Điện lực Biên Hòa

8/6/2020 (7h45-9h30): Một phần KP 3 phường An Bình

11/6/2020 (7h15-7h45; 16h00-16h30): Một phần phường Bửu Hòa; Công ty Pouchen

Điện lực Cẩm Mỹ

9/6/2020 (8h00-13h30): Tổ 16 KP 2 phường Phú Bình; Tổ 31 ấp Cẩm Tân phường Xuân Tân, TP. Long Khánh.

12/6/2020 (7h30-12h30): Ấp Tân Hạnh, ấp Tân Mỹ xã Xuân Bảo

12/6/2020 (7h30-16h30): Toàn bộ xã Bảo Bình

Điện lực Thống Nhất

6/6/2020 (8h00-17h00): KP Lập Thành thị trấn Dầu Giây

8/6/2020 (7h45-12h15): Ấp Võ Dõng 1 xã Gia Kiệm

9/6/2020 (7h15-14h45; 7h45-10h45): Ấp Ngô Quyền xã Bàu Hàm 2

9/6/2020 (14h15-16h15): Ấp Hưng Thạnh, Hưng Nhơn xã Hưng Lộc

10/6/2020 (7h45-11h45): Ấp Hưng Hiệp, Hưng Thạnh xã Hưng Lộc

10/6/2020 (13h00-17h00): Ấp Hưng Nhơn xã Hưng Lộc

11/6/2020 (7h00-10h00): Ấp Nguyễn Huệ 1, Nguyễn Huệ 2 xã Quang Trung

11/6/2020 (8h15-11h45): Ấp Nam Sơn, Nguyễn Huệ xã Quang Trung

11/6/2020 (10h00-16h30): Ấp Nguyễn Huệ 1, Nguyễn Huệ 2 xã Quang Trung

11/6/2020 (12h45-14h45): Ấp Hưng Nghĩa xã Hưng Lộc

12/6/2020 (7h30-11h00): Ấp Hưng Nghĩa xã Hưng Lộc

Điện lực Trị An

7/6/2020 (8h00-16h30): Một phần ấp Vàm xã Thiện Tân, huyện vĩnh Cửu

9/6/2020 (8h30-10h00): Một phần ấp Vàm xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu (trạm Bơm Thiện Tân 1)

9/6/2020 (10h30-12h00): Trạm biến áp Thương mại BMC

9/6/2020 (13h00-15h00): Trạm biến áp Khang Khoa

9/6/2020 (15h30-16h30): Trạm biến áp Minh Thanh A

10/6/2020 (8h30-10h00): Trạm biến áp Mỏ Đất

10/6/2020 (10h30-12h00): Trạm biến áp Nước đá Ngọc Thủy

10/6/2020 (13h00-14h30): Trạm biến áp Đại Khang

10/6/2020 (15h00-16h30): Trạm biến áp Nhân Lộc

11/6/2020 (8h30-10h00): Trạm biến áp Nước đá Trị An

11/6/2020 (10h30-12h00): Trạm biến áp Vườn rau Trị An

11/6/2020 (13h00-14h30): Trạm biến áp Trị Đông

11/6/2020 (13h00-16h00): Một phần KP4 TT Vĩnh An, xã Vĩnh Tân

11/6/2020 (15h00-16h30): Trạm biến áp Bơm Đại An

12/6/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp 2 xã Thạnh Phú

Điện lực Long Khánh

10/6/2020 (8h00-11h30): Một phần tổ 2, 3, 4, 6, 8 ấp Lác Chiếu xã Bảo Quang

10/6/2020 (8h00-9h00): Ấp Bảo Vinh B phường Bảo Vinh; Ấp Lác Chiếu xã Bảo Quang

11/6/2020 (7h30-11h30): Tổ 1, 2, 3, 5, 9, 11, 17 ấp Bàu Trâm xã Bàu Trâm, TP. Long Khánh

12/6/2020 (7h30-11h30): Một phần tổ 1, 2 ấp Bàu Sầm xã Bàu Trâm, TP. Long Khánh.

Điện lực Xuân Lộc

8/6/2020 (8h30-14h30): Xã Xuân Bắc

8/6/2020 (11h10-11h40): Trạm khách hàng CS Gạch Thới Lai 1, xã Xuân Hưng

8/6/2020 (13h00-13h30): Trạm khách hàng TCN Nam Du, xã Xuân Hưng

8/6/2020 (14h10-14h40): Trạm khách hàng Công ty Đức Lập Phát, xã Xuân Hưng

8/6/2020 (15h10-15h40): Trạm khách hàng Công ty Kim Hoàng Hưng, xã Xuân Hưng

9/6/2020 (8h30-10h30): Một phần các ấp Trung Sơn, Trung Tín, Trung Nghĩa - xã Xuân Trường; Một phần ấp Gia Lào, Gia Tỵ - xã Suối Cao; Một phần các ấp Thọ Lộc, Thọ Phước - xã Xuân Thọ; Các trạm khách hàng XX Ánh Sáng, Quang Phúc 1, Công ty Anh Tuệ 1, Công ty Minh Huy, Ga Gia Ray, Nước Gia Tỵ, CS Hạt điều Hoàng Đạo, CS Hạt điều Tuyết Long

10/6/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp Nông Doanh - xã Xuân Định (các khách hàng có mã trạm 210500612, 210501271); Các trạm khách hàng CS Dầu điều Hiệp Hưng, CS Dầu điều Hiệp Hưng 2, CS Nước đá Mùi - xã Xuân Định

10/6/2020 (9h10-9h40): Trạm khách hàng Công ty Anh Khôi, xã Xuân Tâm

10/6/2020 (10h00-14h00): Một phần xã Xuân Định (khu vực từ Ngân hàng Nông Nghiệp Xuân Định về hướng Long Khánh).

