Điện lực Biên Hòa

10/5/2020 (8h30-11h30): Một phần phường Tân Tiến, phường Tân Mai

11/5/2020 (6h30-7h00; 6h45-7h15): Một phần phường Tam Hòa, phường Bình Đa

12/5/2020 (16h00-16h30; 16h30-17h00): Một phần phường Tam Hòa, phường Bình Đa

14/5/2020 (7h45-15h00): Một phần phường Bửu Hòa, phường Tân Vạn

Điện lực Cẩm Mỹ

9/5/2020 (7h30-16h30): Ấp 6, xã Xuân Tây

Điện lực Thống Nhất

13/5/2020 (7h45-11h15): Ấp Xuân Thiện, xã Xuân Thiện

14/5/2020 (7h45-10h15; 8h15-10h15): Ấp Hưng Thạnh, Hưng Nhơn - xã Hưng Lộc

14/5/2020 (10h15-12h15; 13h45-15h45): Ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc

15/5/2020 (8h15-11h45): Ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung

15/5/2020 (13h15-15h45): Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm

Điện lực Trị An

9/5/2020 (8h00-12h00): Một phần KP 8, TT. Vĩnh An; Một phần ấp Thái An, xã Tân An, Vĩnh Cửu

15/5/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp 2, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu

Điện lực Long Khánh

12/5/2020 (7h00-17h30): Đường Quang Trung, Nguyễn Văn Cừ khu phố 1, 2, 3, 4 phường Xuân Hòa, TP. Long Khánh

Điện lực Xuân Lộc

11/5/2020 (8h00-9h30): Trạm khách hàng Công ty Bò Sữa - xã Xuân Tâm

11/5/2020 (8h00-17h30): Một phần các ấp Tân Bình 1, Tân Bình 2, Đông Minh - xã Lang Minh

11/5/2020 (9h00-11h00): Một phần khu 8 TT. Gia Ray; Một phần ấp Tân Tiến, Việt Kiều xã Xuân Hiệp.

11/5/2020 (10h00-11h30): Trạm khách hàng CS hạt điều Thành Trí - xã Xuân Tâm

11/5/2020 (10h00-16h00): Một phần các ấp Tam Hiệp, Tân Tiến - xã Xuân Hiệp; Một phần khu 4 - thị trấn Gia Ray.

11/5/2020 (13h00-14h30): Trạm khách hàng Trang Trại Ông Vượng - xã Xuân Tâm.

11/5/2020 (15h00-16h45): Trạm khách hàng Nguyễn Thị Cúc 1 - xã Xuân Hưng.

12/5/2020 (7h30-17h30): Một phần ấp 4 - xã Xuân Hòa; Các trạm khách hàng Cơ sở Lương Văn Dũng, Công ty Lộc An 2, Cơ sở Gạch Trần Thị Thế - xã Xuân Hòa.

12/5/2020 (8h00-9h30): Trạm khách hàng Nước Đá Thuận Phát - thị trấn Gia Ray

12/5/2020 (8h30-17h30): Ấp Bằng Lăng - xã Xuân Tâm

12/5/2020 (10h00-11h30): Trạm khách hàng Cây Xăng 1795 - thị trấn Gia Ray.

12/5/2020 (13h00-14h30): Trạm khách hàng Nước đá Thu Dung 1 - xã Xuân Trường.

12/5/2020 (15h00-16h30): Trạm khách hàng Trại CN Nguyễn Văn Ngọc - xã Xuân Trường.

13/5/2020 (7h30-17h30): Khu vực các ấp Trảng Táo, Gia Ui, Suối Đục và một phần ấp 4 - xã Xuân Tâm; Các trạm khách hàng Lê Đình Miên, BTS Trảng Táo, Cơ sở Điểu Thanh Trí, Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh, Ga Trảng Táo.

13/5/2020 (8h00-9h30): Trạm khách hàng UBND xã Xuân Thành.

13/5/2020 (10h00-11h30): Trạm khách hàng Cơ sở Đức Thuận - xã Xuân Thành.

13/5/2020 (13h00-14h30): Trạm khách hàng Tân Hợp Thành 1 - xã Xuân Thành.

13/5/2020 (15h00-16h30): Trạm khách hàng Tân Hợp Thành 2 - xã Xuân Thành.

14/5/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Tân Hữu - xã Xuân Thành; Trạm khách hàng Công ty Nam Đô.

14/5/2020 (8h10-8h40): Trạm khách hàng Cơ sở Lưu Văn Lộc - xã Xuân Thọ.

