/2020 (8h00-17h30): Một phần các ấp Việt kiều, Suối Cát 1, Suối Cát 2 - xã Suối Cát; Trạm khách hàng Cơ sở Mai Thị Hà, Bệnh viện Xuân Lộc, Cơ sở xay xát Xuân Hồng, Cơ sở xay xát Anh Thư, Trâm Anh Khoa - xã Suối Cát; Một phần xã Xuân Thọ, Xuân Bắc (khu vực từ ngã tư Xuân Thọ đến ngã ba Chế Biến và đi về hướng Nông trường Thọ Vực)

3/5/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ; Trạm khách hàng Công ty Kim Nhã, Công ty BuHung, Cơ sở Việt Nhật, Công ty BuHung 1

4/5/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Thọ Tân, xã Xuân Thọ; Trạm khách hàng Trại chăn nuôi Thọ Tân, Cơ sở Hiệp Lan.

4/5/2020 (8h10-8h40): Trạm khách hàng Vũ Văn Phong 1, xã Bảo Hòa.

4/5/2020 (9h10-9h40): Một phần ấp Hòa Bình, Chiến Thắng, xã Bảo Hòa.

4/5/2020 (10h10-10h40): Trạm khách hàng Ngân hàng NN Xuân Định, xã Xuân Định

4/5/2020 (13h00-13h30): Trạm khách hàng HTX-DV-TM Xuân Định, xã Xuân Định

4/5/2020 (15h10-15h40): Trạm khách hàng Cơ sở Dầu Điều Hiệp Hưng, xã Xuân Định.

6/5/2020 (8h00-9h30): Trạm khách hàng Công ty Lộc Việt Cường, xã Suối Cát.

6/5/2020 (10h00-11h30): Trạm khách hàng Cơ sở Việt Hàn, xã Xuân Thọ.

6/5/2020 (8h30-10h30): Một phần ấp Thọ Phước, Thọ Chánh, Thọ Lộc, xã Xuân Thọ.

6/5/2020 (13h00-13h30): Trạm khách hàng Cơ sở Nguyễn Đình Thanh, xã Xuân Định. 

6/5/2020 (14h10-14h40): Trạm khách hàng Xưởng Cưa Bảo Hòa, xã Bảo Hòa. 

6/5/2020 (15h10-15h40): Trạm khách hàng Nguyễn Thị Kim Nguyệt, xã Xuân Định.

7/5/2020 (7h30-9h40; 15h30-17h30): Một phần ấp 3B, xã Xuân Bắc. 

7/5/2020 (9h50-12h00): Một phần ấp 2A, xã Xuân Bắc

7/5/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp 2A, ấp 3, xã Xuân Bắc

8/5/2020 (12h00-16h30): Một phần ấp 2B, xã Xuân Bắc; Trạm khách hàng Trại gà ấp 2B, Chu Thị Trinh, Trang trại Châu Văn Lượng;  

8/5/2020 (8h00-16h30): Trạm Trại heo Minh Quang

Điện lực Định Quán

4/5/2020 (8h00-10h00): Khu 12 TT. Tân Phú, huyện Tân Phú.

4/5/2020 (10h15-12h45): Khu 11, khu 12 TT. Tân Phú, huyện Tân Phú

4/5/2020 (13h30-17h15): Ấp Hòa Đồng, xã Ngọc Định, huyện Định Quán.

5/5/2020 (7h45-17h00; 8h00-17h15): Ấp 4 xã Phú Hòa, huyện Định Quán.

5/5/2020 (8h00-10h00): Ấp 1 xã Phú Tân; Ấp 3, xã Phú Lợi, huyện Định Quán.

5/5/2020 (10h15-12h45): Ấp 1, 2 xã Phú Tân; Ấp 3, xã Phú Lợi, huyện Định Quán.

5/5/2020 (13h30-16h30): Ấp 2, xã Phú Tân, huyện Định Quán

6/5/2020 (8h00-12h00): Ấp Phương Lâm 2, 3, xã Phú Lâm; Toàn xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú.

6/5/2020 (13h00-16h00): Ấp 1, 2, 3, 4, Ba Tầng, Suối Soon 2, xã Phú Vinh, huyện Định Quán.

6/5/2020 (13h15-14h45): Ấp Phương Mai 1, Thanh Thọ 2, Phương Lâm 1, 2, xã Phú Lâm; Ấp Thanh Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú.

6/5/2020 (15h00-16h30): Ấp Phú Thành xã Phú Bình; Ấp Phương Lâm 3 xã Phú Lâm, huyện Tân Phú.

7/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Hiệp Thuận, thị trấn Định Quán; Ấp 6, xã Phú Ngọc; Ấp 9, xã Gia Canh, huyện Định Quán.

8/5/2020 (8h00-12h00): Ấp 4 xã Phú Hòa, huyện Định Quán.

8/5/2020 (8h15-9h45): Ấp 7 xã Phú Lập, huyện Tân Phú.

8/5/2020 (8h45-15h30): Ấp 2, 4 xã Phú Hòa, Định Quán; Ấp 5 xã Phú Điền, huyện Tân Phú.

8/5/2020 (10h30-12h00): Ấp 7 xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú.

8/5/2020 (13h15-14h45): Ấp 94, xã Túc Trưng, Định Quán; Ấp 3 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú.

8/5/2020 (15h00-16h30): Ấp 1, 2 xã Suối Nho, Định Quán; Ấp 3 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú.

