Điện lực Biên Hòa

1/6/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 2 phường Thống Nhất; KP 2 phường Tân Tiến

1/6/2020 (8h00-10h00): Một phần KP 2 phường Thống Nhất; KP 2 phường Tân Tiến

1/6/2020 (13h15-16h15): Một phần KP 1, 2 phường Quang Vinh

2/6/2020 (8h00-11h00): Một phần KP 6, 7 phường Tam Hiệp

2/6/2020 (13h15-16h15): Một phần KP 3 phường Bửu Hòa

3/6/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 6 phường Tân Tiến; KP 7 phường Tân Phong

4/6/2020 (8h00-11h00): Một phần KP 3, 5 phường Tân Phong

4/6/2020 (13h15-16h15): Một phần KP 9, 11 phường Tân Phong

5/6/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 1 phường Tân Tiến; KP 2 phường Thống Nhất

Điện lực Cẩm Mỹ

2/6/2020 (8h00-12h00): Ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ (Trạm Suối Sóc).

Điện lực Thống Nhất

1/6/2020 (5h15-5h30): Ấp 1, 2, 3, 4, 6 - xã Lộ 25

3/6/2020 (7h45-9h15): Ấp Nam Sơn, Bắc Sơn xã Quang Trung

5/6/2020 (7h45-10h15; 12h15-15h45): Ấp Hưng Nghĩa xã Hưng Lộc

Điện lực Trị An

4/6/2020 (8h30-12h00): Một phần ấp Vàm xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu (trạm Tân An 5)

4/6/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp Vàm xã Thiện Tân; Một phần ấp 1 xã Tân An

5/6/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp 2 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (trạm Lò Thổi)

Điện lực Long Khánh

1/6/2020 (7h30-14h30): Ấp 18 Gia đình, xã Bảo Quang, TP. Long Khánh.

4/6/2020 (7h30-8h30): Tổ 1, 2, 3, 4 ấp Dưỡng Dường, phường Suối Tre, TP. Long Khánh

4/6/2020 (7h30-12h30): Tổ 4, 9 ấp Dưỡng Dường; Tổ 6, 6A ấp Suối Tre, phường Suối Tre, TP. Long Khánh

Điện lực Xuân Lộc

1/6/2020 (6h30-17h30): Một phần các ấp Hòa Bình, Bưng Cần, Chiến Thắng - xã Bảo Hòa và một phần ấp Bình Hòa - xã Xuân Phú; Trạm Cơ sở Trần Quang Phụng, Vũ Văn Phong 1, Trại chăn nuôi Nguyễn Thị Cúc, Cơ sở Thế Văn, BTS Bảo Hòa, Cơ sở nhựa Phạm Văn Phụng - xã Bảo Hòa.

1/6/2020 (9h00-10h30): Một phần các ấp 4, 7 - xã Xuân Tâm (khu vực Phân Trường 5). Trạm khách hàng Trung Đoàn 429, Cơ sở Quế Văn Điền - xã Xuân Tâm

1/6/2020 (10h00-11h30): Khu vực các ấp Trảng Táo, Gia Ui, Suối Đục và một phần ấp 4 - xã Xuân Tâm; Trạm khách hàng Lê Đình Miên, BTS Trảng Táo, Cơ sở Điểu Thanh Trí, Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh, Ga Trảng Táo.

1/6/2020 (13h00-15h00): Trạm khách hàng Công ty Phương Anh, Công ty An Phát Tám, Công ty An Phát Tám 1, Công ty An Phát Tám 2, Công ty An Phú Khánh 7, Tống Vinh Sang, Phạm Vĩnh Long, Công ty An Phát Tiến - xã Xuân Hưng.

1/6/2020 (13h00-13h30): Trạm khách hàng Công ty Nam Đô - xã Xuân Thành.

1/6/2020 (14h00-14h30): Trạm khách hàng Cơ sở gỗ Long Việt - xã Xuân Thành.

2/6/2020 (8h30-14h30): Ấp Bằng Lăng - xã Xuân Tâm.

2/6/2020 (8h30-15h00): Một phần các ấp 2A, 3 - xã Xuân Hưng (mỗi khu vực mất điện 90 phút)

3/6/2020 (6h30-17h30): Một phần các ấp Hòa Bình, Chiến Thắng, Bưng Cần - xã Bảo Hòa; Trạm khách hàng Xưởng cưa Bảo Hòa, Nguyễn Hoàng Tỉnh, Cơ sở Lin Gia Trang - xã Bảo Hòa.