14/5/2020 (8h30-9h30): Một phần các ấp 2, 2A, 3, 4, 5 - xã Xuân Hưng.

14/5/2020 (9h10-9h40): Trạm khách hàng Cơ sở Trần Thanh Tâm - xã Xuân Thọ.

14/5/2020 (10h10-10h40): Trạm khách hàng Trại Chăn nuôi Thọ Tân - xã Xuân Thọ.

14/5/2020 (13h00-13h30): Trạm khách hàng Công ty An Phú Xuân - xã Xuân Bắc.

14/5/2020 (14h10-14h40): Trạm khách hàng Công ty An Phương Tâm - xã Xuân Bắc.

14/5/2020 (15h10-15h40): Trạm khách hàng Trần Thị Quỳnh Anh - xã Xuân Bắc.

15/5/2020 (7h30-17h00): Một phần các ấp Hòa Bình, Chiến Thắng, Bưng Cần - xã Bảo; Trạm khách hàng Xưởng cưa Bảo Hòa, Nguyễn Hoàng Tỉnh, CS Lin Gia Trang - xã Bảo Hòa.

15/5/2020 (8h10-8h40): Trạm khách hàng Trại Chăn nuôi Thọ Hòa - xã Xuân Thọ.

15/5/2020 (9h20-9h50): Trạm khách hàng Nông trường Thọ Vực 2 - xã Xuân Bắc.

15/5/2020 (10h30-11h00): Trạm khách hàng Trại Chăn nuôi Toàn Khánh Thịnh - xã Xuân Bắc.

15/5/2020 (13h00-14h30): Trạm khách hàng Trường THCS Nguyễn Thái Bình - xã Xuân Bắc.

Điện lực Định Quán

11/5/2020 (8h00-9h45): Ấp Hiệp Tâm 1, 2 TT Định Quán, huyện Định Quán.

11/5/2020 (8h00-16h00): Ấp Phú Ngọc, xã Phú Trung, huyện Tân Phú.

11/5/2020 (8h00-17h30): Ấp Thanh Thọ 2, ấp Phương Mai 1, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú.

11/5/2020 (10h15-12h00): Ấp Hiệp Quyết, 114 - TT Định Quán, huyện Định Quán.

11/5/2020 (13h45-16h15): Ấp 5, xã Phú Vinh, huyện Định Quán.

12/5/2020 (8h00-10h00): Ấp 7, xã Gia Canh, huyện Định Quán.

12/5/2020 (8h00-9h15): Ấp 1, xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú

12/5/2020 (10h00-11h15): Ấp Phú Hợp B, xã Phú Bình, huyện Tân Phú

12/5/2020 (10h15-12h15): Ấp 7, xã Gia Canh, huyện Định Quán.

12/5/2020 (13h30-16h30): Ấp Hiệp Quyết, TT Định Quán, huyện Định Quán.

12/5/2020 (13h30-14h45): Ấp Phú Lâm 1, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú

13/5/2020 (8h00-10h00): Ấp 5, xã Phú Lập, huyện Tân Phú

13/5/2020 (10h30-12h30): Ấp 5, xã Núi Tượng, huyện Tân Phú

13/5/2020 (14h00-16h00): Ấp 4, 6A, xã Núi Tượng, huyện Tân Phú

14/5/2020 (8h00-10h00; 10h15-12h15): Ấp 5, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

14/5/2020 (14h00-16h30): Ấp 1, 2, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

15/5/2020 (8h00-10h00): Ấp 2, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

15/5/2020 (10h15-12h45; 14h00-16h30): Ấp 1, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

Điện lực Long Thành

10/5/2020 (7h30-15h00): Một phần khu Tân Cang, phường Phước Tân; Một phần phường Long Bình, TP. Biên Hòa.

10/5/2020 (8h30-11h00): Phụ tải trạm 400kVA Công ty SXTM Ngôi Sao, TP. Biên Hòa.

10/5/2020 (11h30-15h00): Phụ tải trạm 560kVA T1 Công ty Quế Lâm tại trụ 97/16/01 tuyến 477 Phước Nguyên, TP. Biên Hòa.