Điện lực Long Thành

3/5/2020 (8h00-12h00): Phụ tải trên đường số 4, số 7 KCN An Phước, huyện Long Thành

5/5/2020 (8h00-12h00): Một phần khu Long Khánh 1, phường Tam Phước, TP. Biên Hòa

5/5/2020 (9h30-11h30): Một phần khu Tân Cang, phường Phước Tân, TP. Biên Hòa

5/5/2020 (13h00-16h30; 14h00-16h00): Một phần KP Vườn Dừa, phường Phước Tân, TP. Biên Hòa

6/5/2020 (8h00-11h30): Một phần khu Phước Long, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành

6/5/2020 (9h00-11h00): Một phần khu Phước Hải, một phần khu Phước Thuận, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành.

6/5/2020 (13h00-16h30): Một phần khu Phước Hải, thị trấn Long Thành; Một phần khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành

7/5/2020 (8h30-10h00): Phụ tải trạm 560kVA Trung tâm Văn Hóa huyện Long Thành.

7/5/2020 (8h45-11h00): Một phần ấp 6, xã Phước Bình, huyện Long Thành

7/5/2020 (10h00-12h00): Phụ tải trạm 250kVA Công ty Hoàng Liêm tại trụ 98/08 Tuyến 481 Bưng Môn, huyện Long Thành.

7/5/2020 (13h00-15h00): Phụ tải trạm 180kVA Cơ khí Hữu Minh tại trụ 64/01 Tuyến 474 Thái Lạc, huyện Long Thành.

8/5/2020 (8h30-10h00): Phụ tải trạm 3x37,5kVA T1 Gạch Đắc Phước, huyện Long Thành

8/5/2020 (10h00-12h00): Phụ tải trạm 3FCO trạm 160kVA T3 Đông Hải tại trụ 52 nhánh Phù Sa, huyện Long Thành

8/5/2020 (13h00-16h00): Phụ tải trạm 3FCO trạm 1000kVA Thép Tiến Lên tại trụ 77A/01 tuyến 477 Phước Nguyên, huyện Long Thành

Điện lực Nhơn Trạch

3/5/2020 (5h30-6h00): Một phần ấp Xóm Hố, xã Phú Hội

3/5/2020 (6h00-17h00): Một phần khu phố Phước Kiểng, Phước Lai, TT Hiệp Phước; Nhà máy Nước NT; Phòng QLĐT huyện Nhơn Trạch

Điện lực Trảng Bom

3/5/2020 (9h00-9h30): Công ty Thép An Khánh, xã Sông Trầu; Một phần ấp Ngũ Phúc, Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

3/5/2020 (14h00-15h00): Một phần ấp Lộ Đức, Đông Hải, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

3/5/2020 (21h30-22h00; 22h00-22h30): Một phần KCN Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom.

3/5/2020 (22h00-22h30): Một phần KCN Sông Mây và ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn; Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

3/5/2020 (22h30-23h00): Một phần ấp Ngũ Phúc, KCN Hố Nai, ấp Thanh Hóa, ấp Thái Hòa, ấp Ngũ Phúc, ấp Sài Quất, xã Hố Nai 3; Một phần ấp An Chu, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn; Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

3/5/2020 (23h00-23h30): Một phần KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu; Một phần KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

4/5/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp Thái Hòa, Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3; Một phần ấp Thuận Trường, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

4/5/2020 (8h30-15h30): Một phần ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom.

5/5/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn; Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

5/5/2020 (8h30-16h00): Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

6/5/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Tân Hợp, Cây Điều, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

6/5/2020 (8h30-14h30): Một phần ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom

6/5/2020 (8h30-15h00): Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

7/5/2020 (8h00-13h00): Một phần ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa; Ấp Quảng Đà, Hòa Bình, xã Đông Hòa; Ấp Hưng Long, Hưng Bình, Hưng Phát, xã Hưng Thịnh; Ấp An Bình, Bàu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom

8/5/2020 (8h30-11h00): Một phần ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom.

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

2/5/2020 (8h00-16h30): Công ty TNHH Dịch vụ sản xuất thiết bị Aureole Việt Nam

2/5/2020 (8h00-14h00): Công ty TNHH Muto Việt Nam 

2/5/2020 (8h00-13h00): CTCP Lâm Nghiệp Miền Đông

2/5/2020 (14h00-16h00): Công ty TNHH Huy Phát Lộc

3/5/2020 (7h30-8h00; 18h00-18h30): Một phần đường 1A, 2A, 12A KCN Biên Hòa 2

3/5/2020 (8h00-12h00): CTCP Chế biến súc sản Long Bình

4/5/2020 (8h00-14h00): Một phần KP 9, KP 10 phường Tân Hòa. Một phần phụ tải Điện lực Trảng Bom

5/5/2020 (8h30-16h30): Một phần KP 1, KP 2 phường Long Bình

5/5/2020 (8h30-10h00): Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi Trường Đồng Nai

5/5/2020 (10h30-12h00): Công ty TNHH MTV Khang Khoa

5/5/2020 (13h30-15h00): CTCP Sản xuất và Thương mại Thép Nguyễn Minh

6/5/2020 (7h30-15h00): Một phần KP 3 phường Long Bình Tân.

6/5/2020 (10h30-12h00): Công ty TNHH MTV Sơn Hải Âu

6/5/2020 (13h30-14h30): Hộ Kinh doanh Ninh Quốc Toản

7/5/2020 (8h00-10h00; 8h00-16h00): Một phần KP Long Điềm, phường Long Bình Tân

7/5/2020 (8h30-16h30): Một phần KP 3 phường Long Bình

7/5/2020 (8h30-10h00): Công ty TNHH Lâm Huy Hoàng

7/5/2020 (10h30-12h00): Công ty TNHH Nghĩa Kỳ

7/5/2020 (13h30-15h00): CTCP Chế biến Súc Sản Long Bình

8/5/2020 (8h00-17h00): Công ty TNHH Pierre-Fabre Việt Nam