Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

21/3/2023

7:30 - 16:30

TBA Phi Trường 1, tuyến 475 Đồng Khởi

21/3/2023

8:00 - 17:00

Lưới hạ thế sau TBA Tân Vạn 6A, tuyến 475 Biên Hùng; Lộ hạ thế số 3, 4 thuộc TBA Tân Vạn 11A, tuyến 475 Biên Hùng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

20/3/2023

7:15 - 9:15

Ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc

20/3/2023

9:45 - 12:15

Ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc

20/3/2023

13:45 - 16:15

Ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc

21/3/2023

8:15 - 10:15

Ấp Bạch Lâm 2, xã Gia Tân 2

21/3/2023

12:45 - 16:45

Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

19/3/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp 3, ấp 6 xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

19/3/2023

9:00 - 14:00

Một phần KP 4 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh

19/3/2023

8:30 - 11:30

Khách hàng Cty JumBo

21/3/2023

9:00 - 10:30

Khách hàng CK cao su

21/3/2023

10:30 - 12:00

Khách hàng Sacombank

21/3/2023

14:00 - 15:30

Khách hàng Phân vi sinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

20/3/2023

8:30 - 17:30

Đường vào Trung tâm GDLĐ xã hội thuộc các ấp Bình Tiến, Bình Tân, xã Xuân Phú; Trạm khách hàng Cty Tâm Trung Phát, Bình Anh Land, HTX chăn nuôi Bình Tiến, CS Phạm Văn Trường, Huỳnh Ngọc Sơn, CS Tân Hoàng Mỹ, Trại gà Lâm Thanh Đức, Cty Gia Nguyễn Phát, Lâm Kim Hải, Trường GDLĐ Xuân Phú, CS Tâm Hoàng Tiến, Lò bún 168, Trường TH Lạc Long Quân, Phạm Văn Thức

20/3/2023

10:00 - 11:00

Một phần ấp 1, 8 xã Xuân Bắc

20/3/2023

13:00 - 17:00

Một phần ấp Suối Cát 1, Bình Minh, xã Suối Cát; Một phần ấp Bình Minh, xã Xuân Hiệp

21/3/2023

8:00 - 12:30

Một phần ấp Suối Cát 1, Suối Cát 2, xã Suối Cát

21/3/2023

9:30 - 11:30

Một phần ấp Thọ Phước, xã Xuân Thọ

21/3/2023

13:00 - 17:00

Một phần ấp 8 xã Xuân Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

20/3/2023

8:00 - 9:30

Ấp Phú Lâm 2, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú

20/3/2023

8:00 - 10:00

Ấp Ba Tầng, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

20/3/2023

8:45 - 11:15

Ấp Ba Tầng, Suối Soon 2, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

20/3/2023

10:15 - 12:15

Ấp Ba Tầng, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

20/3/2023

14:15 - 16:15

Ấp Ba Tầng, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

21/3/2023

8:00 - 13:30

Ấp 1, 2, 3 xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú. Ấp 7, 8 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán. Ấp 3, 4, 5, 6 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

21/3/2023

14:15 - 16:30

Ấp 7, 8 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

21/3/2023

14:45 - 17:00

Ấp 5 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

19/3/2023

8:00 - 10:00

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T4-560kVA Công ty Framas tại trụ 07 tuyến 481 Ức Thái

19/3/2023

8:00 - 10:30

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 1500kVA Cty UIC - KCN Gò Dầu

19/3/2023

8:00 - 15:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 5 xã Tam An; một phần KCN Long Thành

19/3/2023

10:00 - 12:00

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T3-750kVA Cty Framas tại trụ 7A/2 tuyến 481 Ức Thái

19/3/2023

10:45 - 14:00

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 1500kVA Cty UIC - KCN Gò Dầu

21/3/2023

8:30 - 10:30

TP Biên Hòa: Một phần KP Hương Phước, KP Đồng, phường Phước Tân

21/3/2023

8:30 - 10:30

Huyện Long Thành: Một phần ấp 1 xã Tam An

21/3/2023

8:40 - 10:40

TP Biên Hòa: Một phần KP Hương Phước, phường Phước Tân

21/3/2023

8:40 - 10:40

Huyện Long Thành: Một phần ấp 1 xã Tam An

21/3/2023

13:30 - 15:30

Huyện Long Thành: Một phần ấp 4 xã Tam An

21/3/2023

13:40 - 15:40

Huyện Long Thành: Một phần ấp 4 xã Tam An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Mỹ

20/3/2023

8:00 - 16:30

Ấp 12 xã Xuân Tây

21/3/2023

8:00 - 16:30

Ấp 12 xã Xuân Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

19/3/2023

8:00 - 14:30

Một phần KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

20/3/2023

8:00 - 9:30

Một phần ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

20/3/2023

8:00 - 10:00

TBA Ngọc Anh

20/3/2023

8:30 - 11:00

Một phần ấp Tân Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom

20/3/2023

8:30 - 16:00

Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

20/3/2023

9:30 - 11:00

Một phần ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

20/3/2023

10:00 - 12:00

TBA Trường tiểu học Trưng Vương

20/3/2023

11:00 - 12:30

Một phần ấp Đông Hải, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

20/3/2023

12:00 - 14:00

TBA Công an Trảng Bom

20/3/2023

14:00 - 16:00

TBA đèn đường HV1 (TT dịch vụ công ích huyện Trảng Bom)

21/3/2023

8:00 - 10:00

TBA KDC Phú An (Cty du lịch Phú Lạc)

21/3/2023

8:00 - 16:00

Một phần KP 2, 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom

21/3/2023

8:30 - 15:30

Một phần ấp Tân Lập, Tân Lập 1, xã Cây Gáo; một phần ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom

21/3/2023

8:30 - 16:00

Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

21/3/2023

10:00 - 12:00

TBA TTDV hạ tầng công ích Trảng Bom (chiếu sáng khu TĐC 4,7ha)

21/3/2023

12:00 - 14:00

TBA TT GDTX huyện Trảng Bom-T2

21/3/2023

14:00 - 16:00

TBA Công ty Trường Phát Á Châu

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

20/3/2023

7:00 - 9:30

Một phần KP 4, 4B phường Trảng Dài

20/3/2023

9:30 - 12:00

Một phần KP 3, 4 phường Trảng Dài

21/3/2023

7:00 - 14:00

Một phần KP 4, 4A phường Tân Hòa