10/6/2020 (13h00-13h30): Trạm khách hàng Phòng khám Đa khoa Xuân Hưng, xã Xuân Hưng

10/6/2020 (14h10-15h40): Trạm khách hàng Trại cai nghiện Xuân Hòa, CS Phan Thành Tâm, CS Phan Thành Tâm 2, xã Xuân Hòa.

10/6/2020 (16h10-16h40): Trạm khách hàng CS Gạnh Trần Thị Thế, xã Xuân Hòa

11/6/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp Tam Hiệp, Việt Kiều - xã Xuân Hiệp; Trạm khách hàng Nguyễn Văn Sống - xã Xuân Hiệp

12/6/2020 (14h00-15h30): Trạm khách hàng Nguyễn Thị Mầu, xã Xuân Phú

Điện lực Định Quán

8/6/2020 (8h00-10h00; 10h15-12h15): Ấp Hòa Thuận, xã Ngọc Định, huyện Định Quán

8/6/2020 (8h45-11h45): Ấp 1, 2, 3, 4, Suối Soon 2, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

8/6/2020 (13h30-16h30): Ấp Hiệp Đồng, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán

8/6/2020 (14h00-16h00): Ấp Hòa Đồng, xã Ngọc Định, huyện Định Quán

9/6/2020 (8h00-10h00; 10h15-12h15): Ấp 1 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán.

9/6/2020 (8h45-11h15): Ấp Hoà Thành, xã Ngọc Định, huyện Định Quán

9/6/2020 (13h15-16h30): Ấp 2 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

9/6/2020 (14h00-16h00): Ấp 4 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán.

11/6/2020 (8h00-10h00): Ấp Ngọc Lâm 2, 3 xã Phú Xuân, huyện Tân Phú.

11/6/2020 (8h45-11h45): Ấp Thọ Lâm 2 xã Phú Xuân, huyện Tân Phú

11/6/2020 (10h15-12h15): Ấp Ngọc Lâm 1, ấp Thọ Lâm 3 xã Phú Thanh, huyện Tân Phú

11/6/2020 (13h30-16h30): Ấp Cây Dầu xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú.

11/6/2020 (14h00-16h00): Ấp Thanh Trung xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú

12/6/2020 (8h00-10h00): Ấp Bằng Lăng xã La Ngà, huyện Định Quán

12/6/2020 (9h00-11h15; 13h30-16h30): Ấp 97, Phú Quý 1 xã La Ngà, huyện Định Quán

12/6/2020 (10h15-12h15): Ấp Vĩnh An xã La Ngà, huyện Định Quán.

12/6/2020 (14h00-16h00): Ấp Cây Xăng xã Phú Túc, huyện Định Quán

Điện lực Long Thành

11/6/2020 (8h15-10h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T2 - 3x50kVA Trường Đại học PCCC

11/6/2020 (8h30-11h30): TP. Biên Hòa: Một phần KP Miễu, phường Phước Tân

11/6/2020 (10h00-12h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 320kVA Công ty Phúc Thành

11/6/2020 (13h00-14h30): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x25kVA Cơ sở Nguyễn Lê

11/6/2020 (14h30-16h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T3 - 3x50kVA Trường Thiết giáp

Điện lực Nhơn Trạch

6/6/2020 (8h30-12h30): Phía sau 03FCO TBA 630kVA T1 CTCP Đầu tư Nhơn Trạch

11/6/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp Bến Đình, xã Phú Đông

11/6/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp Cầu Kê, xã Phú Hữu

11/6/2020 (14h00-15h30): Một phần ấp Bến Đình, xã Phú Đông

12/6/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp 5 xã Long Thọ

Điện lực Trảng Bom

8/6/2020 (9h00-16h00): Một phần ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom

9/6/2020 (8h30-17h00): Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

11/6/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

12/6/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

6/6/2020 (6h00-6h30): Một phần KP 7 phường Long Bình

7/6/2020 (8h30-11h30): Một phần KP 2, KP 3 phường Long Bình Tân TBA nhánh J250

8/6/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 3, KP 4, KP 5 phường Trảng Dài

9/6/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 3 phường Trảng Dài

9/6/2020 (8h30-10h00): Công ty Ô tô Tuyết Tấn Phát

9/6/2020 (8h30-9h00; 8h30-17h00): Một phần KP 4, 8, 9, 10 phường Tân Hòa, Ấp Ngũ Phúc Hố Nai 3. Một phần phụ tải của Điện lực Trảng Bom

9/6/2020 (10h30-12h00): CTCP Đô thị AMATA Biên Hòa - Chi nhánh Khu thương mại AMATA

9/6/2020 (13h30-15h00): TT Quan trắc Kỹ thuật Môi trường Đồng Nai 

10/6/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 5 phường Trảng Dài

10/6/2020 (8h30-10h00): Công ty TNHH Chính Hào 

10/6/2020 (10h30-12h00): CTCP Sunmen

10/6/2020 (13h30-15h00): Công ty TNHH Sợi Tainan (Việt Nam)

11/6/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 2, KP 3 phường Trảng Dài

11/6/2020 (8h00-16h00): CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa

11/6/2020 (8h30-12h00): Một phần KP 7 phường Long Bình

12/6/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 3 phường Trảng Dài

12/6/2020 (8h30-12h00): Một phần KP 2, 8 phường Long Bình

12/6/2020 (8h30-16h00): Một phần KP 2 phường Long Bình