3/6/2020 (8h00-13h30): Một phần các ấp Trung Hưng, Trung Nghĩa, Bàu Sen - xã Xuân Trường; Một phần các khu 2, 7 - thị trấn Gia Ray; Trạm khách hàng Cơ sở hạt điều Nguyễn Thị Huyền, Cơ sở Phan Hồng Oanh, Cơ sở Duy Vân, Karaoke Nice 2.

3/6/2020 (8h00-13h30): Một phần ấp 1, 2 - xã Xuân Hưng.

Điện lực Định Quán

1/6/2020 (8h00-10h00): Ấp 3 xã Thanh Sơn

1/6/2020 (9h00-11h00): Ấp 3, ấp 6 xã Thanh Sơn

1/6/2020 (10h30-12h30): Ấp 6 xã Thanh Sơn

1/6/2020 (13h45-15h45; 14h15-16h15): Ấp 7 xã Thanh Sơn

2/6/2020 (7h00-17h00): Thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú.

2/6/2020 (7h00-17h00): Xã Phú Thịnh, Phú Lập, Tà Lài, huyện Tân Phú

2/6/2020 (7h05-7h10): Thị trấn Tân Phú và KCN Tân Phú, huyện Tân Phú.

4/6/2020 (8h00-10h00; 9h00-11h30; 10h30-12h30; 13h45-16h15; 14h15-16h45): Ấp Cầu Ván, Suối Rút xã Phú Túc.

4/6/2020 (13h00-15h00): Ấp 4 xã Phú Hòa, huyện Định Quán.

4/6/2020 (15h15-17h15): Ấp 2 xã Phú Hòa, huyện Định Quán.

5/6/2020 (8h00-10h00; 10h30-12h30): Ấp 5 xã Suối Nho

5/6/2020 (8h30-11h30): Ấp Ngọc Lâm 1, Ngọc Lâm 2, Bàu Chim xã Phú Xuân

5/6/2020 (9h00-11h00; 13h45-15h45): Ấp Chợ xã Suối Nho

5/6/2020 (14h15-16h45): Ấp 1, ấp 4 xã Suối Nho

Điện lực Nhơn Trạch

4/6/2020 (8h30-10h00): Một phần ấp 3 xã Phú Thạnh

4/6/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp Cầu Kê xã Phú Hữu

5/6/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp Cát Lái, một phần ấp Cầu Kê xã Phú Hữu

5/6/2020 (8h30-10h00): Phía sau 03FCO TBA 3x50kVA Bộ Tư lệnh Hải Quân Căn cứ 696.

5/6/2020 (8h30-12h30): Phía sau 03FCO TBA 400kVA Công ty TNHH Hai Dung.

5/6/2020 (10h00-11h30; 14h00-16h00): Một phần ấp Cát Lái xã Phú Hữu

5/6/2020 (14h00-16h00): Phía sau 03FCO TBA 3x37,5 CTCP Tấm lợp trụ 02/01 tuyến 478 Chính Nghĩa.

Điện lực Trảng Bom

1/6/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom

1/6/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Quảng Biên, Quảng Phát, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom

1/6/2020 (8h30-11h00): Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

1/6/2020 (11h00-15h00): TBA Nga An Bình (chùa Phước Viên)

2/6/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

2/6/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

2/6/2020 (8h30-16h00): Một phần ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

3/6/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

3/6/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

3/6/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom

3/6/2020 (8h30-12h30): Một phần ấp 6, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

3/6/2020 (10h00-12h00): Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

3/6/2020 (10h25-15h00): Một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

3/6/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

4/6/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

5/6/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp 1, 2 xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

1/6/2020 (8h30-11h30): Một phần KP 4 phường Trảng Dài

1/6/2020 (13h00-16h00): Một phần KP 4, 5 phường Hố Nai

2/6/2020 (8h30-17h00): Một phần KP 3, 4 phường Trảng Dài

3/6/2020 (8h30-10h30): Một phần KP 3 phường Trảng Dài

4/6/2020 (8h30-16h30): Một phần KP 3, 3A phường Trảng Dài; Công ty Cơ khí Chính xác Minh Thư; DNTN Phi Hùng (02 trạm) 

5/6/2020 (8h00-12h00; 13h00-16h00): Một phần KP 4, 4A phường Tân Hòa

5/6/2020 (8h30-15h00): Một phần KP 9 phường Tân Biên