Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

6/3/2023

8:00 - 17:00

Một phần KP 1, 2, 4 phường Bửu Hòa

7/3/2023

6:30 - 8:30

Một phần KP 5, 6, 7, 8 phường Tam Hiệp

7/3/2023

6:30 - 10:30

Một phần KP 1, 2, 4, 5, 6, 8 phường Tân Mai; KP 5, 6, 7, 8 phường Tam Hiệp

7/3/2023

8:00 - 8:30

Một phần KP 3, 5, 6, 7, 8 phường Tam Hiệp; KP 3 phường Tam Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

6/3/2023

7:15 - 9:15

Ấp Đức Long 1, xã Gia Tân 2

6/3/2023

9:30 - 11:30

Ấp Đức Long 1, xã Gia Tân 2

7/3/2023

7:00 - 9:00

Ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc

7/3/2023

9:15 - 11:45

Ấp Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc

7/3/2023

13:00 - 15:00

Ấp Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc

7/3/2023

15:15 - 17:15

Ấp Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

5/3/2023

8:00 - 10:00

TBA bao bì Thiện Tân, xã Thiện Tân

5/3/2023

9:30 - 11:30

Một phần KP 7, một phần KP 2, TT Vĩnh An; Một phần ấp 1, một phần ấp 4, xã Vĩnh Tân

5/3/2023

10:20 - 12:20

TBA mỏ đá Hóa An 2, xã Thiện Tân

5/3/2023

13:30 - 15:30

TBA Cư xá Minh Thành 2, Minh Thành 2, Minh Thành 3, Vạn Thịnh Phát 1, xã Thiện Tân

7/3/2023

8:30 - 11:30

TBA Việt Thăng Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh

6/3/2023

8:00 - 11:00

Một phần ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn, TP Long Khánh

6/3/2023

13:30 - 16:30

Tổ 1, 3, 4 ấp Trung Tâm, phường Xuân Lập, TP Long Khánh

7/3/2023

7:30 - 11:00

Ấp Thọ An, tổ 4, 11 ấp Ruộng Tre, xã Bảo Quang, TP Long Khánh

7/3/2023

8:00 - 11:00

Tổ 4, 5 ấp 18 Gia Đình, xã Bảo Quang, TP Long Khánh

7/3/2023

9:00 - 10:00

KV Núi Nứa KP Phú Mỹ, phường Xuân Lập, TP Long Khánh

7/3/2023

10:30 - 12:00

Tổ 7 ấp Ruộng Tre, xã Bảo Quang, TP Long Khánh

7/3/2023

13:00 - 15:00

Tổ 4 ấp 3 xã Bình Lộc, TP Long Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

6/3/2023

9:30 - 11:00

Một phần ấp Bảo Định, Nông Doanh, xã Xuân Định

7/3/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp 2, 2A xã Xuân Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

6/3/2023

8:00 - 12:00

Ấp 3 xã Phú Lợi; Ấp 5 xã Phú Vinh, huyện Định Quán

6/3/2023

8:45 - 11:15

Ấp 3 xã Phú Lợi; Ấp 5 xã Phú Vinh, huyện Định Quán

6/3/2023

14:15 - 16:30

Ấp 5 xã Phú Vinh, huyện Định Quán

6/3/2023

14:35 - 16:45

Ấp 3 xã Phú Lợi, huyện Định Quán

7/3/2023

8:00 - 10:00

Ấp 7, 8 xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú

7/3/2023

8:45 - 11:15

Ấp 5 xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú

7/3/2023

10:15 - 12:30

Ấp 1, 4, 5 xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú

7/3/2023

14:15 - 16:30

Ấp 3, 9 xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú

7/3/2023

14:45 - 16:45

Ấp 2, 3 xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

5/3/2023

8:00 - 10:30

Huyện Long Thành: Phụ tải các trạm Trường sĩ quan lục quân 2 KP Long Đức 1, phường Tam Phước. Phụ tải trạm T7-1600kVA Cty Samil Vina

5/3/2023

8:00 - 10:45

Huyện Long Thành: Phụ tải nhánh gạch ngói Hợp Thành

5/3/2023

8:30 - 10:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 1, ấp 2 xã Suối Trầu cũ

5/3/2023

8:30 - 15:00

Huyện Long Thành: Một phần đường số 1 KCN Long Thành

5/3/2023

10:45 - 14:00

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T2-1250kVA Cty Polycom

5/3/2023

11:00 - 14:00

Huyện Long Thành: Phụ tải các trạm sau phân đoạn trụ 11 nhánh Toàn Lộc

5/3/2023

11:00 - 15:00

Huyện Long Thành: Phụ tải Cty Pak VN

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nhơn Trạch

5/3/2023

8:00 - 11:00

Một phần khách hàng trên đường N2 KCN Dệt May

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Mỹ

7/3/2023

6:00 - 6:05

Toàn bộ xã Bảo Bình; Ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 xã Xuân Tây; Ấp Bể Bạc,  Cọ Dầu 1, 2 xã Xuân Đông

7/3/2023

7:30 - 15:00

Ấp Duyên Lãng, Cam Tiên, Tân Lập, Chính Nghĩa, xã Nhân Nghĩa

7/3/2023

15:40 - 15:45

Toàn bộ xã Bảo Bình; Ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 xã Xuân Tây; Ấp Bể Bạc, Cọ Dầu 1, 2 xã Xuân Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

6/3/2023

8:00 - 9:30

Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

6/3/2023

8:00 - 10:30

Một phần ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom

6/3/2023

8:00 - 11:00

TBA Công ty Golden Nutrition (KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom)

6/3/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Thành, Bắc Hòa, An Chu, xã Bắc Sơn; Một phần ấp Tân Bắc, Tân Bình, Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

6/3/2023

9:00 - 10:30

Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

6/3/2023

10:00 - 16:30

Một phần ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom

6/3/2023

10:30 - 12:00

Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

6/3/2023

11:00 - 14:00

TBA Công ty CQS (KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom)

6/3/2023

14:00 - 16:00

TBA Công ty HHNC Chính Long (KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom)

7/3/2023

8:00 - 8:30

Một phần ấp Thanh Hóa, Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

7/3/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom

7/3/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Thái Hòa, Ngũ Phúc, Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

7/3/2023

16:40 - 17:00

Một phần ấp Thanh Hóa, Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

7/3/2023

6:30 - 8:30

Công ty TNHH MTV cơ khí hóa chất 14 (Đơn vị Z114)

7/3/2023

8:00 - 17:00

Một phần KP 9, 10 phường Tân Hòa