12/5/2020 (7h00-16h30): Một phần ấp 3, xã An Phước, huyện Long Thành

12/5/2020 (8h15-12h15): Một phần ấp 5, xã Phước Bình, huyện Long Thành

12/5/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp 4, xã Phước Bình, huyện Long Thành

12/5/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp 7, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành

13/5/2020 (8h30-10h30): Một phần KP Tân Mai 2, phường Phước Tân, TP. Biên Hòa

13/5/2020 (8h30-10h00): Phụ tải trạm 3x25kVA Gạch Hợp Nhật Thành, TP. Biên Hòa

13/5/2020 (10h00-12h00): Phụ tải trạm 320kVA Gạch Hợp Nhật Thành, TP. Biên Hòa

13/5/2020 (13h00-15h00): Phụ tải trạm 250kVA Công ty Mai Dương, TP. Biên Hòa

14/5/2020 (6h00-17h00): Xã Bàu Cạn (trừ ấp 1, một phần ấp 2, một phần ấp 3), huyện Long Thành

14/5/2020 (8h30-10h00): Phụ tải trạm 250kVA HTX DV NN Đồng Nai, TP. Biên Hòa

14/5/2020 (10h00-12h00): Phụ tải trạm 3x50kVA Công ty Sao Mai Thành Công, TP. Biên Hòa

14/5/2020 (13h00-15h00): Phụ tải trạm 160kVA CTCP Đầu tư Toàn An, TP. Biên Hòa

15/5/2020 (8h30-10h00): Phụ tải trạm 3x50kVA Công ty TNHH Phân bón An Phước, TP. Biên Hòa

15/5/2020 (10h00-12h00): Phụ tải trạm 3x50kVA Công ty Nguyên liệu Lê Duy, TP. Biên Hòa

15/5/2020 (13h00-15h00): Phụ tải trạm 320kVA CTCP ASIA SLIPFORM, TP. Biên Hòa

Điện lực Nhơn Trạch

13/5/2020 (8h00-9h00): Ấp Đất Mới, xã Phú Hội.

Điện lực Trảng Bom 

11/5/2020 (8h30-14h30): Một phần ấp Tân Phát, Tân Đạt, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom

12/5/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

13/5/2020 (8h00-12h00): Một phần KP 4, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom

13/5/2020 (8h00-8h30; 14h30-15h00): Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

13/5/2020 (8h30-10h00): Một phần ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

13/5/2020 (10h00-12h00; 13h30-16h00): Một phần ấp 4, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

14/5/2020 (8h30-15h00): Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

15/5/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp Ngũ Phúc, Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

15/5/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

10/5/2020 (6h00-6h30): Một phần KP 2, 3, 4 phường Tân Hiệp. Một phần KP 1, 2 phường Trảng Dài

10/5/2020 (7h30-14h00): Một phần KP 3 phường Long Bình Tân, KP 7 phường Long Bình. Một phần phụ tải của Điện lực Long Thành

10/5/2020 (8h00-11h00): Một phần KP Bình Dương, KP Long Điềm, phường Long Bình Tân

10/5/2020 (8h00-8h30; 18h00-18h30): Một phần KP 11 phường An Bình. Một phần KP 3 phường Long Bình Tân. Một phần đường 1A, 2A, 12A KCN Biên Hòa 2

10/5/2020 (8h00-8h30; 18h00-18h30): Một phần KP 1, 3, 4, 5 phường Tân Hiệp. Một phần KP 12, 13 phường Hố Nai. Một phần KP 1, 3, 4, 5, 5A phường Tân Biên. Một phần KP 1, 2, 8 phường Long Bình

10/5/2020 (8h00-8h30; 18h00-18h30): Một phần KP 4, 4A phường Tân Hòa; KP 6, 6B, 7, 8, 8A, 8B , 9, 10 phường Tân Biên. Xã Hố Nai 3.

11/5/2020 (7h30-8h00; 16h00-16h30): Một phần KP 4, 4A phường Tân Hòa; KP7, 8, 8A, 8B, 10 phường Tân Biên

12/5/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 2, 8 phường Long Bình

12/5/2020 (8h30-11h00): Một phần KP 1, 2 phường Tân Hiệp

13/5/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 3 phường Long Bình Tân

14/5/2020 (7h30-8h00; 16h00-16h30): Một phần KP 1, 4, 5, 8, 9, 10 phường Tân Hòa, Ấp Ngũ Phúc, Hố Nai 3. Một phần phụ tải của ĐL Trảng Bom.

14/5/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 3 phường Long Bình Tân

14/5/2020 (8h30-16h30): Một phần KP 5 phường Long Bình

14/5/2020 (10h30-12h00): Một phần KP 3 phường Trảng Dài

15/5/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 3 phường Long Bình Tân

15/5/2020 (8h30-16h00): Đơn vị 2-K888